Nyheter

Lager innvandringsregnskap i kommunen

INTEGRERING: Drammen sa nei til andre enn ukrainere, og skapte politisk storm. I en annen kommune skal det lages innvandringsregnskap. En tredje skal evaluere alle sider av innvandringen. Kommunene har en ting til felles.

Fremskrittspartiet har en tung politisk hånd på styringen etter kommunevalget i september.

– Har det vært et mål for Frp i politiske, lokale avtaler å få inn strammende punkter i plattformene?

Spørsmålet går til Fremskrittpartiets kommunikasjonssjef Jon Helgheim, som også er gruppeleder for partiet i Drammen kommunestyre.

– Nei, det har ikke vært noen felles strategi. Men det ligger jo den enkelte Frp-ers ryggmargsrefleks å føre en ansvarlig innvandrings- og flyktningpolitikk, forklarer Helgheim til Vårt Land.

Er det lovlig? Venter på dommen

Partiene som styrer Drammen, Høyre, Pensjonistpartiet (PP), KrF – og Frp, fattet sist uke vedtaket:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at ukrainske flyktninger bosettes.»

Nå skal Statsforvalteren i Oslo og Viken utføre en såkalt lovlighetskontroll: er vedtaket lovlig fattet, eller må saken behandles på nytt i kommunestyret.

Oslo  20180429.
Jon Helgheim (Frp) på talerstolen under Fremskrittspartiets landsmøte på søndag
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Krever felles forståelse for norsk samfunn og kultur

Mens man venter på dommen fra statsforvalteren har Vårt Land sjekket samarbeidsavtaler og politiske plattformer der de borgerlige partiene styrer sammen.

I Moss styrer Høyre, Fremskrittspartiet, Ny Kurs og Venstre. Firkløveret er blitt enige om at:

  • De som bor i Moss må ha en «felles forståelse for norsk samfunn og kultur».
  • «Det er en selvfølge at det stilles krav til norskkunnskap og forståelse for det samfunnet en lever i.»
  • Det skal utarbeides en «integreringsplan i løpet av 2024».

Det ligger jo den enkelte Frp-ers ryggmargsrefleks å føre en ansvarlig innvandrings- og flyktningpolitikk

—  Jon Helgheim, kommunikasjonssjef i Frp

Stiller krav, innfører kontroll

Denne planen skal ha flere krav:

  • Det blir «utvidet språkkontroll ved fireårskontrollen, med tilbud om forsterkede tiltak for å lære norsk, og varslingsrutiner hvis foreldrene ikke bidrar».
  • Kommunen skal «intensivering av kampen mot negativ sosial kontroll gjennom økt kompetanse og tiltak».
  • Det blir «obligatorisk oppmøte på helsestasjon, med plikt til oppfølging ved uteblivelse».
  • Det innføres «meldeplikt overfor barn som mistenkes etterlatt i utlandet mot sin vilje».

Til sist er styringspartiene blitt enige om at Moss skal «utarbeide et integreringsbarometer som viser styrker og svakheter med dagens integrering» – altså et innvandrerregnskap.

Stortingsrepresentanten Erlend Wiborg sitter også i Moss kommunestyre. Nå er Wiborg, som er Frps innvandringspolitiske talsperson, valgt som ny leder i flerkulturelt råd i Moss. Det møter sterke reaksjoner, skriver Aftenposten.

– Nå har vi valgt en leder som faktisk er landskjent for å være særdeles kritisk til innvandrere. At flertallet i vårt kommunestyre kan velge å gå for ham, det er trist, trist, trist, sier Hanne Luthen, kommunestyrerepresentant for Ap, til avisen.

Vi har ingen slike punkter som de har i Drammen

—  Terje Søviknes (Frp), ordfører i Bjørnafjorden kommune

Har flytende flyktninggrense

I en annen Østfold-kommune er Høyre, Frp, KrF og den lokale valglisten SaFoSa blitt enige om en avtale som Pensjonistpartiet og INP gir valgteknisk støtte til.

Kommunen er Sarpsborg og SaFoSa står for Sammen for Sarpsborg.

I Borgplattformen sier partiene at «Sarpsborg ikke skal ta imot flere flyktninger enn kommunen kan lykkes med å integrere.»

Skal kartlegge «alle sider» ved flyktning-tiltak

I Eidsvoll har Høyre, Frp, INP, PP og KrF makten.

De fem partiene har samlet seg om et «innvandrerregnskap»: De skal «arbeide for å synliggjøre og evaluere alle sider av bosetting og integrering av flyktninger, slik at kommunen kan bli enda bedre på å gi flyktninger et verdig og selvstendig liv som også forhindrer utenforskap».

I Skien ble styringspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre ikke enige om en felles flyktning- og bosettingspolitikk.

Deres avtale sier at partiene blir «fristilt» når kommunen skal avgjøre hvor mange flyktninger Skien skal ta imot.

Parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik reagerer på det han oppfatter som politisk virksomhet tilknyttet konfirmasjonsundervisningen ved Borgund Kirke.

Vil ikke vise avtalene

I Ålesund er Frp største parti og har flertall sammen med Høyre. Tidligere stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik er gruppeleder for Frp. Han opplyser til Vårt Land at partiene har gått gjennom felles enighetspunkter på ulike felt, uten at bildet er komplett. Partiene har ikke offentliggjort punktene.

Det ønsker heller ikke Høyre og Frp i Bjørnafjorden kommune å gjøre. Her er Frps nestleder Terje Søviknes ordfører, og styrer sammen med Høyre.

– Vi har ingen slike punkter som de har i Drammen, sier Søviknes til Vårt Land.

Sist uke sa kommunestyret nei til å bosette 190 nye flyktninger i år. Høyre og Frp nøydde seg med 100, slik kommunedirektøren hadde foreslått.

Drammen skal få integreringsbarometer

I samarbeidsavtalen til Høyre, PP, KrF og Frp er de blitt enige om å «innføre et integreringsbarometer i form av en årlig rapport som kartlegger statistiske forskjeller på innvandrerbefolkningen og øvrig befolkning».

De vil videre prioritere «å jobbe med de integreringsproblemene vi har i Drammen. Med dette som utgangspunkt, ser samarbeidspartiene det som vanskelig å skulle bosette nye flyktninger».

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter