Nyheter

Vidar Helgesen om garantiordning: – Håper virkelig at planen er å trappe opp raskt

KLIMA OG PENGER: I New York lovet regjeringen fem milliarder kroner til å garantere for investeringer i fornybar energi i utviklingsland. Vidar Helgesen mener ordningen må tidobles raskt for å ha troverdighet.

På forhånd forventet Kirkens Nødhjelp at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ville gripe sjansen til å lansere et globalt initiativ for grønne garantier, i en størrelse som ville være den største norske klimasatsingen noensinne.

Men Norge fikk ikke taletid. Onsdag ettermiddag fortalte E24 at regjeringen i statsbudsjettet bevilger fem milliarder kroner å opprette en ny statlig garantiordning for private aktører som vil bygge sol-, vind- og vannkraft i utviklingsland. Det høres fint ut, men hvis dette ikke økes kraftig og raskt, er Vidar Helgesen kritisk.

– I lys av ekstraordinære, uventede inntekter på nesten 2.000 milliarder fra olje og gass på et par år, er fem milliarder kroner beskjedent. For et første oppstartsår er det et rimelig nivå, men jeg håper virkelig at planen er å trappe kraftig opp over få år. Og at dette kommuniseres fra start, så man har troverdighet til å få med seg andre land, skriver Vidar Helgesen i en e-post.

Klima finansieringsutvalget. Vidar Helgesen, leder for utvalget, tidligere klima- og miljøverminister (H)

Han viser til at en lignende svensk garantiordning neste år vil være på 26 milliarder kroner og skal øke videre.

– Regjeringen bør signalisere at ordningen raskt skal opp til 50 milliarder kroner. Da kan man utløse private investeringer av format. En tydelig beskjed fra starten om at man vil øke garantibeløpet, er også en forutsetning. Det tar tid å arbeide frem garantier, og ingen vil gjøre den jobben hvis de er i tvil om pengene faktisk finnes. I den svenske ordningen har man alltid hatt en større ramme enn det i praksis er behov for, fordi dette gir forutsigbarhet og troverdighet, sier Helgesen.

Husk at bildet av Norge ute i verden er at vi er blant dem som kaster bensin på flammehavet

—  Vidar Helgesen

Han ledet et ekspertutvalg som på vegne av seks norske humanitære organisasjoner i april la fram en anbefaling om hva Norge kan gjøre for å få opp klimafinansieringen internasjonalt. Utvalget peker på at Norge har særlig gode forutsetninger og grunner til å gjøre det, blant annet fordi Norge har markedets beste kredittrating, AAA.

– Norge er i en enestående posisjon til å ta globalt lederskap. Vi bør sette inn store midler for å utløse globale klimainvesteringer, og vi bør mobilisere andre land ved å love å sette inn enda mer dersom flere bidrar, sier Helgesen.

– Blant dem som kaster bensin på flammehavet

Helgesen understreker at hvis verden skal unngå de mest katastrofale klimaendringene, må klimainvesteringene fem- til sjudobles fram til 2030. Det må skje i land som har høy politisk og valutamessig risiko, som betyr høye renter.

– Rike land må risikoavlaste private investeringer i stor skala. Det er derfor vi trenger garantiordninger.

I en situasjon der renteøkninger har gjort kapital mye dyrere, er det fare for at investeringer i fornybar energi stopper opp i utviklingsland og framvoksende økonomier.

– La meg bygge på bildebruken FNs generalsekretær brukte på det klimamøtet der Norge ikke fikk taletid. Han sa at vi har åpnet helvetes porter. Hvis menneskeheten skal klare å snu før vi havner i flammehavet, kreves en historisk innsats. Og husk at bildet av Norge ute i verden er at vi er blant dem som kaster bensin på flammehavet, sier Helgesen.

FNs generalsekretær Antonio Guterres ba om handling, ikke bare ord, i sin tale til verdenslederne. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

Setter av ekstra penger til tap over bistandsbudsjettet

Alle detaljer ved ordningen er ikke kjent, men Helgesen er kritisk til at regjeringen ifølge E24 skal gjøre en tapsavsetning ut over forventet tap i 2024 og 2025 fra bistandsbudsjettet.

– Det er helt unødvendig å sette av mer penger enn man tror man skal tape. Med Norges AAA-rating er kapitaltilgang ikke noe problem, men likevel velger man altså å sette bistandspenger inn på en konto i Norges Bank. Her gjør Norge seg til et annerledesland. Verken Sverige eller Danmark gjør dette i sine garantiordninger. Sverige har på 14 år aldri hatt større tap enn den ordinære tapsavsetningen. Et nylig G20-utvalg ledet av blant annet USAs tidligere finansminister og økonomiprofessor Larry Summers, har også anbefalt at garantiordninger skal basere seg på forventede tap og ikke garantier for hele det nominelle beløpet, sier Helgesen.

Han er bekymret for at det kan ligge flere andre begrensninger i ordningen. Helgesen mener at dessuten at den ikke bare bør omfatte grønn energi, men også bærekraftige matsystemer.

– Utslippene fra uforsvarlig arealbruk globalt er nesten på nivå med utslippene fra fossil energi, samtidig som investeringene i fornybar energi er langt større enn investeringene i bærekraftige matsystemer, sier Helgesen.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter