Innenriks

Krisesentre forventer mange henvendelser over nyttår

VOLD I HJEMMET: Unntakstilstander som høytider, men også sosial nedstengning, fører til mer vold i hjemmet. Krisesentrene forventer derfor flere henvendelser etter jul og nyttår.

Margunn Bjørnholt, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
Annonse
Annonse

Mer fra: Innenriks