Nyheter

Ni barnevernsledere varsler: – Unge som trenger akutt hjelp står uten tilbud

Ni barnevernsledere i Buskerud har sendt varsel til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Lederne frykter for barn og unges liv og helse i møte med sommerferien, skriver Aftenposten.

– Det er fortvilende. Unge som har behov for akutt hjelp blir stående uten noe tilbud, sier leder ved barnevernstjenesten i Drammen Elisabeth Lyshaug til avisen.

Hun er en av de ni lederne som har sendt felles varsel om at Bufetat ikke klarer å overholde bistandsplikten. De er pliktig til å bistå barnevernet med plassering av barn utenfor hjemmet.

Bufetat har brutt den lovfestede bistandsplikten de har overfor barnevernet 60 ganger i 2022, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som er overordnet Bufetat.

Fungerende regiondirektør i Bufetat region sør, Terje Jacobsen, sier at Bufetat har utfordringer med å få nok kapasitet på akutt- og behandlingsplasser.

– Vi trenger økte ressurser fra øvre hold for å kunne drifte institusjonene vi har. Får vi tilgang på flere ressurser vil det bli enklere å få på plass kompetent personell. Det er svært viktig, fordi trygge voksne trengs for å ha trygge barn, sier Jacobsen.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter