Nyheter

Statsforvalteren opphever vedtak, sier det er ugyldig

FLYKTNINGBOSETTING: Ukraina-vedtaket i Drammen kommunestyre er i strid med diskrimineringsforbudet i Grunnloven og likestillings- og diskrimineringsloven.

Kommunestyret i Drammen vedtok i februar at kommunen kun skal ta imot 125 flyktninger – og de skal utelukkende komme fra Ukraina.

Statsforvalteren i Oslo og Viken, som har utført det som kalles lovlighetskontroll, har nå konkludert:

«Vi har kommet til at dette punktet er i strid med diskrimineringsforbudet i Grunnloven og likestillings- og diskrimineringsloven», skriver statsforvalteren.

Bryter med to lover

Etter at det omstridte vedtaket var fattet varslet statsforvalteren kommunen om at de på eget initiativ ville gjennomføre en lovlighetskontroll av vedtaket.

28 kommunestyrerepresentanter ba også om en lovlighetskontroll av vedtaket. Kommunestyret opprettholdt sitt vedtak på møtet i mars, og dermed ble saken sendt til statsforvalteren.

Statsforvalteren skriver i en pressemelding at et punkt i vedtaket er i strid med prinsippet i Grunnloven om likhet og ikke-diskriminering, og med likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr diskriminering.

«Vi mener at denne delen av vedtaket innebærer en direkte forskjellsbehandling basert på nasjonalitet, og at forskjellsbehandlingen ikke har et saklig formål», skriver statsforvalteren.

Opphever Ukraina-punktet

Statsforvalteren opphever det omstridte punktet og sier det er ugyldig. Dette betyr at vedtaket om å ta imot 125 flyktninger blir stående, men uten punktet om at det kun er ukrainere som skal tas imot.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter