Nyheter

Sametinget får 20 millioner kroner mer

STATSBUDSJETT: Etter enigheten med SV får Sametinget, Samisk høyskole og folkehelseundersøkelsen Saminor 3 økt bevilgning. Også kvenske og skogfinske formål får en økning.

– Det er bare å takke SV for at de har stått på og forhandlet fram et løft til Sametinget og andre samiske formål i budsjettforhandlingene. Dette er gledelig, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto, som representerer Norske Samers Riksforbund (NSR).

Søndag presenterte SV og regjeringspartien Ap og Sp enigheten om statsbudsjettet for 2024. Der får Sametinget en økning på 20 millioner kroner.

Balto understreker at det er svært viktig at Sametinget får et løft, og forhåpentligvis mer etterhvert.

– Dette gir oss mulighet til å dekke inn en del av etterslepet hos de samiske institusjonene, på grunn av at Sametinget ikke har fått reelle løft over mange år, sier Balto.

Han tror mange ikke tenker over at langt på vei alle tiltak som omhandler samisk språk og kultur er avhengig iav finansiering fra Sametinget.

– Skal vi få blåst enda mer liv i samisk språk og kultur i kjølvannet av Sannhets- og forsoningskommisjonen, er det helt nødvendig å sette det samiske folk gjennom Sametinget i stand til å gjøre den jobben, sier Balto.

Regjeringen har lovet krafttak

Da regjeringen la fram forslaget til statsbudsjett tidligere i høst, uttalte Balto skuffelse over at Sametinget ikke fikk noen økning ut over prisstigning. Han syntes det var oppsiktsvekkende etter at Sannhets- og forsoningskommisjonen «til de grader har dokumentert hvor store behovene er».

– Regjeringen leverer ikke det de selv har lovet samene med dette forslaget til statsbudsjett, sa Balto i en pressemelding.

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at den blant annet vil «gjennomføre et krafttak for samiske språk og et nasjonalt samisk kulturløft».

Samiske veivisere etterspørres av skolene

I enigheten med SV er det også en økning på 7 millioner kroner til Samisk høgskole og 17 millioner kroner til Saminor 3. Saminor 3 er en folkehelseundersøkelse som Senter for samisk helseforskning har satt i gang i samisk, kvensk og norsk befolkning i utvalgte områder i Nord- og Midtnorge. Saminor 3 startet høsten 2023 og skal undersøke de menneskelige konsekvensene av fornorskning, historiske traumer og industriutbygging.

Saminor trengte 30 millioner kroner for å komme i mål i 2024. Regjeringen foreslo 13 millioner kroner i sitt budsjett. Nå har de resterende 17 millionene blitt lagt til i budsjettenigheten.

– Det betyr at Saminor 3 nå er fullfinansiert. Denne folkehelseundersøkelsen er kjempeviktig, sier Balto.

Sametingsråden er også glad for at Samisk høgskole i budsjettenigheten får en økning på 7 millioner kroner mer.

Regjeringen har i forbindelse med budsjettet vist til at det er stor etterspørsel etter samiske veivisere som reiser rundt til skoler og forteller skoleelever om hva det vil si å være same. Veiviserne er en del av tilbudet fra Samisk høgskole, og i 2022 har det vært venteliste på skoler som ønsker besøk.

Økning til tre kvenske og skogfinske budsjettposter

Også noen kvenske og skogfinske poster på budsjettet får en økning etter budsjettforhandlingene med SV:

  • Norsk Skogfinsk Museum får en økning på 1 millioner kroner.
  • Kvensk språk og kultur får en økning på 3 millioner kroner.
  • Norske kveners forbund får en økning på 2 millioner kroner.

---

Mer om budsjettenigheten:

---

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter