Innenriks

Olje- og energidepartementet: – Utelukker ikke at vindmøllene må ned

VINDKRAFT: Elisabeth Sæther, statssekretær (Ap) i Olje- og energidepartementet, kjenner seg igjen i at det trengs en kunnskapsheving om det samiske i det norske samfunnet.

Regjeringen har et ansvar for å følge opp Høyesteretts dom i Fosen-saken, og det ansvaret tar den. Det understreker Elisabeth Sæther, statssekretær (Ap) i Olje- og energidepartementet (OED).

– Vi har en utredningsplikt som gjør at vi må belyse saken godt. Partene har en uttalelsesrett, og jeg er glad for at både reineierne og Sametinget har sagt at de vil være med i konsultasjon nå i utredningsprogrammet. Har vi ikke et omforent kunnskapsgrunnlag, vil vi slite med å komme videre på en god måte.

Tirsdag er det ett år siden Høyesteretts dom i Fosen-saken. I en reportasje i Vårt Land sier flere i det sørsamiske miljøet at det er vanskelig å se for seg en virkelig forsoningsprosess, slik Stortinget har tatt initiativ til, så lenge de opplever at regjeringen og Stortinget ikke følger opp denne dommen slik at vindparken tas ned. I mai skal Helgeland tingrett behandle en lignende rettssak som gjelder vindparken på Øyfjellet i Mosjøen, der det også står mellom vindkraft og reindrift.

– I reindriftas interesse

Sæther mener at en grundig prosess på hvordan Fosen-dommen skal følges opp, også er i reindriftas interesse.

– Med en hastekonklusjon ville vi risikert at utbygger hadde trukket den til retten for å få den prøvd igjen. Å sikre at det vi lander på, blir stående, mener jeg er den beste måten å følge opp Fosen-dommen på.

– Kan et utfall bli at vindmøllene må tas ned?

– Vi kan ikke utelukke nå at et utfall kan bli at deler av vindparken må tas ned. Vi har vært ærlige på at det er ikke det vi ønsker, men viser prosessen at det er eneste avbøtende tiltak som vil gjøre at man kan innfri folkeretten, er det ett av tiltakene på blokka.

Vi kan ikke utelukke nå at et utfall kan bli at deler av vindparken må tas ned

—  Elisabeth Sæther, statssekretær i Olje- og energidepartementet (Ap)

Må bruke tid for å lære

I Vårt Lands reportasje fra reindriftsområdene som er berørt av vindmølleparken på Øyfjellet, prøver Ole Henrik «Heihka» Kappfjell å sette ord på hva som står på spill. Det er langt mer enn beitearealer.

– Det står så sterkt at man får disse fjellene i arv. Forfedrene og arvefjellene henger i hop. Vi er bare et speilbilde av verden på den andre siden der forfedrene er.

Nå står det ytre sett om rettssaken om vindkraft i hans beiteområde for rein. Den starter 30. mai. Men spørsmålet river opp lag av erfaringer med storsamfunnet, og røsker i dypet av den samiske sjelen og kulturen han er en bærer av.

Han opplever at det ikke virkelig blir forstått fra OEDs side hva det vil si å drive med rein.

Sæther er enig i at det krever en innsats for dem som ikke har vokst opp med reindrifta, å forstå.

– Jeg er enig i at for oss som ikke har bakgrunn med reindrift eller fra det samiske miljøet, er vi nødt til å bruke tid for å lære og sette oss inn i det. Jeg var selv på Sametinget nå i juni, lyttet til debatter og hadde møter med samerådsmedlemmer. Samtidig er vår jobb er å se helheten og å finne de gode løsningene, sier hun.

Hovedsak om samisk tro, forsoning og vindkraft.

– Trengs det en kunnskapsheving om det samiske i det norske samfunnet?

– Andre i regjeringen har det ansvaret politisk, men for min egen del så kjenner jeg meg igjen i det. Jeg er fra Mosjøen. I nærområdene har reindriftsamer drevet i lang tid. Min opplevelse er at det ikke har vært så nær kontakt mellom lokalmiljøet i Mosjøen og reindrifta. Jeg opplever at det i diskusjonen er stor støtte i lokalsamfunnet i Mosjøen til vindparken. Aluminiumsverket Alcoa er hjørnesteinsbedriften i Mosjøen. Den har en langsiktig kraftavtale med vindparken og har vært helt tydelige på at de hadde ikke fått en så god og konkurransedyktig pris, hadde det ikke vært for vindparken.

Få ned konfliktnivået

Sæther er redd for at energidebatten kan føre til skarpere skiller.

– Det er reindrift på omlag 40 prosent av Norges landareal. Den har vi som klart mål at vi skal bevare som kulturbærer og næring. Samtidig kan vi heller ikke si prinsipielt nei til kraft og nett.

Statssekretæren opplever Sametinget som relativt prinsipielle.

– Jeg er nødt til å gå inn i enkeltsakene og finne løsninger der og da. Men vi må få til lavere konfliktnivå enn på Fosen. Vi må være enda nøyere på å sikre at de samiske miljøene blir tatt inn tidlig, si nei til de mest kontroversielle prosjektene, være tydelige på at når nettrasé velges, må en lete etter flere alternativer, sånn at vi kan skåne reindrifta så mye som mulig. Reindrifta må også ta inn over seg at samfunnet vårt trenger mer grønn kraft og nett til å frakte den, sier Sæther.

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Innenriks