Innenriks

Kirkestreiken avsluttet etter en måned

Natt til mandag ble partene i lønnsoppgjøret for kirkelig ansatte enige etter månedslang streik.

Asker 20201224. 
Streikende prester, diakoner, kirkemusikere og andre kirkeansatte fra hele Oslo-området er samlet til en streikemarkering utenfor Asker kirke julaften.
Foto: Fredrik Hagen / NTB

Streiken i kirkelig sektor startet lørdag 12. desember. 58 kirkelig ansatte har vært tatt ut i streik i denne perioden.

– Streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester. Dette var vårt viktigste krav i dette lønnsoppgjøret, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Det er på nivå med arbeidslivet for øvrig.

– Det er en lettelse at en historisk streik endte med en historisk seier. Vi har lagt bak oss et helt spesielt år, der det etter hvert ble viktigst å sørge for at medlemmene i alle tariffområder, også kirken, fikk opprettholdt sin kjøpekraft, sier Fagforbundets nestleder Odd-Haldgeir Larsen.

Forplikter seg til nytt lønnssystem

Nå er partene blitt enige om et partssammensatt arbeid som skal se nærmere på en ny, felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

Partene forplikter seg til å jobbe videre sammen for å utvikle et felles system for lønn og tilleggslønn i Kirken. Kravet som Unio KA stilte om et lønnsløft for ansatte med fire års høyere utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning, skal også arbeides videre med i det partssammensatte utvalget.

– Det er et krevende partssamarbeid som ligger foran oss. Vi er likevel innstilt på å gå inn i dette arbeidet med vilje til å finne gode løsninger, til beste for våre medlemmer og kirken. Vi forutsetter at KA vil gjøre det samme, sier Kristian Mollestad i Unio KA på Presteforeningens nettsider.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sier at Kirkerådet er glade for at streiken i kirkelig sektor nå er over.

– Som en ansvarlig arbeidsgiver har vi sørget for å bidra til å avslutte konflikten, og er lettet over at partene nå har kommet til enighet, sier Raaum.

Lovpålagt mekling førte fram

Fra arbeidsgiversiden er det KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter som forhandler på vegne av alle virksomhetene i Den norske kirke.

– Meklingsresultatet innebærer et viktig skritt i retning av et skreddersydd lønnssystem for Den norske kirke som tar egenarten ved kirkelig sektor på alvor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter i en pressemelding tidlig mandag morgen.

Partene tok ifølge KA utgangspunkt i et forslag til løsning, en skisse, som arbeidsgiversiden la fram i romjulen da de ble enige like før klokken 5 mandag morgen.

Partene i kirkestreiken møtte hos Riksmekleren søndag klokken 12 i et lovpålagt forsøk på å komme til enighet ettersom streiken hadde vart i 30 dager.

---

Fakta om meklingsresultatet:

  • Den økonomiske rammen for oppgjøret er 1,7 prosent. Det gis kronetillegg på mellom 1.400 og 1.800 kroner til fellesrådstilsatte i lønnsgrupper, og 0,3 prosents tillegg til de unormerte. For tilsatte i rettssubjektet Den norske kirke gis et tillegg til alle på 0,2 prosent. Alle tillegg gis med virkning fra 1. september 2020.
  • Alle ansatte i Den norske kirke skal over på samme tilleggslønnssatser. Et partssammensatt utvalg skal jobbe med innretningen av dette frem mot hovedtariffoppgjøret i 2022. En sentral nemnd skal avgjøre spørsmålet dersom partene ikke kommer til enighet om et felles system i forhandlingene.
  • Et partssammensatt utvalg skal foreslå tilpasninger i det eksisterende lønnssystemet på KA-sektoren, med særlig fokus på å finne fram til en hensiktsmessig innplassering av prestene, frem mot hovedtariffoppgjøret i 2022.
  • De fem laveste lønnsalternativene for kapellan, sokneprest og prostiprest tas permanent ut av bruk fra 1. mai 2021.
  • Det åpnes en egen lønnsgruppe for ansatte med krav om fire års utdanning pluss ett års nødvendig tilleggsutdanning (lønnsgruppe 4b).
  • 22 fagforeninger har partsforhold til KA. 10 av disse brøt forhandlingene i slutten av oktober, gikk ut i streik 12. desember og kom til enighet med KA natt til 11. januar. KA tar sikte på å forhandle ferdig med de resterende 12 fagforeningene snarest mulig. Deretter skal anbefalt resultat endelig godkjennes av alle fagforeningene og av KAs medlemmer. Først når uravstemningene er gjennomført med positivt utfall, kan resultatet iverksettes.
  • Kilde: KA

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Innenriks