Nyheter

Regjeringen dropper innstramminger i offentlighetsloven

Etter å ha gjennomgått mer enn 3400 svar til regjeringens forslag om endringer i offentlighetsloven, har de besluttet å ikke stramme inn i lovverket.

– Vi har lyttet til innspillene, og basert på disse finner ikke regjeringen grunnlag for å gå videre med saken, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

I mars la regjeringen fram et høringsforslag om endringer i offentlighetsloven. Forslaget gikk ut på å innføre et tillegg til offentlighetsloven §14 første ledd for å klargjøre at bestemmelsen også gir adgang til å gjøre unntak fra innsyn i informasjonen i journalen om organinterne dokumenter.

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering er det viktig å hegne om demokratiet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Vi setter pris på det store engasjementet i denne saken. Etter høringsrunden mener vi det er riktig å skrote forslaget, sier Mehl.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter