Nyheter

Netanyahu vil sende ultraortodokse i militæret

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier regjeringen vil fjerne ultraortodokse jøders fritak fra å tjenestegjøre i landets væpnede styrker (IDF).

– Vi vil fastsette mål for å kalle inn ultraortodokse til IDF og til siviltjeneste. Vi vil også fastsette hvordan disse målene skal nås, sa Netanyahu på en pressekonferanse torsdag.

Allerede i 2018 annullerte Israels høyesterett en lov som ga ultraortodokse menn fritak fra verneplikten. Domstolen begrunnet det med at byrden ved å gå i militærtjeneste må fordeles over hele det israelske samfunnet. De folkevalgte har ikke klart å komme opp med noen ny ordning, og en utsettelse fra regjeringens side utløper i mars.

Ultraortodokse partier har hjulpet Netanyahu med å sikre og holde på et knapt flertall i Knesset sammen med nasjonalistiske partier på ytre høyre. I tidligere regjeringen har de ortodokse partiene satt fortsatt unntak fra verneplikten som en betingelse for å gå i regjering.

Nå ser Netanyahu ut til å følge opp forsvarsminister Yoav Gallants utspill om å legge ned veto mot en lov som åpner for fortsatt unntak, med mindre regjeringen kommer opp med en plan om å få de ultraortodokse inn i IDF.

– Vi anerkjenner og støtter dem som vier livet til å studere hellige jødiske tekster, men uten en fysisk eksistens er det heller ingen åndelig eksistens, sa Gallant onsdag.

Unntaket for ultraortodokse har lenge vært en kilde til irritasjon blant mer sekulære innbyggerne, noe som er blitt forsterket av mobiliseringen til krigen på Gazastripen.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter