Klima

Velger pris framfor miljø

Stat og kommuner prioriterer ofte pris foran miljø i sine offentlige innkjøp, selv om de kunne valgt annerledes.

Annonse
Annonse

Mer fra: Klima