Nyheter

Presset på oljeslutt spisser seg til foran klimatoppmøtet i Dubai

KLIMA: Natur og Ungdom reagerer på at Equinor og Aker for første gang er del av Norges delegasjon på klimatoppmøte, og frykter grønnvasking. Det internasjonale energibyrået ber oljeprodusentene velge om de vil fordype klimakrisen eller bli med på laget for ren energi.

30. november åpner klimatoppmøtet COP28 i Dubai i De forente arabiske emirater. To dager før starter rettssaken i Oslo tingrett der Natur og Ungdom og Greenpeace saksøker den norske stat for å utrede for dårlig konsekvensene som nye oljefelter har på folks livsvilkår, og ikke minst for kommende generasjoner.

Leder for Natur og Ungdom, Gina Gylver, mener det i år er tydeligere enn noen gang at Norge ankommer som fossil-land og ikke klimaleder, når to oljeselskaper for første gang er del av den offisielle norske delegasjonen.

– Verdens oljelobby er allerede tungt tilstede, og i år skal toppmøtet skje i oljehovedstaden Dubai. Støre tar ikke med seg offensive, grønne krefter, men har valgt Equinor som reisekamerat. Dette er et selskap som fortsatt er 99 prosent fossilt, til tross for grønnvaskingskampanje og image-endring, sier Gylver.

Mens toppmøtet pågår, skal Oslo tingrett vurdere om staten bryter norsk lov fordi den ikke tar klimakrisens følger for innbyggerne nok på alvor.

– Det er på høy tid at barns beste vurderes i oljesaker. Vi ser tydeligere sammenheng mellom klimaendringer, ny oljeutvinning, og psykisk og fysisk helse, noe vi bare har fått små smakebiter på i sommer. Den vurderingen må inn i godkjenningen av nye oljefelt, sier Tuva Mjelde Refsum, 2. nestleder i Natur og ungdom.

Verdens energibyrå stiller oljebransjen på valg

Klimatoppmøtet skal gjøre opp status for hvor verden står i forhold til Paris-avtalens mål og hva som skal til for å komme ut av kursen verden nå har mot 2,3 eller 2,5 grader varmere og ikke 1,5. Et av temaene vil være fossil energi.

Torsdag la Det internasjonale energibyrået (IEA) fram en ny spesialrapport om olje og gass. Byrået understreker at bransjen står foran et avgjørende valg: Om den vil fordype klimakrisen eller bli en del av løsningen ved å omfavne skiftet til ren energi. Valget vil ha konsekvenser i tiår framover, mener IEAs direktør Fatih Birol.

– Framgangen for ren energi vil fortsette med eller uten olje- og gassprodusentene. Men ferden mot netto null utslipp vil bli dyrere og vanskeligere å navigere i, hvis ikke sektoren er ombord, sier Birol i en pressemelding.

Han mener bransjen må forkaste illusjonen om at gedigen karbonfangst og -lagring kan gjøre det mulig å fortsette produksjon av olje og gass.

Rapporten peker på at olje- og gasselskaper står for kun 1 prosent av investeringene i ren energi på verdensplan, og viser hva bransjen i stedet kan gjøre.

Forventer mye mer av privilegerte Norge

Gylver mener IEAs rapport avkler regjeringens retorikk om at Norge ikke trenger å bremse sin oljeproduksjon, fordi etterspørselen vil falle av seg selv, mens karbonfangst og -lagring skal ta seg av resten.

– IEA konkluderer med at dette ikke er en troverdig klimaplan. Norges dobbeltmoral blir stadig mer åpenbar for resten av verden. Vi forventer at Norge tar ansvar som det privilegerte landet vi er. Vi har både teknologien, ressursene, de kloke hodene og det stabile demokratiet – det vi mangler er politisk vilje, sier Gylver.

Norsk utfasing ville påvirket i Dubai

Truls Gulowsen, leder for Naturvernforbundet, mener at sannsynligheten for å oppnå enighet om å utfase fossilt utvilsomt øker hvis rike oljeland som Norge gjør noe med egen utvinning.

– Regjeringen og oljenæringen sier at annen energi må på plass før olje og gass kan fases ut, og at energisikkerhet er viktig.

– Jeg ser på det som en unnskyldning for å fortsette. Tilpasningen til et fossilfritt samfunn blir forsterket jo flere som satser fullt og helt på at det er dette som skal skje, sier Gulowsen.

Han understreker at den kraftige energieffektiviseringen i Europa kom da det plutselig ble mindre fossil energi tilgjengelig på grunn av Russlands krig mot Ukraina.

– Da gjorde man tiltak som hadde stått på blokka i lang tid. Det er vanskelig når tilbudet av energi stopper, og ingen har sagt at det skal skje fra én dag til en annen. Men med én gang det begynner å komme forpliktende politikk, begynner både private og andre stater å tilpasse seg på en helt annen måte enn når de ser at ingen andre gjør det, sier Gulowsen.

Han ser nå et press på olje- og gassnæringen ikke bare fra miljøbevegelsen, men også fra det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050, IEA og store deler av EU-parlamentet.

Equinor vil delta i dialog

Pressetalsperson i Equinor, Ola Morten Aanestad, forteller at Equinor er med i delegasjonen for å ta del i internasjonal dialog om energiomstillingen, og belyse løsninger og samarbeid for omstilling.

– Vårt fokus vil være på løsninger som kan redusere utslipp fra olje og gass, få fart på fornybarprosjektene og bygge opp kommersielle løsninger for karbonfangst og lagring.

Selv om IEA advarer mot om å fortsette olje- og gassvirksomhet med planer om karbonfangst og -lagring, mener Equinor at dette trengs for å klare netto null utslipp i 2050.

– Vi prøver å utvikle en verdikjede for karbonfangst og -lagring på norsk sokkel for å hjelpe andre industrier til å avkarbonisere, sier Aanestad.

Han sier at Equinor er enig i at verden må omstille.

– Vi tror vi har noen av løsningene. Det vil ikke nytte å skru av olje og gass før alternativene er på plass. Det vil bare føre til at prisene på energi går opp. Det må være en balansert og rettferdig omstilling, og vi har planer om å øke våre investeringer i fornybar energi, sier Aanestad.

Equinor har satt som mål å øke sine bruttoinvesteringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger til 50 prosent innen 2030.

– Gap mellom hva de sier og gjør

Nylig besøkte IEAs direktør Equinors høstkonferanse og kritiserte at oljeselskapene ikke bruker mer av inntektene fra olje og gass til å investere i klimavennlige energikilder.

Birol sa ifølge NTB at verdens energileverandører er flinke til å vise fram vindturbiner og solcellepaneler når han har møter med dem, og ikke bildene av olje- og gassinstallasjoner.

– Det er et stort gap mellom hva de sier og hva de gjør, sa Birol, ifølge NTB.

---

COP28

  • Klimatoppmøte som pågår i Dubai i De forente arabiske emirater fra 30. november til 12. desember. Cop 28 står for Conference of the Parties, det vil si en møte for landene som har skrevet under på FNs klimakonvensjon (UNFCCC). COP-møter er blitt holdt årlig siden 1995 med noen få unntak.
  • Stats- og regjeringssjefer deltar på toppmøtedagene 1. og 2. desember, deriblant statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).
  • Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) leder Norges delegasjon når Støre ikke er til stede. I tillegg deltar klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Kilder: UNFCCC, regjeringen, NRK, Altinget, The New York Times, NTB

---

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter