Nyheter

Norske kommuner kan ikke ta imot så mange flyktninger som de ble bedt om

FLYKTNINGER: I 2024 har regjeringen anmodet norske kommuner om å ta imot 37.000 flyktninger. Den anmodningen klarer ikke kommunene å møte.

330 norske kommuner har svart ja til å ta imot flyktninger i år. Men kommunenes samlede kapasitet er langt fra regjeringens anmodning om å ta imot 37.000 flyktninger i 2024.

Norske kommuner har vedtatt å ta imot til sammen 27.030 flyktninger, ifølge nye tall fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (Imdi)

Altså langt under behovet.

Kapasiteten er sprengt ifølge Kommunensektorens organisasjon.

Forventer mer fra staten

– Rundt 60 prosent av kommunene har vedtatt et lavere antall enn de er anmodet om. Det begrunner de med boligmangel, sprengt kapasitet på helse, omsorg, barnehage og skole, sier Gunn Marit Helgesen. Hun er styreleder i KS.

For at kommunene skal kunne ta imot så mange flyktninger som regjeringen har bedt om, forventer de økte statlige ressurser, ifølge Helgesen.

TRENGER MER: Flere innbyggere betyr behov for tjenester som kollektivtilbud

– Går kommunene over sin kapasitet?

– Det er mye solidaritet rundt om i kommunene, men det går en grense for hvor mye man klarer med de ressursene de har i dag.

– 27 kommuner har ikke svart på hvorvidt de kan ta imot flyktninger i år. Hva er årsaken til det?

– De vet ikke om de har ressurser til å ta imot flere, sier hun.

Les mer om mer disse temaene:

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter