Nyheter

Myndighetenes pandemi-håndtering blir kontrollsak

KORONA: Myndighetenes pandemi-håndtering skal gjennomgås i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Nå blir det en kontrollsak, og kontrollkomiteen skal vurdere i bredt håndteringen av koronapandemien, sier Venstres medlem i kontrollkomiteen, Grunde Almeland, til Altinget.

Tidligere torsdag erkjente helseminister Ingvild Kjerkol, på vegne av regjeringen, at barn og sårbare grupper ble for hardt rammet av koronatiltakene. Det gjorde hun under en redegjørelse for koronahåndteringen i Stortinget.

Like etter redegjørelsen, ble det klart at Stortingets presidentskap sendte saken til kontrollkomiteen.

Almeland peker på at avgjørelsene under koronapandemien ble tatt av helsebyråkrater, og ikke av Stortinget, noe han mener de burde blitt.

– Vi ser også at veldig mange av sakene fikk et preg av hastebehandling, og at det ikke ble tilstrekkelig god forankring av den grunn. Det mener jeg vi bør se grundigere på og få gode vurderinger av, slik at vi er bedre stilt i en ny situasjon, sier han.

Almeland er særlig opptatt av hvordan pandemitiltakene rammet barn og unge.

– Konsekvensene som barn og unge har måttet bære etter denne pandemien, er altfor store, og det trenger vi også en grundig debatt om.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter