Nyheter

Kirkerådet vil ha oppgjør med urett, ikke bare erkjennelse

FORNORSKING: Et enstemmig kirkeråd ble enige om å gjøre en endring i sannhets- og forsonings-forslaget som nå sendes til Kirkemøtet..

Leder for Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira, understreket i Kirkerådets møte fredag at Samisk kirkeråd er takknemlige for at saken kommer opp som egen sak på Kirkemøtet, og for at Kirkerådet jobber så grundig med temaet. Hun løftet fram at reisene som preses har gjort i de samiske områdene har vært et tydelig uttrykk for dette og hatt stor betydning.

– Det har vært litt skriverier om at det ikke er nevnt noe om en unnskyldningsgudstjeneste i forslaget til sak på Kirkemøtet. Vår tilnærming er at vi tenker det må bli neste skritt, og at det er viktig at arbeidet skjer i samspill med de berørte gruppene i rapporten, sa Eira.

Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen om urett begått mot samer, kvener og skogfinner, ble lagt fram for Stortinget 1. juni. Den beskriver også kirkens rolle i fornorskingen og at den har et selvstendig ansvar for å ta et oppgjør med dette.

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Stortinget. 01.06.23

Foreslå endring i vedtaket

Lederen for Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, sa at det er viktig at Den norske kirke har flere måter å gå inn i saken på.

– Det må ikke være tvil om at denne prosessen er reell og vil lede til endring. Det er uttrykt en klar forventning om at det skal komme en unnskydning, men vi vet også at slike prosesser ikke må forhastes. En unnskyldning som ikke har vært gjennom den nødvendige prosessen vil ikke ha den funksjonen som den bør. Her vet vi at det er viktig å bruke tid for å lytte på dypet.

Raaum reiste spørsmålet om Kirkerådet bør gjøre en endring i forslaget til vedtak i delen som handler om handlingsplan. Der stod som et av punktene: «Erkjennelse av urett og gjenoppbygging av tillit». Raaum spurte om «erkjennelse» burde endres til «oppgjør med».

Eira i Samisk kirkeråd svarte: «Begge deler».

– Det viktige er at kirken erkjenner det som har skjedd og at vi er villige til å ta et oppgjør med historien, sa Eira.

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Stortinget. 01.06.23

Store forventninger til kirkas rolle i oppgjøret

Preses Olav Fykse Tveit sa at det var viktig at lederen for Samisk kirkeråd synes saken er lagt opp på en god måte i den fasen den nå er i.

– Vi har kommet ganske lagt i å reflektere over hva som er grepet på Kirkemøtet i 2024, hvor langt og hvor mye. Så tror jeg at justeringen til «erkjennelse av og oppgjør med urett» også vil åpne for kan Kirkemøtet reflektere på hvordan dette skal komme til uttrykk, i handlinger, i en spesiell uttalelse eller en kirkelig handling, sa preses.

Han har nylig vært på reise i Finnmark i samiske og kvenske miljøer, og understreket at Den norske kirke også må være oppmerksomme på at det er litt ulik tematikk for samer og kvener, og at kveners situasjon ikke har fått så mye oppmerksomhet hittil. Preses pekte også på at kirken også må være bevisst på dette for skogfinner.

– Vi skal merkes oss at det er ganske store forventninger til at kirka tar tak i dette, og finner grep som betyr noe for de det gjelder, men også for hvordan samfunnet tar tak i dette. Stortingets presidentskap, men også andre, ser at dette er viktig for at vi skal komme videre i et samfunn som lever i forsona relasjoner til hverandre.

Fykse Tveit viste til at en samisk helsekonferanse har fortalt at rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen har utløst mer samehets i sosiale medier.

– Dette er en viktig oppgave for oss som kirke å ta tak i, sa han.

Beholde momentum

Kristine Sandmæl, leder for Mellomkirkelig råd, støttet å endre forslaget.

– Jeg er fornøyd med innretningen at kirken skal «erkjenne og ta oppgjør med». Vi må ikke miste momentumet i saken. Vi har ganske god kunnskap allerede. Vi må kombinere det å ta seg nødvendig tid, men ikke miste momentum, sa Sandmæl.

Kirkerådet vedtok enstemmig forslaget til saksframlegg og vedtak på Kirkemøtet, med endringen til «erkjenne og ta oppgjør med».

– En god begynnelse

Kurt Solstrøm, samisk representant i Kirkerådet fra Sør-Hålogaland, mener saksframlegget til Kirkemøtet er en god begynnelse.

– Det er en del momenter som kanskje kunne vært skrevet på en annen måte og begrunna litt annerledes, man alt i alt er dette ganske bra og godt nok.

Solstrøm understreket at det må komme en unnskyldning.

– Kirka må be om unnskyldning. Det for tidlig nå, men vi må heller ikke vente for lenge. Vi må gjøre det i samarbeid med de samiske institusjonene og gjerne komme i gang så fort som mulig med en dialog med dem, sa Solstrøm.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter