Nyheter

Støre til trossamfunn: – Dette er ikke en krig som skjer i Norge

VIKTIG MØTE: Krigen i Gaza skal ikke antenne konflikter i norske gater, understreker statsminister Jonas Gahr Støre. Onsdag møtte han de ulike trossamfunnene i Norge.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kom onsdag med en ny trusselvurdering i lys av krigen i Midtøsten. Det generelle trusselnivået heves ikke, men PST anser likevel trusselen mot israelske mål i Norge som skjerpet som følge av krigen.

Støre møtte onsdag representanter for de ulike trossamfunnene, som i over en time satt rundt et bord for å snakke om situasjonen.

– Vi har en full krig i Midtøsten og frykt for at krigen kan spre seg. Vi skal derfor være tydelig på at dette ikke er en krig som skjer i Norge, sa Støre i sin innledning til representantene.

– Det skal ikke skje i norske gater, vi skal ikke true tryggheten til norske barn og unge. Alle i Norge skal være trygge og en del av fellesskapet – det er helt avgjørende.

Jonas Gahr Støre tro

Respekt og forståelse

Pressen fikk overvære de første minuttene av møtet, men mesteparten av møtet skjedde bak lukkede dører i regjeringens representasjonsanlegg bak Slottet.

13 representanter for de ulike trossamfunnene i Norge var til stede, deriblant Det Mosaiske Trossamfund, Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk.

Da møtet var over var det mange av møtedeltakerne som minglet, og representanter fra jødiske og muslimske trossamfunn ble stående side om side i dialog med hverandre.

– Synet på konflikten finnes det ulike meninger om, og det hadde de rundt dette bordet. Men det gjør inntrykk på meg å høre hvilken respekt de viser for hverandre og hvordan de forstår hverandre, sier Støre til NTB.

Støre

– Min trygghet er din trygghet

Dette er representanter som mange lytter til i sine respektive trossamfunn, understreker Støre. De var alle opptatt av å understreke viktigheten av trygghet i Norge, legger han til.

– Når jødene i det mosaiske trossamfunnet sier de føler seg utsatt, så svarer de fra de muslimske organisasjonene at: «dere skal føle trygghet, og vi vil bidra til at dere føler trygghet. Vårt syn på konflikten der nede skal ikke gå utover en ung jøde i Norge som føler utrygghet på vei til skolen. Min trygghet er din trygghet». Den holdningen er veldig viktig.

– Hva ble utfallet av møtet?

– Siste ordet ble at telefonen virker begge veier. Dette er jo et koordinerende nettverk hvor de selv tar initiativ til møter, så jeg oppfordret dem til å bruke det. Og så sa jeg samtidig at vi fra regjeringens side kommer på kort varsel hvis det er ønske om samtaler og oppmerksomheter.

---

Dialogmøtet

  • Tilstede på dialogmøtet var:
  • Trond Enger og Ingrid Rosendorf Joys (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn)
  • Basim Ghozlan og Arshad Jamil (Muslimsk Dialognettverk)
  • Olav Fykse Tveit og Einar Tjelle (Den norske kirke)
  • Erhard Hermansen (Norges Kristne Råd)
  • Øystein Gjerme (Pinsebevegelsen)
  • Ronen Bahar og Joav Melchior (Det Mosaiske Trossamfund)
  • Bernt Eidsvig og Bjørn Tao Nguyen (Oslo katolske bispedømme)
  • Badreddine Maizi og Yasir Mushtaq Ahmed (Islamsk Råd Norge)
  • Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Kjersti Toppe.

---

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter