Innenriks

Nye nasjonale koronatiltak: Åpner for 100 på gudstjeneste

KORONA: Tirsdag kunngjorde statsminister Erna Solberg at regjeringen letter på de nasjonale koronatiltakene, inkludert tiltakene for innendørs arrangementer og gudstjenester.

Tirsdag holdt Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad pressekonferanse.

Der la de fram en rekke lettelser i de nasjonale koronatiltakene, blant annet lettelser i reglene for arrangementer, samtidig som to-meteren igjen ble til en-meteren og det nasjonale skjenkeforbudet ble opphevet.

De nasjonale lettelsene trer i kraft fredag 16. april, men de gjelder ikke der det finnes strengere, lokale tiltak.

Flere på gudstjeneste

Statsminister Erna Solberg sa på tirsdagens pressekonferanse at regjeringen nå endrer de nasjonale reglene – og åpner for 200 personer på utendørs arrangementer. På store arenaer utendørs, for eksempel en fotballstadion, åpnes det igjen for tre kohorter a 200 mennesker, hvor alle har faste tilviste plasser, ifølge Solberg.

På innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser, er det nasjonale regelverket fortsatt 10 personer. Men der det er faste tilviste plasser, åpnes det nå opp for 100 personer. Det gjelder også gudstjenester.

Dette gjelder uavhengig om vi snakker om landets største eller landets minste kirker.

– Dette er veldig gledelig for dem som nå kan åpne døra til kirka igjen – ikke bare som ‘åpen kirke’, men for å feire gudstjeneste og holde samlinger. Det var leit å måtte iverksette strenge tiltak for å stoppe den ukontrollerte smitten før påske, men da kan vi ta litt igjen nå, sier preses Olav Fykse Tveit i Den norske kirke.

I kirka varer jo påsken helt fra påskedag til pinse, understreker han.

– Slik blir det nå en mulighet for å feire påske likevel. Det kan gjøres på mange måter, for eksempel ved å bruke kjære påskesalmer eller holde nattverd innenfor gitte rammer. De ortodokses påskedag er 2. mai i år. Kanskje det kan være en anledning også for norske kirker, sier Fykse Tveit.

Han tror at suget etter menighetsfellesskap er der, og oppfordrer lokalsamfunn til å finne kreative måter å samles ute på i vårværet.

Ropstad: Vurderte å skille mellom store og små kirker

Under pressekonferansen tirsdag var kirkeminister Kjell Ingolf Ropstad klar på at de hadde gjort en vurdering av hvorvidt det er riktig å skille mellom små og store kirker i denne sammenhengen.

– Den vurderingen hadde vi – altså om vi skulle gå for en annen måte å beregne antallet tillatt på gudstjenester. Etter råd fra helsemyndighetene landet vi på at det er den enkleste måten å beregne antall på, er å holde seg til definisjonen av faste tilviste plasser, sa Ropstad til Vårt Land, og la til at da ble det 100 på gudstjenester, som på alle andre innendørs arrangementer.

Ropstad pekte også på at det i andre trinn av regjeringens gjenåpningsplan ligger inne å vurdere om man kan øke grensen til 200 personer på gudstjenester.

Han var også klar på at det her vil finnes lokale variasjoner som ikke bare handler om kirkestørrelse.

– I Oslo og Viken finnes noen store kirker, som til vanlig rommer mange hundre personer. Der vil lokale og regionale smitteverntiltak fortsatt gjelde, og ikke den nye grensen på 100 personer, sa Ropstad til Vårt Land.

---

De nye nasjonale reglene for arrangementer

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger (Vårt Lands uthevinger):

  • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
  • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
  • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
  • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Her er alle de nye nasjonale tiltakene (ekstern lenke).

---

Mellom

– Det er stor glede i kirke-Norge, og jeg vet at mange hadde store forhåpninger, og allerede er klare til å gå i gang, forteller Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges kristne råd.

Nå oppdaterer de sin smittevernveileder i tråd med de nasjonale forskriftene, og understreker at de er opptatt av å formidle at menighetene må følge med på tiltakene som gjelder lokalt.

– Anbefalingen om å ikke krysse kommunegrenser for å delta på arrangementer, påvirker flere menigheter. Regjeringens råd er tydelig, men åpner for lokale skjønnsvurderinger, ut fra smittesituasjonen og den geografiske nærheten, sier Hermansen.

– Noen menigheter har kirkebygget 500 meter fra kommunegrensen, og en stor del av medlemmene i nabokommunen. Det er arrangøren som må ta stilling til om arrangementet samler personer fra ulike kommuner, og beslutte avlysning eller utsettelse, sier han.

Lettelser for barn og unge

Under pressekonferansen kom det også fram at regjeringen gjør lettelser for idretts- og kulturarrangementer for barn og unge under 20 år.

– Vi gjør nå endringer slik at både idretts- og kulturarrangementer for barn og unge kan være opp til 50 deltakere. Dette er en god nyhet for svært mange barn og unge som driver med andre fritidsaktiviteter enn idrett, for eksempel korps, kor eller teater. Men deltakerne må tilhøre samme kommune, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i en pressemelding.

På disse arrangementene er det mulig å samle inntil 50 personer, selv om publikum ikke sitter på faste, tilviste plasser. Når publikum sitter på faste, tilviste seter gjelder de generelle antallsbegrensningene, heter det i regjeringens nye regelverk.

Se opptak av pressekonferansen her:

FHI: Gjenåpningen kan starte

I forkant av pressekonferansen sa FHI og Helsedirektoratet at de anbefaler at gjenåpningen av Norge kan starte fredag 16. april. Det betyr blant annet oppheving av nasjonal skjenkestopp og mulighet for flere gjester.

Det understrekes at smittesituasjonen er veldig ulik i forskjellige deler av landet, og at det fortsatt er behov for strengere lokale tiltak enkelte steder, spesielt i hovedstadsområdet.

– De nasjonale tiltakene bør derfor etableres som trinn 1, samtidig som det gjennomføres geografisk differensiering av tiltakene ved bruk av lokale og regionale tiltak, skriver Helsedirektoratet i forkant av regjeringens koronapressekonferanse tirsdag.

Anbefalingen fra direktoratet og FHI viser til regjeringens gjenåpningsplan, som ble lagt fram forrige uke. Planen består av fire trinn, hvor det første innebærer at man letter på tiltakene som ble innført før påske.

Vil stramme inn på reiser

Foruten tiltakene i trinn 1, anbefales det også på stramme inn på innenlandsreiser.

– Helsedirektoratet mener at anbefalingen om å unngå reiser innenlands bør forsterkes, og at særlig unødvendige reiser inn og ut av områder med høyt smittetrykk bør frarådes, heter det.

For øvrig pekes det på at massetesting og skjevfordeling av vaksiner til områder med mye smitte kan bidra til å få avviklet de nasjonale tiltakene raskere.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor er vaktsjef i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Innenriks