Nyheter

Student er kritisk til arrangement: Mener Studentersamfundet risikerer å normalisere pedofili

TRONDHEIM: Student Peder Josef Foss (22) mener Studentersamfundet utviser dårlig dømmekraft ved å invitere til en samtale om pedofili. Studentersamfundet mener på sin side at mer dialog kan bidra til å forhindre overgrep mot barn.

Lørdag 20. januar arrangerte Studentersamfundet i Trondheim et «Samfundsmøte» med temaet pedofili. Arrangementet har fått Trondheimsstudenten Peder Josef Foss (22) til å reagere.

– Å diskutere «tabubelagte» temaer, som det blir kalt i arrangementsteksten, er ofte nødvendig og viktig. Men hva er samfunnsnytten med å forsøke å skape forståelse for en perversitet som går ut over de mest forsvarsløse blant oss?

Til arrangementet, som ble avholdt i Storsalen i Studentersamfundet, inviterte Studentersamfundet psykolog Svein Øverland, samt en anonym pedofil som har vært «aksepterende pedofil siden puberteten».

Foss er kritisk til arrangementet og frykter blant annet at inkluderingen av en pedofil som samtaledeltaker kan få uintenderte konsekvenser:

– Ved å invitere en «anonym pedofil», risikerer man å normalisere og legitimere, ikke den anonyme, men den pedofile og pedofili.

---

Samfundsmøte: Pedofili

  • Studentersamfundet i Trondhjem er studentforeningen for alle studenter i Trondheim og er et av de mest aktive studentsamfunnene i landet.
  • Lørdag kveld 20. januar 2024 arrangerte Studentersamfundet et såkalt «Samfundsmøte» med temaet pedofili.
  • I 2020 arrangerte de et liknende arrangement.

---

Kritisk til tonen

I arrangementsteksten skriver Studentersamfundet blant annet følgende:

«Pedofili er muligens et av de mest tabubelagte temaene vi har i samfunnet. Mange vet ikke hvordan, og om, man skal ta stilling til det. Å være pedofil fører med store psykiske og sosiale belastninger, og det er få arenaer der pedofile trygt kan snakke åpent».

Peder Josef Foss, student i Trondheim

Foss reagerer på tonen i teksten.

– Beskrivelsen av arrangementet sier, som om det var noe negativt, at «det er få arenaer der pedofile trygt kan snakke åpent.» For å si det åpenbare: samfunnet vårt stigmatiserer pedofili fordi å handle på slike tendenser per definisjon medfører seksuelle overgrep mot barn. Å late som noe annet, er ubarmhjertig, ikke bare mot barn, men også mot mennesker som lider av denne tilbøyeligheten – det kan få dem til å søke bekreftelse i stedet for hjelp.

Foss påpeker at han ikke mener å anklage Studentersamfundet for å ha dårlige motiver, og sier han legger til grunn at det som ønskes her er å sette søkelys på et tema det er vanskelig å snakke høyt om.

– Temaet er provoserende, og nettopp derfor hører det hjemme i et Samfundsmøte, tenkes det nok. Problemet er at man ved i det hele tatt å ha et slikt arrangement, hvor en «aksepterende pedofil» inviteres til å dele sine erfaringer, fremstiller pedofili som et omstridt eller diskutabelt tema, hvilket det ikke er.

Sexolog og prest: – Skivebom

Knut Hermstad, spesialist i klinisk sexologi, kaller Foss’ kritikk for skivebom.

– I et faglig perspektiv er dette kritikk som ikke har relevans eller gyldighet. Effekten av dette arrangementet vil være det helt motsatte av hva denne studenten forestiller seg at det skal være.

Hermstad er sexolog ved St. Olavs hospital og har både der og i privat prakis behandlet pedofile og overgripere.

Da Studentersamfundet i 2020 arrangerte en samtale om pedofili, var Hermstad en av deltakerne. Han tillegger slike arrangementer stor verdi:

– Informasjon og det å gi kunnskap om hva dette fenomenet går ut på er faglig sett velbegrunnet og nødvendig. Det er et tema som er omgitt av mye frykt og manglende kunnskap, så alt som kan bidra til at kunnskapsnivået øker, er positivt.

Knut Hermstad
Dr.art, rådgiver ved RVTS Midt St. Olavs Hospital

– Foss frykter en normalisering av pedofili som en konsekvens. Kan noe slikt skje her?

– Man bidrar ikke til en normalisering i den forstand at man kunne tenkt seg en økt aksept for at dette er en type atferd som er godtatt. Man bidrar derimot til kunnskap og derfor forhåpentligvis å redusere forestillinger man har knyttet til frykt og fordommer. Man løser ikke problemet ved å la frykten vokse, men ved å gi god og nøktern informasjon, sier Hermstad, og legger til:

– Hvis man her er redd for at det skal bli et propagandashow for pedofile, så er det en forestilling som ikke er begrunna i faktiske forhold. At pedofile kan fortelle om hvordan de føler ting ser jeg som nødvendig informasjon om hvordan virkeligheten ser ut. Det er ikke virkeligheten som er problemet, men frykten for virkeligheten.

Studentersamfundet: – Handler ikke om å normalisere

Astri Elgethun er leder i Studentersamfundet Trondheim. Hun mener det er viktig å tørre å snakke om pedofili:

– Det er viktig og riktig å ta opp denne tematikken nettopp fordi det er et samfunnsproblem vi ikke blir kvitt ved å late som det ikke eksisterer.

Hun forteller at den pedofile de har invitert til arrangementet er en som aldri har handlet i tråd med sin tanker.

– Å få høre erfaringene til en som er pedofil tror vi kan være verdifult for å prøve å forstå og finne ut hvordan vi kan forhindre overgrep.

Elgethun håper arrangementet kan ha en forebyggende effekt:

– Det handler ikke om å normalisere eller legitimere handlingene, men å ta praten om hvordan vi kan forhindre at de blir begått.

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter