Nyheter

KrFU-sjefen knallhard mot Høyres krim-pakke. – Null troverdighet

OPPGJØR: KrFUs leder tar nå oppgjør med Høyres nye offensiv for å knekke ungdomskriminalitet og gjenger. – Naivt, sier Hadle Rasmus Bjuland.

Det var vinterstille januar i politikken – og Høyre-leder Erna Solberg lanserte en pakke på 10 punkter. Den skulle vise partiets nye offensiv for å bekjempe ungdomsgjenger og bremse voksende kriminalitet.

– De overser den store elefanten i rommet, sier Bjuland om Høyre.

Det er sjelden profiler fra KrF-leiren går hardt ut mot «storebror» på borgerlig side. Men nå rister Bjuland i partiet – men gir også «Voksen-KrF» en oppstrammer.

Overskrifter om knivstikking, flere tilfeller av skyting, rapporter om svenske gjenger som rekrutterer unge til nettverk: Politikerne trapper opp debatten om å ta grep.

Frp og Sylvi Listhaug svinger seg allerede. Men også Høyre er altså på banen:

Hurtigspor for unge i domstoler, oppholdsforbud med bruk av fotlenke og nytt institusjonstilbud. Dette er blant punktene i Høyres plan.

«Uten å nevne narkotika med ett ord»

Bjuland reagerer:

– Det er spesielt å lansere ti punkter mot ungdomskriminalitet uten å nevne narkotika med ett ord. Og det er naivt å tro at man kan bekjempe slik kriminalitet uten å inkludere ruspolitikk, sier han.

Bjuland påpeker at illegalt salg av narkotika nettopp er den viktigste inntektskilden for kriminelle miljøer.

– Det er disse inntektene som holder gjengene ved like og en viktig rekrutteringskanal inn i miljøene. Unge som trenger penger, kan finne jobb i å selge narkotika, mener Bjuland.

I debatten er det en elefant i rommet

Da Solberg lanserte planen for sentralstyret og stortingsgruppen tidlig denne måneden, var budskapet å «slå hardt ned på bander, organisert kriminalitet og lovbrudd». Men Solberg vektla også langsiktig jobbing for å redusere utenforskap blant ungdom.

KrFU-lederen er slett ikke uenig budskap eller noen av punktene Solberg og Høyre har listet opp.

– Men den holder ikke om man lar være å inkludere tiltak mot narkotikakriminalitet. Det er den store elefanten i rommet i denne debatten, sier Bjuland.

---

Kvesser tonen

  • I Sverige rekrutteres unge tenåringer til kriminelle gjenger. Politikere – spesielt fra Frp – advarer mot at det samme kan skje i Norge.
  • I nabolandet er narkotikakriminalitet en sentral del av den dystre utviklingen.
  • Også i Oslo har politiet rullet opp kriminelle nettverk der tenåringer omsetter narkotika.

---

Rusreformen – splitter fortsatt Høyre og KrF

Men i syn på straff for narkotikabruk har Høyre og KrF de siste årene vært på kollisjonskurs. Selv om KrF satt i regjering, kritiserte partiet deler av Solberg-regjeringens forslag til rusreform.

Det gjaldt delene som handlet om å fjerne straff for befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. En slik åpning vil ifølge Bjuland «binde politiets hender på ryggen». De får færre verktøy til å nøste opp bakmenn.

– Høyre har null troverdighet i å bekjempe ungdomskriminalitet hvis ikke noe skal gjøres for å stramme inn ruspolitikken, sier han.

Oslo 20230604. 
Erna Solberg taler til Høyres sentralstyre 4. juni og lanserer ny politikk for offentlig/privat-samarbeid.
Foto: Frederik Ringnes / NTB

Her er KrFU-sjefens egne tiltak

– Men hvilke punkter burde en effektiv plan mot ung kriminalitet og narkotika hatt?

Bjuland trekker frem disse grepene:

  • Innføre minstestraff for kriminelle bakmenn, noe Sverige har fått på plass.
  • Gi politiet flere verktøy for å avdekke bruk og narkosalg. Det bør inkludere hjemmel til å ransake mobiltelefoner mer enn i dag. Pluss adgang til bruk av spyttest, som avdekker misbruk.
  • Vurdere omvendt bevisbyrde: Også yngre personer må kunne bevise hvorfor de har formue – uten at de har særlig inntekt.

– Tiltakene finnes, men viktigst er det å stoppe rusreformen, mener Bjuland.

Det er ingen grunn til at KrF skal sitte stille i båten.

—  KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland

Strekker opp moderpartiet. Må på banen

I den saken er KrF fortsatt på kollisjonskurs med Høyre – halvannet år før et nytt valg.

– Bør også moderpartiet KrF innta en tøffere posisjon i debatten om gjengkriminalitet?

– Det er ingen grunn til at KrF skal sitte stille i båten. Heller bør partiet intensivere innsatsen. For KrF har det beste utgangspunktet: Politikk som investerer i familien er jo å forebygge. Men man må også stramme inn i «den andre enden», der hvor det ikke lenger nytter med forebygging.

– Har de rett, de som advarer mot «svenske tilstander» i debatten om gjengkriminalitet?

– Vi bør i alle fall ta dette på alvor. Ingen bør bagatellisere utviklingen, svarer KrFU-lederen.

Oslo 20230216. 
Mahmoud Farahmand (H) ankommer middagen på Vippa etter sentralbanksjefens årstale.

Høyre slår tilbake. «Bommer fullstendig på mål»

Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand, blant annet medlem av Høyres beredskapsutvalg, slår tilbake mot Bjuland.

– Jeg hadde ikke sett for meg at en KrF-er skulle forsøke å gi lov- og ordenspartiet Høyre en lekse om kriminalitetsbekjempelse. Dette er rett og slett både rart og fantasifullt fremstilt, skriver han til Vårt Land.

Dette er rett og slett både rart og fantasifullt fremstilt.

—  Høyres

Han mener KrFU-lederen «bommer fullstendig på mål» og viser svært liten forståelse for realitetene i denne saken.

– Bjulands kritikk forutsetter at Høyre også vil legalisere salg av narkotika, og det kan jeg forsikre om at ikke er tilfellet. De som smugler og selger narkotika skal tas knallhardt, uttaler Farahmand.

Han påpeker at KrFs foretrukne grep mot rusmisbruk er forsøkt i mange år, uten å fungere. Samtidig har gjengproblemene vokst.

En faktor trumfer alt, ifølge Høyre-politikeren: Å sikre at politiet har tilstrekkelig med ressurser.

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter