Nyheter

Norge skal hente 200 asylsøkere EU ikke vil ha

FLYKTNINGER: Strømmen av flyktninger og migranter inn i Europa skyter i været. Justisminister Emile Mehl (Sp) har lovet å avlaste EU-landene. Regjeringen har åpnet for å hente 200 asylsøkere.

Tallene blir bare høyere og høyere:

  • I løpet av tre dager sist uke kom det 8.500 flyktninger og migranter til den lille, italienske øya Lampedusa.
  • Bare onsdag ankom over 5.100, noe som førte til at lokale myndigheter erklærte unntakstilstand.
  • Mottakssenteret på Lampedusa har bare kapasitet til å innlosjere 400.
  • 127.200 flyktninger og migranter har kommet til Italia hittil i år – i samme periode i fjor kom det kun 66.200.

Krangler internt i EU

Mens mottakssentrene sprenges i flere middelhavsland, krangler EU-landene om hvem som skal hånd om de som kommer over havet og til fots inn i Europa. De har ennå ikke lyktes i å finne fram til en felles reform av asyl- og flyktningpolitikken, og landene som ligger ved EUs yttergrense, klager fortsatt over at de må bære en altfor stor del av byrden.

Siste land ut til å si nei, er Tyskland. Regjeringen sier de foreløpig ikke vil ta imot flere asylsøkere fra Italia gjennom den frivillige solidaritetsmekanismen. Innenriksdepartementet opplyser at kun asylsøkere som alt har gått gjennom intervjuprosessen, vil bli hentet fra Italia.

båt

Norge lover å hjelpe noen

Støre-regjeringen sluttet seg i det stille, i fjor høst, til det som heter EUs midlertidige solidaritetsmekanisme for middelhavslandene:

Norge skal avlaste europeiske land som er «særleg berørt av migrasjonen over Middelhavet», skrev Justisdepartementet i en instruks som blei sendt til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politidirektoratet (POD) rett før jul.

Avtalen Norge gjorde med EU omfatter flyktninger som kommer til Italia, Hellas og Kypros. Regjeringa sier at Norge kan ta inntil 200 personer som er reelle asylsøkere, som er enslige mødre, kvinner, barnefamilier og personer med bånd til Norge.

Fra Italia har vi derimot bare fått presentert to kandidater så langt, og sakene deres er enda ikke ferdigbehandlet

—  Torun Mølstad, assisterende direktør beskyttelsesavdelingen UDI
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl  (Sp) sier 25. juni-rapporten er en alvorlig rapport som skal følges opp. Foto: Terje Pedersen / NTB


Hellas-kvoten er fylt, Italia-kvoten er slunken

Assisterende direktør Torun Mølstad i beskyttelsesavdelingen i UDI forteller Vårt Land at få på Italia-kvoten har kommet til Norge:

– Når det gjelder de 200 som skal relokaliseres fra europeiske land til Norge, så fordeler de seg slik: 75 fra Hellas, 75 fra Italia og 50 fra Kypros. Mange av disse har ankommet Norge, men ikke alle. Fra Hellas har alle ankommet, og fra Kypros mangler det fire. Fra Italia har vi derimot bare fått presentert to kandidater så langt, og sakene deres er enda ikke ferdigbehandlet.

---

Flyktninger

  • Krig, forfølgelse, tørke og flom drev rekordhøye 108,4 millioner mennesker på flukt i 2022, melder FN.
  • I 2021 registrerte FN rundt 90 millioner flyktninger i verden.
  • I 2015 kom det over en million flyktninger og migranter til Europa.
  • I 2023 øker tilstrømmingen kraftig.

---

Varsler økt overvåking

Tilstrømmingen til Italia og særlig Lampedusa får italienske Røde Kors til å rope alarm, alarm: Hjelpeorganisasjonen sier menneskesmuglere i Nord-Afrika utnytter de rolige seileforholdene på Middelhavet, og derfor har det kommet mange migrantbåter til kai på kort tid.

Lørdag besøkte EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, Lampedusa. Hun varsler økt overvåking av Middelhavet, melder NTB. EU-toppen vil få bukt med særlig båttrafikken fra Nord-Afrika til Italia, og vil bruke EUs grensebyrå Frontex.

– Vi skal bestemme hvem som kommer til EU, og under hvilke omstendigheter, ikke menneskesmuglerne.

De fleste migrantene og flyktningene som har kommet til Italia hittil i år, er fra Guinea, Elfenbenskysten og Tunisia, ifølge myndighetene.

SMUG

Over 2.000 døde

De fleste som kommer til Lampedusa har startet sjøreisen i Sfax i Tunisia. Avstanden til Lampedusa er rundt 19 mil.

Båtreisene over havet beskrives som livsfarlige. Over 2000 mennesker har omkommet eller er savnet etter å ha forsøkt å ta seg til Europa over Middelhavet hittil i år.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter