Nyheter

Helseminister viser kort: Bekrefter ny abortlov

ABORTLOVEN: Helseminister Ingvild Kjerkol feier nå tvil til side og gir Stortinget beskjed: Det kommer en ny abortlov til behandling.

Det meldte VG onsdag ettermiddag. Statsråden har sendt Stortinget beskjed i form av et brev der det varsles at en ny lov kommer.

– Jeg er veldig glad for å kunne fortelle at regjeringen kommer til å legge frem en helt ny abortlov, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til avisen.

Dermed vil Stortinget få stemme over ny abortgrense i Norge. Vårt Land får bekreftet fra Sp-hold om at regjeringspartiene Ap og Sp ennå ikke er enige om detaljer i hva som skal legges frem.

Helseministeren har holdt tett om hvordan Abortlovutvalgets utredning skulle følges opp. Fra både Venstre og Rødt er det kommet skriftlige spørsmål med budskapet: Hva skjer?

Men selv om det ikke er enighet om stridspunkter som selvbestemt grense og fosterantallsreduksjon internt i regjeringen, velger hun nå å varsle Stortinget om at et lovforslag kommer.

Kjerkol er detalj-knapp. Antydning til Vårt Land: «før sommeren»

Overfor VG er Kjerkol knapp med detaljer: Det går ikke frem når regjeringen vil la et lovforslag passere statsråd – og dermed når Stortinget kan få loven til behandling.

Forslaget skal imidlertid komme «så fort som mulig» og Kjerkol «lover at forslaget kommer i 2024».

Men i Stortinget onsdag ettermiddag fikk Vårt Land fra ett av regjeringspartiene antydet at en proposisjon kan komme alt før sommeren. Om Stortinget da kan få behandlet en så omstridt sak allerede før Stortinget tar ferie, er et åpent spørsmål.

Førstkommende fredag er «siste sjanse» for å fremme saker som skal behandles denne vårsesjonen hos Kongen i statsråd. Selv om lovforslaget ikke er formelt klart, kan statsrådet også brukes til å varsle saker som kommer etter fristen.

RAPPORT: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottar abortutvalgets rapport. Utvalget har hatt i oppgave å se på abortloven, oppfølgingen av kvinner som tar abort og vurdere alternativ til abortnemndene. Utvalget er ledet av Kari Sønderland.

Aktører kunne alt i mars spå dissenser i statsråd

Abortlovutvalget la frem sin innstilling midt i desember og foreslo i praksis en helt ny lov. Et flertall i utvalget ønsket å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker.

Selv om Sp er klar for å fristille sine representanter i Stortinget, har partiet programfestet å stå ved dagens 12 ukers grense.

Vårt Land kunne tidlig i mars melde at regjeringspartiene var såpass uenige at det går mot dissenser i statsråd når loven legges frem.

  • De to partiene ville ikke klare å bli enige om stridspunktene.
  • For enkelte Sp-statsråder pekte det mot å ta dissens om selvbestemt grense.
  • Det kunne også bli aktuelt om et annet stridstema: Dersom regjeringen ikke følger Abortlovutvalgets anbefaling om å frede dagens nemndbehandling av fosterantallsreduksjon.

Spørsmålet om fosterantallsreduksjon er trøbbelsak

Det er fortsatt uenighet internt i Jonas Gahr Støres regjering om hvordan den skal stille seg til det siste spørsmålet, erfarer Vårt Land onsdag.

Før valget lovet Ap i sitt partiprogram å skrote kravet om nemndbehandling av fosterantallsreduksjon – noe Solberg-regjeringen lovfestet. Etter at Hurdalsplattformen var ferdig innrømmet Jonas Gahr Støre til Vårt Land at Ap ikke vant fram om dette i forhandlingene med Sp.

Nå er saken i spill på ny. Sp har i stortingsprogrammer i tidligere perioder sagt nei til fosterantallsreduksjon.

Men på mange punkter – som ikke handler om stridstemaene – i Abortutvalgets utredning skal de to partiene være mer samstemte.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram informerte torsdag om langtidsplanene for Forsvaret. 
Foto: Terje Pedersen / NTB

Kjerkol: «Legge beslutningen der den hører hjemme»

Med regjeringens varsel om en ny abortlov «så fort som mulig» vil den da trolig rydde unna en stortingsbehandling våren før stortingsvalget neste år. Vårt Land kjenner til at også Senterpartiet sterkt vil unngå en slik situasjon.

Ikke bare i Sp, men også andre partier frykter man en abortstrid kan bli tema inn i valgkampen.

På spørsmål fra VG om hvorfor Norge bør få en ny abortlov med 18-ukers grense, svarer Kjerkol dette:

– Jeg synes Abortutvalget har levert en god begrunnelse for det. De sier det at å utvide den grensen for selvbestemmelse til 18 uker vil være i tråd med dagens praksis.

– Da vil lovgiver bidra til å rydde opp og legge beslutningen der den hører hjemme, nemlig hos kvinner selv.

---

Historisk stridssak

  • Loven om selvbestemt abort ble vedtatt av Stortinget i mai 1978. Temaet var stor stridssak på 70-tallet – og langt inn i 80-årene.
  • Strid blusset opp igjen da KrF i 2019 gikk inn i Solberg-regjeringen og fikk gjennomslag for innstramminger rundt fosterantallsreduksjon.
  • Før forrige valg gikk Ap til valg på å utvide dagens grense for selvbestemmelse til 18 uker. På borgerlig side gjorde Venstre det samme. Sp ville beholde 12 uker.

---

Aps leir tror på flertall – selv om tyngden av Sp stemmer mot

Vårt Land skrev tidlig i mars at nøkkelfolk i Aps stortingsleir regner seg sikre på å ha stortingsflertall for å utvide abortgrensen til uke 18.

I forrige måned flagget blant annet syv mannlige Frp-representanter støtte til utvidet grense i VG og Aftenposten. Selv om Frp-leder Sylvi Listhaug og nestleder Hans Andreas Limi ved påsketider sa at de fortsatt går for dagens 12-ukers grense, får Frp-politikere stemme fritt i samvittighetsspørsmål som abort.

Fra før av har «uke 18-partiene» Ap, SV, Rødt, Venstre og MDG til sammen 80 mandater på Stortinget. Med minst syv ekstra fra Frp, passeres de 85 stemmene som trengs for flertall.

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter