Nyheter

MDG-kollaps i storbyene: En lokal sliter har forklaring

VALG2023: Marthe Arnesen (MDG) klarte å stoppe boliger i skogsområde. Etter et dårlig valg frykter hun at området likevel bygges ut. MDG går kraftig tilbake i landets største byer og kommuner.

– Jeg synes det er vanskelig å spekulere i hvorfor, men tror kanskje det har å gjøre med at folk ikke har satt klima- og miljø høyest denne gangen, de har heller prioritert andre saker.

Det sier MDGs førstekandidat i Nordre Follo Marthe Arnesen om partiets tilbakegang i årets kommunevalg.

For åtte år siden gikk Arnesen inn i lokalpolitikken i det som da var Ski kommune.

For Arnesen var skogområdet i nærområdet uvurderlig og var med på å redde skogen da den ble truet av utbygging, skrev Vårt Land da vi møtte henne for noen uker siden.

Arnesen ble valgt inn i Ski kommunestyre i 2015. I år stilte hun til valg for fire nye år, som førstekandidat i Nordre Follo, sterkt motivert av det som hun og partiet hennes fikk til.

Partiet endte med å gå tilbake 4,7 prosentpoeng i Nordre Follo – noe som er partiets åttende største tilbakegang på landsbasis. Det betyr at partiet går fra fem til to mandater i kommunestyret.

MDG har gått tilbake flere steder.

På 2015-nivå

På landsbasis ender Miljøpartiet De Grønne (MDG) opp med 4,2 prosent av stemmene i valget.

Dette er en tilbakegang på 2,7 prosentpoeng fra rekordvalget i 2019, hvor de endte opp med 6,8 prosent av stemmene. Dermed er MDG tilbake på omtrent det nivået de lå på i 2015.

Tilbakegang i alle storbyene

MDG går tilbake i samtlige av landets største byer. I Bergen, Stavanger og Drammen får partiet under halvparten av den prosentvise oppslutningen de fikk forrige valg (se faktaboks).

I Oslo går partiet 5,1 prosentpoeng tilbake. Partiet ender likevel på 10,2 prosent av stemmene, og er med det hovedstadens tredje største parti.

Her er noen nøkkelpunkter fra storbyene:

 • I Oslo går partiet 5,1 prosentpoeng tilbake, og ender opp med 10,2 prosent av stemmene. De går fra 9 til 6 representanter i bystyret.
 • I Bergen går partiet 5 prosentpoeng tilbake, og ender opp med 4,9 prosent av stemmene. De går fra 7 til 3 bystyrerepresentanter.
 • I Trondheim går partiet 4,3 prosentpoeng tilbake, totalt får de 6,1 prosent av stemmene ved årets valg. De går fra 7 til 4 representanter i kommunestyret.
 • I Stavanger går partiet 3,6 prosentpoeng tilbake, totalt får de 2,8 prosent av stemmene ved årets valg. De går fra 4 til 2 representanter i kommunestyret.

---

Partileder og andrekandidat i Oslo, Arild Hermstad. Foto: Annika Byrde / NTB

MDGs oppslutning i de største kommunene

Tallene viser MDGs prosentvise oppslutning i landets tolv mest folkerike kommuner. I parentes står nedgang i prosentpoeng fra tilsvarende valg i 2019.

 • Oslo – 10,2 prosent (-5,1)
 • Bergen – 4,9 prosent (-5,0)
 • Trondheim – 6,1 prosent (-4,3)
 • Stavanger – 2,8 prosent (-3,6)
 • Bærum – 5,8 prosent (-5,1)
 • Kristiansand – 4,1 prosent (-3,4)
 • Drammen – 3,6 prosent (-5,0)
 • Asker – 7,2 prosent (-3,3)
 • Lillestrøm – 3,4 prosent (-3,0)
 • Fredrikstad – 4,4 prosent (-2,5)
 • Sandnes – 2,9 prosent (-2,3)
 • Tromsø – 5,1 prosent (-2,3)

---

15.08.2023
Nordre Follo

Tilbakegang også i forstedene

I tillegg til å gå tilbake i selve Oslo, opplever også MDG nedgang i hovedstadens folkerike naboer.

I Bærum går partiet 5,8 prosentpoeng tilbake, i Asker går partiet 3,3 prosentpoeng tilbake, i Lillestrøm går partiet 3 prosentpoeng tilbake.

Marthe Arnesen i Nordre-Follo MDG mener det på mange måter er naturlig at partiet går tilbake nå.

– Vi gjorde et veldig godt valg for fire år siden. Jeg tror en del av tilbakegangen skyldes vanlig slitasje, sier huy

Har nedgangen ingen sammenheng med folks inntrykk av MDG i posisjon?

– Jeg tror ikke det har noe å gjøre med hva vi har gjort, men at det heller skyldes at folk ikke har satt klima- og miljø høyest denne gangen. Det motiverer oss til å kjempe videre.

Frykter endring i planen

«Det nytter å engasjere seg i lokalpolitikken», skrev Arnesen på sosiale medier i mai.

Da hadde Nordre-Follo vedtatt sin nye kommuneplan med én stemmes overvekt. Her stod prinsippet om «arealnøytralitet» sentralt, noe som innebærer at det settes en strek for å bygge ut mer natur.

Nå frykter hun at denne kommuneplanen endres.

– Vi frykter jo at Høyre og FrP vil endre kommuneplanen, ser man hvordan de har stemt sist 4 år er det grunn til bekymring. Samtidig har de gått høyt ut i valgkampen med flere løfter for miljø- og klima. Så jeg håper de ikke spenner bein på den banebrytende miljøpolitikken som er vedtatt.

---

Her mister MDG flest velgere:

Tallene viser tilbakegang fra kommunevalget 2019 i prosentpoeng. Oppslutning i kommunevalget 2023 står i parentes.

 • Færder −5,7 prosentpoeng (5,3 %)
 • Bjørnafjorden −5,6 prosentpoeng (3,5 %)
 • Oslo −5,1 prosentpoeng (10,2 %)
 • Bærum −5,1 prosentpoeng (5,8 %)
 • Drammen −5,0 prosentpoeng (3,6 %)
 • Bergen −5,0 prosentpoeng (4,9 %)
 • Frogn −4,9 prosentpoeng (4,6 %)
 • Nordre Follo −4,7 prosentpoeng (5,5 %)

---

Les mer om mer disse temaene:

Ulrik Alver Solli

Ulrik Alver Solli

Ulrik Alver Solli er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter