Nyheter

Vil ha nye retningslinjer om dugnad

SKOLEN: Oslo kommune snudde om dugnadsnekt, men mener gaver og dugnader kan bryte med gratisprinsippet i skolen.

I april ble det kjent at Oslo-skolene ikke lenger kan kreve at foreldre og elever betaler for klasseturer av egen lomme.

Siden snudde kommunen.

– Det er ikke tvil om at vi trenger en innstramming av hvordan skoleturer blir finansiert, men vi har kommet frem til at et forbud mot dugnad ikke er måten å løse dette på, sa Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, til Aftenposten den gang.

Nå jobbes det med å utarbeide nye retningslinjer knyttet til dugnadsarbeid.

Jobber med regelverket

«Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har bedt Utdanningsetaten om å gi skolene føringer om hvordan de kan ta imot gaver/donasjoner eller midler innsamlet ved dugnad, uten å bryte med gratisprinsippet. Etter planen vil arbeidet med disse nye retningslinjene være klare i løpet av høsten», skriver Irene Jensen, seksjonssjef for elevrettigheter og skoletilbud i Utdanningsetaten, i en e-post til Vårt Land.

Utgangspunktet for innstrammingen i april var det såkalte «Gratisprinsippet», et prinsipp som sier at skoler og kommuner ikke kan kreve at elever eller foreldre dekker utgifter til faglige og sosiale aktiviteter som er en del av opplæringen.

– Det har vist seg være vanskelig for skolene å sikre en praksis i samsvar med gratisprinsippet når skoleturer og andre aktiviteter, som er en del av opplæringen, innbefatter gaver og dugnader, sier Jensen.

Etter planen skal de nye retningslinjene være klare i løpet av høsten.

– Vi er i dialog med Oslo kommunale foreldreutvalg, Elevorganisasjonen og de ansattes organisasjoner om de nye retningslinjene. Arbeidet pågår, vi kan ikke si noe mer om når de er klare utenom at det etter planen blir i løpet av høsten, sier seksjonssjefen.


Les mer om mer disse temaene:

Ulrik Alver Solli

Ulrik Alver Solli

Ulrik Alver Solli er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter