Nyheter

9,75 milliardar til straumstøtte ut heile neste år

STATSBUDSJETTET: Regjeringa foreslår at straumstøtta til hushalda skal forlengjast ut heile 2024 – og set av 9,75 milliardar til det.

– Vi lever i ei krevjande økonomisk tid. For å bidra til føreseielegheit hos hushalda foreslår vi å føre vidare straumstønadsordninga som ei time-for-time-løysing, med stønadsgrad på 90 prosent for heile året. Hushaldskundar av nærvarmeanlegg som baserer seg på straum, skal også få støtte, seier olje- og energiminister Terje Aasland.

Regjeringa foreslår at terskelverdien for stønad blir prisjustert frå 70 til 73 øre per kilowattime frå 1. januar 2024. Staten betaler 90 prosent av kraftprisen over dette nivået.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter