Klima

Kollektive gleder

Jeg har ingen sympati med alle som 
tviholder på gamle vaner og absolutt skal kjøre egen bil til jobb.

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima