Nyheter

Hun er Støres nye håp – får friskolekamp i fanget

NY STATSRÅD: Nyutnevnt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) møter press for nye privatskoler og blir regjeringens ansikt når livssynsdebatt i skolen ruller.

– Jeg støtter den politikken regjeringen har ført så langt, sier Kari Nessa Nordtun til Vårt Land når avisen spør henne om privatskoler.

Hun legger til at «dette vil jeg bruke tid på å sette meg nøye inn i».

Nessa Nordtun er etter endringene i Støre-regjeringen landets nye kunnskapsminister og overtar posten fra partikollega Tonje Brenna.

Forgjengeren gikk tungt ut for å sikre «fellesskolen» og strammet inn privatskoleloven i flere etapper. Hun fikk igjennom at kommunenes syn fremover skulle ha «vesentlig vekt» når ja eller nei til en ny privatskole skulle avgjøres.

Der kan Nessa Nordtun i tiden fremover møte en annen situasjon enn i dag:

Rødgrønne partier – med strengt blikk overfor livssynsskoler og andre private initiativ – har nemlig tapt makt i en rekke kommuner. Borgerlige med større godvilje overfor nye søknader har overtatt. Og kan ønske flere lokale privatskole-ja.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) overtar kontoret til Tonje Brenna.

Friskolegeneral: Håper på nye muligheter

– Vi antar at borgerlige kommuner kan komme til å være mer positive til friskoler, men det er ingen automatikk i det, sier Sidsel Høland Olausson. Hun er fungerende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF).

– Hva er forhåpningene til den nye kunnskapsministeren?

– Vi håper det gir et nytt mulighetsrom for samarbeid og dialog. Dette har vært ganske fraværende i regjeringsperioden. Vi vil gjerne møte den nye kunnskapsministeren, sier Høland Olausson.

Nessa Nordtun om friskoler: «Viktig med mangfold»

Vårt Land snakker med Nessa Nordtun etter at hun har fått statsråd-nøklene fra forgjenger Brenna.

– Hvilken plass mener du at livssynsskoler og privatskoler har i Skole-Norge?

– Det er viktig at vi har et mangfold. Og så støtter jeg det som regjeringen har gjort så langt på feltet. Jeg er klar til å gå mer i dybden omkring politikken her etter hvert.

– Du kan jo møte en utfordring når kommuner skal få bestemme mer: Nye borgerlige flertall kan ønske flere private skoler lokalt?

– Det vil i så fall vise seg. For meg er det i hvert fall viktig med en sterk og god offentlig skole. Kamp for fellesskolen er viktig.

– Friskolenes organisasjon håper på et bedre samarbeid enn hittil – og vil gjerne møte deg. Er du klar for det?

– Vi har flere slike skoler i Stavanger. Som ordfører har jeg vært på flere besøk til dem. Så den dialogen vil jeg fortsette som minister, svarer Nessa Nordtun.

Stavanger Arbeiderparti

Nytt mannskap – også for å berge makt i 2025

Endringene i regjeringen gir trolig det mannskapet Støre håper vil drive frem en valgseier ved stortingsvalget om to år.

Da kan Nessa Nordtun og regjeringen stå i en valgkamp med oppmarsj for omkamp om friskolelov. Ikke bare KrF, Venstre og Frp vil kreve endringer.

Også det største opposisjonspartiets leder, Erna Solberg (H), sa til Vårt Land i vår at innstrammingen av privatskoleloven var en av sakene hun ville snu.

– Vil endre i loven. En ting er at regjeringen nå er strengere mot livssynsskoler, men landet taper også mye på at det ikke lenger tillates yrkesfaglige profilskoler, varslet Solberg i et intervju.

Vi vil gjerne møte den nye kunnskapsministeren.

—  Sidsel Høland Olausson, fungerende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund

Blir ansikt i debatt om KRLE. Og forkynningsforbud

Da Stortinget vedtok fornyet opplæringslov før sommeren, gikk både Høyre, Frp og KrF ut mot at KRLE-faget skulle miste egen paragraf i loven.

Det er fortsatt åpent om KRLE-faget kan møte justeringer på Nessa Nordtuns vakt.

I lovforslaget som ble vedtatt skrev nemlig Kunnskapsdepartementet at bortfall av egne regler for KRLE «kan innebære ei justering av læreplanen. Eventuelle endringer i læreplanen må̊ sendast på høyring».

I samme lovendring fikk forgjenger Brenna vedtatt egen paragraf mot forkynning – ikke bare i KRLE – men alle skolens fag. Det blir Nessa Nordtun som nå må takle debatt som kan oppstå om praktisering av paragrafen.

Sidsel Høland Olausson, vikarierende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund oktober 2023

Små barnehager fikk et løfte. Ny statsråd må levere

Tonje Brenna strammet i fjor inn barnehageloven. Det ble ikke lenger mulig å samle mange barnehager i ett stort selskap. Alle private barnehager måtte være egne rettssubjekter, for eksempel som aksjeselskap.

Det rammet også barnehager eiet av menigheter i Den norske kirke. I februar lovet Brenna i Vårt Land disse et unntak fra kravet. Og dermed må barnehageloven endres akkurat der.

– Jeg ser at overgangen til egne rettssubjekter blir vanskelig for disse barnehagene, sa Brenna.

Men noe høringsforslag om lovendringen er ennå ikke kommet. Den saken arver nå Kari Nessa Nordtun.

Bildet viser Norges nye statsråder. Fra venstre: Karianne Tung, Andreas Bjelland Eriksen, Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre, Tonje Brenna, Cecilie Myrseth, Kari Nesse Nordtun og Erling Sande.

Støre skryter av den nye kunnskapsministeren

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han gleder seg til et nytt statsrådslag som gir en «god blanding av kontinuitet, erfaring og fornyelse».

Om Nessa Nordtun sa han:

– Som ordfører i Stavanger har hun vist at hun kan inspirere, motivere og få med seg folk. Hun bidro til å styrke skolen, SFO og oppvekstvilkår i de årene hun styrte byen. Den erfaringen tar hun med seg inn i regjeringen, sa statsministeren på en pressekonferanse.

Han poengterte at regjeringen vil ha en «sterk offentlig fellesskole».

---

På vei opp

  • Kari Nessa Nordtun (37) spås en fremtid som en av Aps nye profiler.
  • Ved kommunevalget i høst tapte hun ordførerposten i Stavanger med knapp margin. Ble valgt inn i Aps sentralstyre i vår.
  • Hennes far – Tore Nordtun – satt hele fem perioder på Stortinget, fra 1993 til 2013.

---

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter