Nyheter

Feiret biotek-seier med is - nå skal loven evalueres

AP ÅPNER GAMMELT SP-SÅR: Få år etter at omstridt bioteknologilov ble banket gjennom i Stortinget – og feiret med is på Løvebakken, bestiller helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) en evaluering av loven.

20. desember fikk Bioteknologirådet et brev fra helseministeren:

«Regjeringen vil gjennomføre en evaluering av bioteknologiloven.»

Med det skal Støre-regjeringen håndtere to utfordrende etiske saker der Arbeiderpartiet og Senterpartiet er svært uenige:

 • Abortloven: Ap ønsker ny lov med selvbestemt abort fram til uke 18, mens Sp vil beholde dagens grense på 12 uker, abortutvalgets ferske rapport er nå ute på høring.
 • Bioteknologiloven: Sp har bremset for liberaliseringer i tiår, mens Ap drev fram lovendringer i 2020, og er åpne for oppmykninger.
 • Sps program lister opp alt partiet er imot når det kommer til bioteknologi, Aps program har kun ett punkt: «Følge opp endringene i bioteknologiloven som sikrer flere mulighet til å stifte familie.»

I Senterpartiets leir får Vårt Land vite at evalueringen av bioteknologiloven ikke er kjent for dem.

Marianne Aasen skal lede regjeringens nye utvalg for opptakssystemet for høyere utdanning. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bioteknologi-topp: Det er et vidt oppdrag

– Det er et vidt oppdrag sier Marianne Aasen, leder av Bioteknologirådet, til Vårt Land.

Bestillingen om evaluering kom i tildelingsbrev til Bioteknologirådet for 2024. Brevet fra Helsedepartementet sier hva rådet får av driftsmidler og hva rådet skal beskjefte seg med i år.

Saken står også på dagsorden på rådets første møte i 2024, kommende torsdag: «Evaluering av Bioteknologilova.»

– Det blir en kort orientering om oppdraget, selve jobben starter vi på møtet i mars, opplyser Aasen.

I innstillingen fra Stortingets helsekomité våren 2020, om ny bioteknologilov, står ingenting om evaluering. Ei heller i løse forslag som ble lagt fram før voteringen i mai samme år.

Arbeidet med evalueringen skal starte mindre enn fire år etter at Arbeiderpartiet gikk sammen med SV og Fremskrittspartiet og liberaliserte bioteknologiloven på flere omstridte områder.

Det er et vidt oppdrag

—  Marianne Aasen, leder Bioteknologirådet

Ja til blodprøve

I juni 2020 sa det rødblå stortingsflertallet ja til:

 • Eggdonasjon.
 • Assistert befruktning.
 • Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.
 • Utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag.
 • Nedfryst sæd fra avdøde skal kunne brukes i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske.
nei

Sp fristiller folkevalgte

På mindretallet side sto Senterpartiet, som i dag sitter i regjering med Arbeiderpartiet. Sp stilte seg på linje med KrF i bioteknologistriden, men lot representantene stemme fritt.

Derfor stemte to representanter for liberalisering da saken kom opp til votering i mai 2020. I verdisaker fristiller Sp sine stortingsrepresentanter.

Stoltenberg-regjeringen var ikke alene om å streve med bioteknologiloven. Også Solberg-regjeringen kjempet med indre uenighet.

Høyres helseminister kastet kortene

Rett før Stortinget tok sommerferie i 2017 – og forberedte seg på stortingsvalg, la Høyres helseminister Bent Høie fram Solberg-regjeringens lenge varslede stortingsmelding om forslag til ny bioteknologilov.

Men tre stridssaker, som hadde hjemsøkt to regjeringer, fikk ingen avklaring:

 • Eggdonasjon.
 • Assistert befruktning til single kvinner.
 • Lagring av ubefruktede egg uten medisinsk grunn.

– Dette blir det opp til de politiske partiene, Stortinget og samfunnsdebatten å avgjøre, sa Høie etter at maratonarbeidet med stortingsmeldingen var avsluttet.

Sp sa nei, nei, nei – og vant

Den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen prøvde i åtte år, 2005-2013, å liberalisere bioteknologiloven, men Sp strittet imot – og vant fram. Motstanderne i Sp var anført av dagens barne- og familieminister, Kjersti Toppe.

Ap-SV-Sp-regjeringen klarte ikke å levere en stortingsmelding om ny lov. Enden på lovstriden ble at de rødgrønne gjorde opp seg imellom på en side i revidert nasjonalbudsjett våren 2013.

Den betente saken ble sendt videre til et nytt Stortinget – og en ny regjering.

Donorbarn kan få vite om halvsøsken

I bestillingen til Bioteknologirådet sier Kjerkol og Helsedepartementet:

«Loven regulerer humanmedisinsk bruk av bioteknologi, blant annet fagområdene assistert befruktning, genetisk undersøkelse av befruktede egg før innsetting i livmoren (PGD), forskning på overtallige befruktede egg, kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser av fødte og genterapi.

Dette er medisinske og teknologiske fagområder som er i stadig utvikling og der det ofte kan reises grunnleggende etiske problemstillinger.»

Derfor pålegges Bioteknologirådet «å drøfte samfunnsmessige og etiske problemstillinger som reises i lys av den medisinske og teknologiske utviklingen på bioteknologilovens fagområder, inkludert spørsmålet om personer som er unnfanget med donert sæd/egg, bør få informasjon om andre som er unnfanget med sæd/egg fra samme donor.»

Rådet evaluering skal leveres innen 15. mai 2025, vel en måned før Stortinget tar ferie og forbereder seg på stortingsvalg.

---

Bioteknologirådet

 • Et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av regjeringen og hjemlet i genteknologiloven og bioteknologiloven.
 • En høringsinstans for myndighetene i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.
 • Gjennomførte en omfattende evaluering av bioteknologiloven i årene før ny lov ble vedtatt i 2020.

---

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhendeavdelinga i Vårt Land. Han har arbeidd i Vårt Land sidan 1992 og har tidlegare vore deskjournalist, vaktsjef, nyhendeleiar og samfunnsredaktør (nyhenderedaktør) i avisa. Han skriv særleg om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk, oppvekst og utanriks – og konsekvensar av vedtak i regjeringa og Stortinget. Tips gjerne på: bjbj@vl.no

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter