Nyheter

Misjonsalliansen tjente 60 millioner på bygård

SOLGT: Misjonsalliansen har solgt sin eiendom sentralt i Oslo og hanker inn en gevinst på 60 millioner kroner. Samtidig er organisasjonen på flyttefot.

Ifølge nettstedet eiendomspriser.no kjøpte Misjonsalliansen Sven Bruns gate 9, like ved Holbergs Plass i Oslo, i 1998. Bygården ble oppført nøyaktig 100 år tidligere.

Siden har organisasjonen hatt de to nederste etasjene i gården som sitt hovedkvarter.

Misjonsalliansen opplyser til Kristelig Pressekontor at kjøpesummen i 1998 var på godt og vel 15,1 millioner kroner.

Organisasjonen bekrefter at eiendommen nå er solgt, men ønsker ikke å opplyse hvor mye de har fått for bygården før overtakelsen er gjennomført.

Seks aktører i budrunde

Det var selskapet Nordic Apartment AS som fikk tilslaget på eiendommen som det var betydelig interesse for. Hele 50 aktører var i kontakt med Misjonsalliansen om bygningen, og organisasjonen opplyser at seks av dem til slutt ble med i budrunden. Blant interessentene var det alt fra enkeltpersoner, store eiendomsselskaper, fondsstrukturer og stiftelser til organisasjoner.

Etter det Kristelig Pressekontor erfarer, var det også en kristen aktør inne i bildet, og det ble lagt inn et høyt bud derfra.

Det var imidlertid Nordic Apartment som vant. Selskapet driver, ifølge Brønnøysundregistrene, «utleie og utvikling av egen fast eiendom og aktiviteter som naturlig følger med dette.»

Overtakelsen finner sted 29. april.

Stor gevinst

Misjonsalliansen vil altså ikke opplyse hva de får for Sven Bruns gate 9, men nettstedet eiendomswatch.no melder at salgssummen er på 75 millioner kroner.

Det vil si at Misjonsalliansen gjennom salget hanker inn en nominell gevinst på omkring 60 millioner kroner.

Eiendommen består, ifølge Eiendomswatch, av 20 leiligheter og en næringsseksjon som er leid ut til selger.

Misjonsalliansen har leid ut leilighetene, men skriver i en e-post til KPK at «fortsatt bruk av bygget ville krevd utstrakte investeringer og tid brukt på eiendomsutvikling». Dette ser ikke organisasjonen som en del av sitt oppdrag.

På flyttefot

Misjonsalliansen bekrefter at organisasjonen vil være leietaker i gården en stund framover, men at de er på flyttefot og på utkikk etter «nye og egnede lokaler» i Oslo. Det vil da være snakk om å leie. Etter planen skal Misjonsalliansen flytte inn et nytt sted senest høsten 2024.

– Vi har lenge hatt et ønske om å finne nye og mer egnede lokaler til den måten vi jobber på, med godt teamarbeid og stadig mer kreativt samarbeid på tvers i organisasjonen, skriver generalsekretær Heidi Sandvand Hegertun i en e-post til KPK.

Organisasjonen signaliserer ikke at det foreligger planer om å kjøpe noen ny eiendom, men generalsekretæren skriver:

– Forvaltningen av inntektene fra salget er ikke bestemt, men det vil være et viktig premiss at de skal forvaltes langsiktig.

Svekket likviditet

Misjonsalliansen har i mange år lagt stor vekt på mikrofinans, et konsept som handler om å gi tilgang på små banklån til fattige mennesker i bistandsland slik at de kan starte egne virksomheter og derigjennom brødfø seg selv.

Organisasjonen har lånt ut store summer på denne måten gjennom banker de eier, men har de senere årene også hatt store tap. Nedskriving av verdien på Banco D-Miro i Ecuador og DMDI i Liberia har ført til røde regnskapstall.

Avisa Dagen skrev 16. januar at «Likviditeten i Misjonsalliansen er de siste årene sterkt svekket som følge av bankproblemene. Ved årsskiftet 2022–23 var likviditetsbeholdningen på drøye 41 millioner kroner, mot 70,6 millioner et år tidligere.»

Kristelig Pressekontor har spurt om salget av Sven Bruns gate 9 har noen sammenheng med vanskene i mikrofinansmarkedet. Misjonsalliansen har ikke svart direkte på dette.

Skifter fokus

Misjonsalliansen vedtok i 2019, i god før de store utfordringene i mikrofinansmarkedet, en strategiplan der flytting fra Sven Bruns gate var et av punktene.

Generalsekretær Heidi Sandvand Hegertun skriver ellers:

– Salget gjør det mulig å fokusere tid og ressurser på det som virkelig betyr noe for Misjonsalliansen og våre givere: Å bekjempe fattigdom gjennom jobbskaping for familier og beskyttelse av barn og unge i sårbare livssituasjoner.

Les mer om mer disse temaene:

Kristelig Pressekontor

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter