Nyheter

Høyre-topp i Rogaland mener Solberg bør tre til side

Erna Solberg bør fritas for sine politiske verv inntil kontrollkomiteen og Økokrim har vurdert saken, mener Modolf Haraldseid i Rogaland Høyre.

– Jeg mener at sentralstyret bør frita Erna Solberg for politiske verv i Høyre inntil saken er tilstrekkelig belyst av kontroll- og konstitusjonskomiteen og eventuelt Økokrim, sier Haraldseid til Stavanger Aftenblad.

Han er medlem i arbeidsutvalget i Rogaland Høyre. I januar møtte han som vara på Stortinget og ble da brått tildelt rollen som justispolitisk talsperson for partiet. Han uttrykker tillit til Solberg, men sier at fokuset som er rettet mot henne nå, ikke er til gagn for partiet.

Andre nestleder i Høyre, Tina Bru, svarer til avisen at det er naturlig med ulike meninger innad i partiet.

– Det er helt naturlig at det er litt ulike meninger i partiet om hvordan dette skal håndteres fremover, men det viktigste nå er at det vises åpenhet og at ubesvarte spørsmål besvares, sier Bru.

hennes (©NTB)

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter