Konflikt i Oslo Senterparti: Frykter infiltrasjon fra ytre høyre

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Det er bekymringsfullt at nettverk med tilknytning til partier som Lov og rettferdighet i Polen, ser ut til å søke innpass i Sp, sier fylkesleder Bjørg Sandkjær i Oslo Senterparti.

Vårt Land har blitt kjent med en frykt i deler av Oslo Sp for at miljøer med bånd til ytre høyre i europeisk politikk, søker innflytelse i fylkeslaget.

Frykten inngår i en bredere bekymring for at grupperinger med en annen politisk agenda enn Senterpartiets, søker innflytelse og verv i Oslo Sp.

Ingrediensene i fortellingen om uroen er flere: en studentforening, årsmøter der unormalt mange nyinnmeldte stemmer fram ukjente styrekandidater og påstander om en utmeldt edderkopp som trekker i trådene. For ikke å glemme et uoversiktlig, konservativt landskap på høyresiden i Europa.

I sluttspurten av Vårt Lands arbeid med denne artikkelen, tok dramaet en ny vending: Nettavisen omtalte lørdag et ferskt varsel som anklager ledende skikkelser i Oslo Sp for brudd på demokratiske spilleregler. En av de anklagede er fylkesleder Bjørg Sandkjær.

Verdikonservativ tankesmie og regimetro nettverk i Ungarn

Vårt Land har sjekket bakgrunnen til styremedlemmer i Oslo Sps lokallag i 2023 og 2024, samt i Oslo Senterungdom, ved hjelp av åpne nettkilder og årsmøteprotokoller.

Tre menn viser seg å ha koblinger til tankesmien til en partigruppe i EU-parlamentet, som i dag domineres av verdikonservative og høyrepopulistiske partier som polske Lov og rettferdighet (PiS).

Det bekymrer fylkesleder Bjørg Sandkjær, som også er statssekretær i Utenriksdepartementet:

– I de åtte årene som Lov og rettferdighet styrte Polen, ble det innført LHBT-frie soner i deler av landet og de strammet inn abortloven så det i praksis er totalforbudt. De byttet ut dommere og kompromitterte rettsvesenets uavhengighet, og de strammet inn på pressefrihet. Dette er langt fra det Sp står for, sier hun.

Én av de tre mennene har også talt på konferansen til en organisasjon i Ungarn, som beskrives som regimetro, nasjonal- og kristenkonservativ, anti-innvandring og anti-LHBTQ.

Førstekandidat, Oslo for Senterpartiet, Bjørg Sandkjær fotografert ved Nationaltheateret.
Til miljøserie.

Anklager fylkesleder for stempling og reagerer på timing

Vårt Land har forelagt de tre mennene koblingene vi fant og kritikken fra fylkesleder Sandkjær.

Alle markerer avstand til polske Lov og rettferdighet og mener koblingen til partiet er søkt og urimelig. De gir på hvert sitt vis uttrykk for at de har engasjert seg demokratisk for et konservativt ståsted, som de mener allerede har en plass i Sp nasjonalt.

To stiller spørsmål ved om timingen for denne saken var ment for å påvirke prosessene i partiet. Vårt Land tok først kontakt før årsmøtene i lokallagene deres, men disse er nå avholdt.

Én anklager etablissementet i Oslo Sp, som han mener er mer liberale enn partiet i resten av landet, for å stemple meningsmotstandere for å kvitte seg med dem. Én annen stiller spørsmål i samme retning.

Varselet Nettavisen omtalte på lørdag, som ble sendt inn samme uke, anklager også lokale Sp-topper i Oslo for skittent spill for å beholde makt. Ifølge avisen er varsleren en tillitsvalgt i Oslo Sp.

Kuppfrykt: – Møter bare opp for å stemme på sine egne

De siste årene har uvanlig mange nye medlemmer møtt på årsmøtene til lokallag i Oslo Sp og stemt på ukjente navn, som har utfordret valgkomiteens kandidater til styreverv, forteller flere kilder i fylkeslaget til Vårt Land.

Trenden har vakt kuppfrykt i deler av Oslo Sp. Mellom årsmøtene forsvinner nykommerne stort sett uten å bidra i det lokalpolitiske arbeidet, hevder flere.

Sp står sterkest i distriktene og lokallagene i hovedstaden er små. Det gjør dem sårbare for kupp fra grupperinger som jakter innflytelse i et regjeringsparti, fremholdes det.

– Vi er vant til at folk som vil engasjere seg kommer på medlemsmøte og deltar i den interne debatten. Når det er mange medlemmer vi kun ser på årsmøter, og de tydeligvis er der for å stemme inn sine egne folk i tillitsverv, synes jeg det er bekymringsfullt, sier fylkesleder Bjørg Sandkjær.

Én person forener en god del av nykommerne, forteller flere kilder: Petter Kirkeholmen.

En «edderkopp» i kulissene?

I fjor sommer fortalte DN historien om Kirkeholmens forsøk på å bli valgt til leder i Grünerløkka Sp.

Han slo valgkomiteens kandidat på årsmøtet i fjor vinter, men valget ble annullert da partiet oppdaget at flere medlemmer som stilte på møtet ikke bodde i området Grünerløkka Sp dekker.

I tillegg ble det avslørt at Kirkeholmen filmet møtet via en falsk kaffekopp – ifølge ham selv av frykt for juks fra etablissementet i lokallaget, en frykt han mener annulleringen av valget bekreftet.

Kirkeholmen, som først engasjerte seg i Grünerløkka Sp i 2019, ble suspendert og meldte seg siden ut. Men nå hevder kilder overfor Vårt Land at han fortsatt opptrer som en «edderkopp» og trekker i tråder i Oslo Sp.

Han verver fortsatt nye medlemmer, erfarer Vårt Land fra ulike hold. På lokallagsmøter i 2024 skal enkelte ha sagt rett ut at de var der for Kirkeholmen, forteller to kilder som var på hvert sitt møte.

ENGASJERT: Petter Kirkeholmen er utmeldt av Senterpartiet, men anklages for å fortsatt trekke i tråder og verve medlemmer til Oslo Senterparti.

Forening er fellesnevner: tre av fire i komité med Sp-fremstøt

Petter Kirkeholmen og tre av mennene Vårt Land fant i Sp-styrene i Oslo har en fellesnevner: Alle har vært aktive eller hatt verv i Foreningen for alle konservative studenter (Faks).

Studentforeningen beskriver seg som «partipolitisk uavhengig», «et alternativ til politisk korrekthet» og «samler alle typer konservative til diskusjoner, foredrag og sosialt samvær».

Navn fra borgerlige partier og Sp har gjestet Faks-arrangementer. Foreningen har tatt opp tema fra «radikal kjønnsideologi» og mannsrollen til USA og konservativ filosofi.

Faks har også vært medarrangør for to konferanser om konservatisme – Nostos og Nostos II – som EU-tankesmien New Direction finansierte og var hovedarrangør for.

Vårt Lands sjekk viser at styremedlem Svein Inge Skiftun i Søndre Aker Sp, 2. varamedlem Haakon Teig i Oslo Senterungdom og Petter Kirkeholmen utgjorde tre av fire medlemmer i Faks-komiteen som arrangerte den første konferansen i Oslo i 2022. Det fremgår i en artikkel på nettstedet Sivilisasjonen.

Lokallagsleder i Vestre Aker, Henning Kittang Remme, er på sin side å se på Facebook-bilder av Faks sin delegasjon til New Directions akademi for unge ledere i 2023.

Medarrangøren var den konservative, svenske tankesmien Oikos, som ble grunnlagt av Mattias Karlsson, som har fortid som Sverigedemokraterna-topp.

Vårt Land Petter Kirkeholmen og Haakon Teig

Hva er ECR, New Direction og Nostos?

New Direction beskriver seg som en sentrum/høyre-tankesmie, som arbeider for frihet, nasjonal uavhengighet og tradisjonelle verdier.

Den er tilknyttet partigruppen European Conservatives and Reformists (ECR) i EU-parlamentet, som ble startet av økonomisk liberale partier som var kritiske til å overføre mer makt til EU.

I senere år har den nye høyresiden i Europa styrket sin posisjon og polske Lov og Rettferdighet er i dag størst i gruppen.

Presidentskapet bekles nå av Italias statsminister Giorgia Meloni fra Fratelli d’Italia, samt politikere fra spanske Vox og nevnte Lov og rettferdighet.

ECR favner sosialt konservative, høyrepopulister, liberalkonservative, kristendemokrater og nasjonalkonservative.

---

Nostos-konferansen

  • Arrangert av New Direction og Faks i Oslo (2022) og Helsinki (2023).
  • Har tatt opp «arkitektur, grønn konservatisme, seksualitet, nasjonal suverenitet og den vestlige sivilisasjon», ifølge Faks.
  • Politikere fra moderate Høyre i Norge til ytterpartier som Sannfinnene, har deltatt.
  • Også et sentralstyremedlem i Senterpartiet nasjonalt har deltatt. Christian Anton Smedshaug, 1. vara i Sp-sentralstyret, har vært paneldeltaker på begge konferansene.
  • Paneldeltakere og bidragsytere har for det meste vært fra Norden og Baltikum.

---

Mener det er mer enn vanlig politisk uenighet

Miljøene omtalt ovenfor er mer verdikonservative og lengre til høyre enn Sp, mener etablerte partifolk Vårt Land har snakket med i Oslo.

Vanlig politisk uenighet er et sentrumsparti vant med, påpeker enkelte. Uroen skyldes en følelse av å bli forsøkt «kuppet» av noen med uklar agenda, betoner flere.

Noen beskriver det som ubehagelig å oppdage nykommeres navn i sammenhenger der den nye konservative og populistiske høyresiden i Europa inngår.

Én profil i Grünerløkka Sp, som har vært i kampvotering mot nye medlemmer, sier dette til Vårt Land:

– Vi vet ikke hva de vil, for de sier stort sett aldri noe om politikk, men engasjerer seg kun i personvalg. Nettverkene deler av dette miljøet tilhører, har ikke noe med vår politikk å gjøre, sier styremedlem Morten Edvardsen.

Fylkesleder: – Ikke «brunbeising», men fakta

– Hvor vil du trekke grensen for befatning med miljøer, der ganske ulike konservative strømninger og syn inngår, Bjørg Sandkjær?

– Det er riktig med dialog og folk må få mene det de vil. Men jeg synes ikke politikken til PiS, eller for den saks skyld verdiene til tankesmien Oikos, passer med Sps verdigrunnlag og profil, sier fylkeslederen i Oslo Sp, som også har sittet flere perioder i partiets sentralstyre.

Bidrar du til «brunbeising» av meningsmotstandere?

– Nei. Men hvis man føler seg brunbeiset av fakta om samarbeidspartnere, bør man kanskje tenke seg om, svarer Sandkjær.

Tomasz Poręba, leder for New Direction og politiker fra det polske Lov og rettferdighet-partiet, åpnet Nostos-konferansen i Oslo med en videohilsen.

Anklager fylkesleder for sverting og fløykamp

Petter Kirkeholmen, Henning Kittang Remme, Sven Inge Skiftun og Haakon Teig avviser befatning med partiet Lov og rettferdighet. De stiller seg uforstående til bekymring om koblinger til ytre høyre.

Alle utenom Haakon Teig anklager etablissementet i fylkeslaget for å sverte meningsmotstandere for å hegne om egne posisjoner.

– Dette er å koke suppe på spiker og «guilt by association». Jeg føler ikke at kritikken treffer meg, skriver Skifttun.

Han skriver at han har en sterkere kobling og verdimessig fellesskap med den norske tankesmien Skaperkraft, der han har vært ansatt, enn til New Direction.

Vestre Aker-leder Henning Kittang Remme mener fylkesleder Bjørg Sandkjær forsøker å klistre ham til udemokratiske aktører «via en lang rekke assosiasjoner».

Remme sier «det hele bunner i at det finnes to fløyer i Oslo Sp».

– Den ene fronter de typiske Sp-verdiene og ligner på Sp i resten av landet mens fløyen Bjørg Sandkjær og hennes støttespillere tilhører, er mye mer liberal, skriver han til Vårt Land.

Haakon Teig Ungarn

På plakat på konferansen til Viktor Orbáns støttespillere

I Vårt Lands nettsøk dukker 2. vara i Oslo Senterungdom og tidligere Faks-leder, Haakon Teig‚ opp som taler på den konservative EuCET-konferansen i Ungarn i fjor høst.

Arrangøren Civil Union Forum (CÖF) er en av flere organisasjoner opprettet for å støtte statsminister Victor Orbán og Fidesz-regjeringens politikk og kritisere fiender, forteller Jean-Christophe Delmas i Den norske Helsingforskomité.

Seniorrådgiveren følger Ungarn tett.

– Politisk beskrives disse som nasjonal- og kristenkonservative, med en markant anti-innvandring og anti-LHBT-retorikk, sier han til Vårt Land.

På en konferanseplakat er Haakon Teig avbildet og sitert på at ungdom må gjenoppdage «historien til våre folk» og praktisere tradisjoner (se bildetekst).

Teig sier han tar avstand fra vertskapets politikk. Han og andre nordiske deltakere på konferansen, takket nei til å underskrive en støtteerklæring til arrangørene, sier han.

– I talen fortalte jeg at norsk demokratisk kultur er preget av tillit, generøsitet og samarbeid, som vi ønsker å hegne om. Og at konservative ikke bør dra kulturkrig inn i alle sfærer.

Sitatet på plakaten ser klønete oversatt ut, synes Teig, som ville valgt «ord med bedre konnotasjoner på norsk»:

– Sitatet handler om at konservative og unge må vite hva det kostet å bygge land med en rik kultur, frihet og fellesskap, for å kunne holde det i hevd. Man må ha litt mot, kjenne kulturen og leve i tråd med den.

Teig sier han uventet måtte flytte fra Oslo kort etter årsmøtet og ikke har fornyet medlemskapet sitt i år. Han rakk aldri å delta ordentlig i Sp, selv om han var oppriktig da han søkte vervet, forteller han.

– Jeg stiller meg uforstående og er oppriktig overrasket over kritikken fra fylkeslederen, konkluderer Teig.

Petter Kirkeholmen viser til artikkel om varsel

Petter Kirkeholmen svarer på Sp-uro, edderkopp-påstander og kritiske ord ved å vise til Nettavisens artikkel om varselet Sp mottok forrige uke.

Varsleren, som er tillitsvalgt i Oslo Sp, anklager flere ledende personer i fylkeslaget for brudd på etiske regler for å beskytte egen makt. Sp-generalsekretær Knut M. Olsen anklages for å ha bidratt.

«Hva utgjør egentlig en trussel mot demokratiet vårt? Å via en lang assosiasjonsrekke ha en kobling til et eller annet polsk parti man aldri har hatt direkte kontakt med, eller at man beviselig saboterer alle demokratiske spilleregler og lyver om det for å beskytte sine egne posisjoner?», spør Kirkeholmen i sitt tilsvar.

Varselet trekker fram fjorårets utsettelse av et ekstraordinært årsmøte i Grünerløkka Sp på to timers varsel, som et eksempel på dette. Begrunnelsen som ble gitt var at mange medlemmer hadde meldt avbud fra møtet i juni.

Men meldinger fra en gruppechat, som er vedlagt varselet, «viser hvordan frykten for å være i mindretall [...] preget de som styrer i Grünerløkka Sp», skriver Nettavisen.

Rett etter avlysningen meldte Subjekt at en omstridt trans- og Pride-kritiker hadde tenkt å stille som lederkandidat på møtet. Det utløste lettelse blant deltakere i gruppechatten, viser meldinger Nettavisen gjengir.

Petter Kirkeholmen mener Vårt Land løper hans «tidligere politiske motstanderes ærend». Han skriver at han opplever Vårt Lands artikkel «som en forlengelse av det skitne spillet og maktmisbruket som jeg, blant andre, har vært utsatt for i Oslo Sp».

«Hele saken er basert på søkte koblinger og påstander fra anonyme kilder, og fremstår som et krampaktig forsøk på en svertekampanje fra noen som er ser at de selv er i ferd med å bli avslørt», utdyper Kirkeholmen.

Forsvarer New Direction og Oikos

Vårt Land har bedt om en kommentar fra New Direction, men ikke fått svar. Både Henning Kittang Remme, Sven Inge Skiftun og Haakon Teig forsvarer tankesmien.

– Vi har forholdt oss til dem som en sentrum/høyre-tankesmie, sier Teig.

Han og Sven Inge Skiftun snakker også varmt om Nostos-konferansene. De kan sees på YouTube og er en arena for å debattere «konservativ filosofi og tenkning i et moderne Europa», oppsummerer Skiftun.

«For oss var dette mer intellektuelt», sier Haakon Teig, som knapt tenkte over at New Directions president, som er politiker i polske Lov og rettferdighet (PiS), holdt en videosendt velkomsthilsen i 2022.

Henning Kittang Remme tar også den svenske tankesmien Oikos i forsvar, men påpeker at han ikke har full oversikt over arbeidet deres.

«Jeg har opplevd både New Direction og Oikos som seriøse aktører i det politiske ordskiftet, som tar opp tematikk jeg tror mange Senterpartister er interesserte i. At de skulle representere noen form for ytre høyre kjenner jeg meg ikke igjen i», skriver han.

Reidar Digranes, Trygve Slagsvold Vedum og Chase Alexander Jordal. Bergen Sp Senterparti, 2019

Faks-topper har søkt Sp-verv før

Faks-medlemmer har søkt verv i Sp før. I 2017 forsøkte Øyvind J.V. Evenstad å bli valgt til leder i Oslo Senterungdom, men tapte kampvoteringen mot den sittende lederen.

Senere samme år ble Faks grunnlagt, og Evenstad var en av de første lederne av Faks Oslo.

Før kommunevalget i 2019 utfordret dessuten Faks-grunnlegger Chase Alexander Jordal gruppelederen til Bergen Sp om førsteplassen på valglisten, men tapte kampvoteringen. Jordal er i dag lokalpolitiker for Sp i Telemark og ikke medlem i Faks.

På spørsmål fra Vårt Land, svarer Henning Kittang Remme og Sven Inge Skiftun at de ikke kjenner til noen samordning blant aktive i Faks om å søke innflytelse i Sp.

Lørdag avholder Oslo Sp sitt fylkesårsmøte, der blant annet Bjørg Sandkjær er på valg.

---

Slik fikk de plass i Sp-styrer

  • I Søndre-Aker kom det i 2023 benkeforslag om å utvide styret med én plass. Sven Inge Skiftun ble foreslått og valgt som nytt styremedlem. Vårt Land vet ikke hvordan Skiftun ble foreslått.
  • Henning Kitting Remme var allerede styremedlem i Vestre Aker i 2022. Valgkomiteen foreslo ham som leder i 2023 og han ble valgt.
  • Haakon Teig foreslo seg selv i Oslo Senterungdom og ble valgt til 2. vara.
  • Kilde: Årsmøteprotokoller

---