Religion

Lanserer Harald Hegstad som kandidat til å lede Kirkerådet

DEN NORSKE KIRKE: Harald Hegstad vil være «en samlende leder med fokus på kirkens kjerneverdier», mener en samlet Nomisjonasjonskomiteens liste.

Søndag ble Harald Hegstad kandidat til å bli leder av Kirkerådet fra Nominasjonskomiteens liste. Det ble enstemmig vedtatt på et møte på Lillestrøm søndag 28. januar.

– I møte med de oppgaver og utfordringer Den norske kirke står overfor, mener vi Harald Hegstad er rette person til å lede Kirkerådet de neste årene. Vi behøver en leder som har erfaring med å lytte, tenke og deretter handle samlende, sier talsperson for Nominasjonskomiteens liste, Erling Birkedal, i en pressemelding.

Vil arbeide for en inkluderende kirke som står støtt på trosgrunnlaget

Nåværende leder for Kirkerådet i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud, gir seg, og ny kirkerådsleder skal velges av Kirkemøtet i Trondheim som møtes 11. - 14. april. Gunleiksrud representerer Åpen folkekirke.

Hegstad er professor ved MF vitenskapelig høyskole. Han var nestleder i Kirkerådet 2016-2020 og har vært leder for menighetsråd og bispedømmeråd, og deltatt i kirkelige utredningsutvalg og frivillig arbeid.

– Jeg vil arbeide for en åpen og inkluderende folkekirke som står støtt på sitt trosgrunnlag, og der alle skal føle seg velkommen og sett. Fokus i arbeidet må være kirkens kjernevirksomhet som gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid, diakoni og kultur. Dette må ha prioritet når ressurser skal fordeles. Jeg ønsker å bruke min erfaring til å utvikle kirkens viktige rolle i det norske samfunnet, sier Harald Hegstad.

Bor i Oslo, født i Trondheim

Hegstad er oppvokst i Trondheim, bor i Oslo og tilhører i dag Klemetsrud og Mortensrud menighet i Oslo.

Nominasjonskomiteens liste er ikke et kirkeparti som de øvrige listene, men består av kandidater valgt av lokale nominasjonskomiteer. Kandidatene har ikke et felles program.

Åpen folkekirke ønsker Gard Sandaker-Nielsen som leder for Kirkerådet.

Listene Frimodig kirke og Bønnelista sa til Vårt Land nylig at det ikke er sikkert at de vil støtte Hegstad som leder for Kirkerådet.

Aud Tønnessen, professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, sa til Vårt Land at valget av kirkerådsleder er mer åpent enn tidligere, siden Åpen folkekirke ikke lenger har rent flertall i Kirkemøtet.

– Hvis alle andre enn Åpen folkekirke slår seg sammen og samler seg om én kandidat er det klart at de vil vinne frem, men det er ikke gitt at alle vil støtte opp om Hegstad, sa Tønnessen.

---

Valg av ny kirkerådsleder

  • Kirkerådslederen er Den norske kirkes øverste valgte leder, og velges av Kirkemøtets medlemmer.
  • Ved kirkevalget i fjor høst ble det valgt inn 34 medlemmer fra Åpen folkekirke, 26 fra Nominasjonskomiteens liste, 7 fra Frimodig kirke og 10 fra Bønnelista.
  • Kirkerådslederen velges på Kirkemøtet som holdes 11. – 14. april i Trondheim.

Kilde: snl.no og kirken.no

---

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion