Nyheter

– Hvor blir det av vår humanitet? Hvor er vi på vei hen?

ANGREP PÅ SYKEHUS: Å gjøre sykehus til militære mål, er blitt en del av moderne krigføring, ifølge Verdens helseorganisasjon. – At sykehus skal være det tryggeste stedet å oppholde seg under krig, er en illusjon vi er i ferd med å miste, sier overlege Morten Rostrup.

Morten Rostrup, grunnleggeren av Leger uten Grenser Norge og overlege på Oslo Universitetssykehus, er forferdet av angrepet på al-Ahli-sykehuset i Gaza, som skjedde tirsdag kveld 17. oktober.

– Et sykehusområde har blitt angrepet, og sivile er drept. Det er bare nok et eksempel på at det vi trodde skulle være det tryggeste stedet å oppholde seg i en krig – altså et sykehus – er blitt en illusjon. Vi har mistet noe, sier Rostrup til Vårt Land.

Det er enda ikke bekreftet hvilken aktør i krigen i Gaza som avfyrte raketten som rammet et område tilknyttet sykehuset al-Ahli, et angrep som tok livet av flere hundre sivile. Fransk, kanadisk og amerikansk etterretning mener å se at Israel ikke stod bak angrepet, og nye bildeanalyser fra nyhetsbyrået AP tilsier at raketten ble avfyrt inne fra Gaza for så å vike ut av kurs og styrte i bakken.

Usikkerheten gjør at Rostrup er tydelig på at han ikke anklager noen av partene i krigen for angrepet mot al-Ahli.

– Men det er en krigssone hvor også sykehus har endt opp med å bli skadelidende uansett årsakssammenheng. Slik sett kan man si at det ikke er kontroll på krigen, sier Rostrup.

Morten Rostrup - Leger uten grenser

- Respekten for medisinsk arbeid forvitres

Folkeretten slår fast at sykehus og helsearbeidere skal vernes i krig. Et brudd på dette anses som en krigsforbrytelse og kan føre til at gjerningsmennene blir straffeforfulgt under internasjonal lov. Til tross for dette, øker angrep på sykehus i krig og konflikt, ifølge FN. Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det å angripe helsefasiliteter har blitt en del av strategi og taktikk i moderne krigføring.

For Rostrup er angrepet på al-Ahli en påminnelse på det han mener er en økende trend.

– Jeg har sett det i Libya, i Syria og i Ukraina. Jeg har sett hvordan respekten for medisinsk arbeid forvitres og blir stadig mindre og mindre. I Syria og Ukraina ser vi også hvordan angrep på sivile og sivil infrastruktur øker.

For ti år siden begynte organisasjonen Safeguarding Health in Conflict Coalition å dokumentere angrep og trusler mot sykehus, medisinske fasiliteter og helsepersonell. Fjoråret 2022 utgjorde en dyster milepæl for dem: De har aldri dokumentert verre tall - 1.989 hendelser. Sammenliknet med 2021 økte de ovennevnte angrepene med 45 prosent i 2022. Krigene i Myanmar og Ukraina stod for halvparten av hendelsene.

Rostrup mener verden står ved en korsvei.

– Hvor er respekten for menneskeliv? Hva skjedde med å se verdien i et hvert menneske? Hvor blir det igjen av vår felles humanitet? Hvilken verden går vi mot?

Kritisk til evakueringsordre

I løpet av krigen i Gaza har israelske myndigheter ved flere anledninger bedt om evakueringen av flere av sykehusene i Gaza. Natt til mandag ble områdene rundt tre sykehus på Gazastripen angrepet av israelske krigsfly, ifølge palestinske medier. Det er uklart om sykehusene ble truffet.

Ifølge palestinske medier har Israel rettet angrep nær sykehusene al-Quds og al-Shifa i Gaza by og nær det indonesiske sykehuset nord på Gazastripen. Opplysningene er ikke kommentert fra israelsk hold, ifølge NTB.

– Det vi har sett er at mange sivile trekker til områder rundt sykehus fordi de håper sykehus ikke blir angrepet og at anser det for et trygt område, forklarer Rostrup.

– En lege som jobber for oss sa her om dagen at det er mer enn 40.000 sivile i området rundt sykehuset al-Shifa i Gaza. Det å bombe områder rundt sykehus vil altså øke faren for å ramme sivile, sier Rostrup.

Verdens helseorganisasjon oppfordrer Israel til å trekke sine evakueringsordre for sykehus nord i Gaza.

– Det er pasienter som er der, som rett og slett ikke kan flyttes. Mange er der på mekaniske ventilatorer, det er nyfødte babyer i kuvøser, folk i ustabil tilstand, og det er veldig vanskelig å flytte dem, sier talsperson Tarik Jašarević i Verdens helseorganisasjon til BBC mandag.

Peker på ett land

Arne Bård Dalhaug, pensjonert generalløytnant og tidligere leder for observatører i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) i Luhansk, mener det er vanskelig å slå fast at det oftere skjer angrep mot sykehus og helsepersonell i dag enn noen gang tidligere.

– Hvis man ser på andre konflikter den siste tiden, vil jeg si at generelt så forsøker de forskjellige stridende i hvert fall i noen grad å ta hensyn til krigens lover og Genevekonvensjonen.

Men det er stort men, ifølge Dalhaug, og det er Russland.

– Russland er fullstendig uten respekt for krigens regler og Genevekonvensjonen. I tillegg til bombing av sykehus, pågår det også andre krigsforbrytelser i okkuperte områder i form av tortur, voldtekt og bortføring av ukrainske barn.

Siden Russlands fullskala-invasjon av Ukraina i februar 2022, har det blitt dokument over 1000 angrep mot helseinstitusjoner, helsearbeider og annen medisinsk infrastruktur i Ukraina. Det meldte tenketanken Ukrainian Healthcare Center (UHC) i august i år.

Det vil si at det siden invasjonen i gjennomsnitt har skjedd omtrent to slike angrep per dag.

Arne Bård Dalhaug

– Ønsker å terrorisere befolkningen

«Når sykehus blir skadet eller ødelagt i væpnet konflikt, er tapet mye større enn kun de fysiske strukturene: Trygge steder går tapt, helseutfall forverres og tillit til helseinstitusjoner undermineres», står det i en rapport publisert av Røde Kors i januar 2022.

– Russland driver ren terrorbombing med siktemål om å bryte ned ukrainernes forsvarsvilje. Nå har det vist seg å snarere skjerpe motstandsviljen enn å oppnå det Russland ønsker seg. Denne atferden i krigssammenheng som Russland legger for dagen, sammenfaller med Russland atferd i Tsjetsjenia og i Aleppo i Syria, hvor det ble bombet helt uten hensyn til sivile.

– Hva er målet til for eksempel Russland med å bombe akkurat sykehus under krig?

– Man ønsker å terrorisere befolkningen. Det er for å tvinge fram en beslutning fra politisk hold om å gi etter for russiske krav.

– FN sier at krigsforbrytelser, også mot sykehus, i for liten grad blir straffet.

– Ja, det er jeg helt enig i. Hvis vi tar utgangspunktet i Den internasjonale domstolen i Haag, har den gjennomført flere saker fra Balkan hvor krigsforbrytere har blitt dømt. Det er vel og bra. Afrikanske krigsforbrytere har også blitt dømt. Russland har ikke skrevet under på folkeretten, og har ikke planer om å utlevere krigsforbrytere. Tvert imot: De delt ut medaljer til de som opptrådte i Butsja. Det er et regime som ikke responderer noe som helst på krigens lover og menneskeretter.

---

Angrepet på al-Ahli Arab hospital

  • Hvem som utførte angrepet mot sykehuset al-Ahli tirsdag 17. oktober er foreløpig ikke avklart, også hvorvidt sykehuset var målet. Hamas hevder at israelske luftstyrker sto bak angrepet. Det israelske forsvaret (IDF) legger skylden på den militante islamske organisasjonen Palestinsk islamistisk jihad.
  • Bildeanalyser fra nyhetsbyrået AP tilsier at raketten ble avfyrt inne fra Gaza.
  • I en gjennomgang av Aftenposten slås det fast at angrepet med stor sannsynlighet ikke ble utført av Israelske myndigheter.
  • Angrepet tok livet av flere hundre mennesker, men det er uenighet om akkurat hvor mange som døde.

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter