Nyheter

Riksadvokaten etterlyser avklaring om straffenivå for konverteringsterapi

Innholdet i straffebestemmelsene om konverteringsterapi må avklares gjennom rettspraksis, slår Riksadvokaten fast i et rundskriv.

– Det må fastlegges et straffenivå for overtredelse av straffelovens bestemmelser om konverteringsterapi, grov konverteringsterapi og markedsføring av konverteringsterapi, skriver Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i et rundskriv til påtalemyndigheten.

Loven om forbud mot såkalt konverteringsterapi trådte i kraft ved årsskiftet. Loven, som har vært under utvikling siden 2019, gjør det straffbart å prøve å få andre til å endre sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet gjennom blant annet medisinske, alternativmedisinske eller religiøse metoder.

Strafferammen er tre års fengsel, eller seks år i grove tilfeller.

– Dette initiativet er ment å adressere og avklare rettslige problemstillinger der eksisterende rettskilder enten er uklare, motstridende, eller der det er behov for å revurdere den etablerte rettstilstanden, skriver Maurud.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter