Nyheter

KrF-topp ut mot Bollestads valg av Høyre-statsminister. - En uting

SIDEVALG: Fylkesleder går nå ut mot Olaug Bollestads valg av Høyre som statsministerparti. Vil heller ha «en tredje vei» for KrF om regjering etter valget.

KrF-leder Olaug Bollestad overrasket forsamlingen under KrFs landskonferanse sent i januar: Hun slo fast at Høyres statsministerkandidat er KrFs valg. Døra for Jonas Gahr Støre ble slamret igjen.

For første gang tar et medlem av partiets landsstyre nå til motmæle mot Bollestads valg av Høyre.

– Jeg mener vi må bygge partiet stort og sterkt før vi går ut med et valg av samarbeid. En tredje vei – et sentrumsalternativ – er noe å jobbe for. Vi står langt fra Sp og Venstre i mange saker, men vi må jo jobbe for det vi selv tror på, sier Jytte Sonne til Vårt Land.

Sonne er fylkesleder i Innlandet, et fylke som slet kraftig med frafall etter KrFs dramatiske retningsvalg høsten 2018.

Bollestad talte frem Høyre – det kom brått på for mange

Mandag avvikler KrF landsstyremøte. Sonne sier hun der vil si fra om hvor overrasket hun ble av Bollestads budskap i åpningstalen.

– Var du alene om å bli overrasket?

– Nei, det var det flere deltakere som ble – særlig fra Innlandet og Trøndelag.

Vårt Land var til stede under konferansen. Blant enkelte tillitsfolk var det undring over Bollestads budskap, men de ville avstå fra å uttale seg offentlig.

Det er i et innlegg i avisen Dagen Sonne synger ut mot at KrFs regjeringskurs alt nå skal være lagt. Sonne har skrevet innlegget sammen med sekretær Johs Ensby i Lillehammer KrF.

De skriver at «media elsker denne typen forhåndsmeldinger, men det er en uting i den politiske prosessen demokratiet bygger på».

KRF landsmøte

Vil ha pause fra «høyre-venstre-aksen»

I innlegget uttrykkes det bekymring for det store arbeidet KrF nå har foran seg: Jobbe frem nytt stortingsprogram.

I utgangspunktet var «håpet tent» for en åpen prosess om ny politikk for partiet.

– Derimot ble handlingsrommet for dette arbeidet krympet av at Olaug Bollestad overrasket med å stenge døra for samarbeid med Støre allerede nå, skriver de.

De to ønsker at komitéleder Dag Inge Ulstein kunne frigjøre det kommende programarbeidet fra «høyre -venstre-aksen for en stakket stund».

– I det minste frem til landsmøtet, helst frem til etter valget, påpeker de.

---

KrFs kurs

  • KrF satt i Erna Solbergs regjering fra januar 2019 til den gikk av høsten 2021.
  • Høsten i forveien – 2018 – var det splittende retningsvalg i partiet mellom «røde», «gule» og «blå»
  • KrF er i dag i opposisjon. I en gitt situasjon kan KrF havne på vippen etter stortingsvalget neste år.

---

Det var «lederen av Høyre» som ble Bollestads førstevalg

Forrige gang KrF var opposisjonsparti og forberedte seg til valgkamp var foran stortingsvalget i 2017. Da var det partiets landsstyre som fattet vedtak senhøsten i forveien: I november 2016.

KrFs valg av side er foreløpig Bollestads egne ord. Valget av «lederen av Høyre» som statsminister er ennå ikke forankret i vedtak fra tillitsfolk i partiet.

– Hvordan mener du selv dette spørsmålet bør behandles i KrF?

– Partiledelsen har full rett til å gå ut med hva de tenker. Men samtidig hadde det vært fint å ha vært litt informert, svarer fylkesleder Jytte Sonne, som også leder Lillehammer KrF og er vararepresentant til Innlandet fylkesting.

Jeg mener vi må bygge partiet stort og sterkt før vi går ut med et valg av samarbeid.

—  Jytte Sonne, leder av Innlandet KrF

Opprivende retningsstrid i 2018 rammet KrF-arbeidet hardt

Retningsstriden høsten 2018 om KrF skulle gå inn Solberg-regjeringen, satte dype sår i partiet. I Sonnes fylke - Innlandet - meldte flere seg ut.

Og ved kommunevalget året etter gikk det hardt ut over KrFs representasjon i kommunestyrer i tidligere Oppland og Hedmark. Ifølge Sonne er nettopp det å samles om en sentrumskurs noe som kan bidra til å reise KrF lokalt i Innlandet.

KrF-leder Bollestad var torsdag på reise i hjemfylket Rogaland. Vårt Land har bedt henne kommentere kritikken fra de to profilene i Innlandet.

I et skriftlig svar skriver Bollestad at hun tar innspillene fra de to «på alvor».

Olaug Bollestad under KrFs landskonferanse januar 2024

KrF-lederen: «Ikke aktuelt å gå inn i dagens regjering»

– For KrF er gjennomslag for politikk alltid det viktigste. Programarbeidet til KrF eier KrF fullt og helt. Det er et arbeid som selvsagt gjøres helt uavhengig av hvem KrF eventuelt går i regjering med, uttaler Bollestad til Vårt Land.

Hun forsvarer sitt eget regjeringsvalg med at Støre-styret «i veldig mange saker som er viktig for KrF og har i mange saker gått i motsatt retning av det KrF ønsker».

– Med den politikken sittende regjering fører, mener jeg at Norge trenger en ny regjering. Da var det naturlig for meg å peke på et alternativ hvor jeg mener KrF vil få langt større gjennomslag for vår politikk.

Bollestad opplever at det er «bred enighet i KrF» om at det ikke er aktuelt å gå inn i dagens Støre-regjering.

Bollestads veivalg er uten formelt vedtak

Vårt Land har også bedt Bollestad svare på om hun vil sørge for et formelt vedtak om statsministermodell i enten landsstyre eller under neste års landsmøte. Der gir Bollestad ingen signaler, utover dette:

«Partiet skal selvsagt ha en god prosess og viktige diskusjoner frem til stortingsvalget».Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter