Nyheter

KrF har mottatt varsler om tidligere generalsekretær

VARSLER: KrFU-politikere skal ha sittet igjen med skyldfølelse etter det som ble opplevd som intens skyllebøtte og irettesettelse om abortpolitikk fra partitopp.

Vårt Land får bekreftet hendelsen fra flere kilder og at Kristelig Folkeparti (KrF) har mottatt varsler om den.

På spørsmål fra Vårt Land bekrefter også KrF sentralt å ha mottatt varsler om tidligere generalsekretær Geir Morten Nilsen.

Selv har Nilsen en annen beskrivelse av hendelsesforløpet og avviser brudd på KrFs etiske regler. Hans versjon gjengis underveis i saken.

Episode på valgvake i Sverige

Episoden varslene gjelder, fant sted på søsterpartiet Kristdemokraterna (KD) sin valgvake i Stockholm 11. september i fjor.

Seks dager tidligere hadde KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland gått ut i VG og tatt til orde for at KrF må frede dagens abortgrense ved uke 12.

Senere samme måned skulle ungdomspartiet vedta det samme.

Men på KDs valgvake var vedtaket ennå ikke fattet, og en gruppe KrFU-ere var til stede på vegne av partiorganisasjonen.

Dit hadde også Geir Morten Nilsen tatt turen. Juli i forveien hadde han sagt opp som generalsekretær i KrF. Han var ennå ikke ferdig med oppsigelsestiden, men KrF hadde fritatt ham fra arbeid og konstituert en midlertidig general.

Nilsen var der på privat invitasjon og ikke del av KrFs påmeldte delegasjon, får Vårt Land opplyst.

Sterke ord om abort og egen makt

I åpent lende på KDs folksomme valgvake skal Nilsen ha snakket med KrFU-gruppen lenge.

Samtalen utviklet seg til det som i perioder ble opplevd som en ubehagelig skyllebøtte og irettesettelse fra en partitopp.

Tema for diskusjonen var blant annet KrFUs nye abortsignaler, som Nilsen var uenig i, og kursen videre for KrF.

Den overordnede kritikken i varslene er derimot maktubalanse og manglende rolleforståelse, etter det Vårt Land erfarer. Kort sagt hvordan han oppførte seg.

Nilsen skal ha blitt opplevd som alkoholpåvirket, men ikke overstadig full. Vårt Land har spurt Nilsen om han hadde drukket, men ikke fått svar på det.

Ifølge Vårt Lands kilder skal Nilsen ha blitt opprørt underveis i diskusjonen, som i perioder skal ha fremstått som en monolog.

Han skal ha brukt sterke ord om KrFUs signaler om ny abortkurs. Ungdomspolitikerne skal ha opplevd at han la tungt innover dem at de ødela for partiet.

Nilsen skal ha blitt opplevd som nedlatende og intens. Flere av KrFU-erne skal ha sittet igjen med en følelse av skyld.

Ifølge Vårt Lands kilder skal han ha minnet KrFU-erne om sin makt, sitt nettverk og sin posisjon.

Eksgeneral: Bør ikke behandles som et varsel

Geir Morten Nilsen er nå konsernsjef i Mediehuset Dagen, som utgir den kristne avisen med samme navn. Det er samme stilling han tok permisjon fra for å bli KrFs generalsekretær i 2019.

Vårt Land har forelagt ham kritikken og påstandene i denne artikkelen.

Nilsen sier at han forstår at situasjonen, som han beskriver som en politisk diskusjon, kan ha blitt opplevd som opphetet. Han kan imidlertid ikke se at «den fikk en form som er brudd på partiets etiske retningslinjer».

Nilsen mener heller ikke at det er naturlig at KrF behandler saken «som et varsel etter KrFs etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte».

Han begrunner det med at «de ansatte i partiet hadde fått en ny leder» da valgvaken i Sverige fant sted. «Det var klart at jeg ikke lenger var deres overordnede», skriver han.

Nilsen svarer ikke på direkte spørsmål om han hadde drukket, men skriver om alkohol:

«Dette var et stort arrangement der det også var alkoholservering, men denne samtalen bar ikke preg av det, heller ikke fra min side.»

Nilsens versjon: Opprørt av abort-krav til Dagen

Geir Morten Nilsen mener episoden hos KD startet som en «hyggelig prat».

Nilsen skriver at «praten ble til en diskusjon» da en KrFU-politiker tok opp en tekst der Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk kritiserte ungdomspartiets signaler om en «snuoperasjon i spørsmålet om fri abort».

Han hevder at en av ungdomspolitikerne krevde at han skulle «gå ut offentlig mot Selbekk», og at han avslo. Nilsen peker på at han hadde sluttet og at det ikke lenger var hans «rolle å diskutere partiets ulike valg i avisene».

Ifølge Nilsen ble han «opprørt» av at KrFU-politikeren «ikke tok nei for et nei», men sier han kun ga «tydelig uttrykk» for sitt eget ståsted.

STOCKHOLM 20220911
Jubel vid Kristdemokraternas valvaka på Sergel Hub i Stockholm.
Foto: Pontus Lundahl / TT kod 10050

«Jeg fikk tilbakemelding i ettertid på at jeg virket irritert og sint i den samtalen. Det forstår jeg. Vern om barn i mors liv er et tema som er viktig for meg», skriver han i en e-post.

«Jeg forstår at det ble ubehagelig for noen av dem som sto rundt», utdyper han.

Kilder: Brakte selv abort og Dagen på banen

Vårt Land erfarer også at abort og Dagen ble diskutert, men at varslene ikke dreier seg om dette.

Versjonen til flere av Vårt Lands kilder er snarere at Nilsen selv brakte tematikken på banen, og ønsket å forsikre om at han ikke hadde noe med Dagens KrF-dekning å gjøre.

Vårt Land er kjent med at Nilsen ble utfordret på å ta avstand fra en Dagen-kommentar, men den skal ha handlet om et annet tema enn KrFUs abortpolitikk, hevdes det.

Ingen av Vårt Lands kilder er enige med Nilsen i at det ble fremsatt noe krav, eller beskrivelsen av at KrFU-politikeren ikke tok nei for et nei.

Nilsen: – Unødvendig av meg å plukke opp hansken da

«I etterpåklokskapens lys tenker jeg det var unødvendig av meg å plukke opp hansken der og da», erkjenner Geir Morten Nilsen.

Nilsen forteller selv at han ringte noen av KrFUerne som var til stede i etterkant.

«I ettertid ville jeg være sikker på at tilhørerne hadde opplevd at diskusjonen hadde gått greit for seg og ikke blitt for personlig, gitt det følsomme temaet, og tok kontakt», skriver han.

Ifølge Nilsen beklaget han i samtalene at han «ikke var tydeligere på» at diskusjonen kunne tas et annet sted.

– Meldt inn brudd på etiske regler

I ettertid har det altså kommet inn flere varsler til KrF om episoden, erfarer Vårt Land.

Vårt Land kjenner identiteten til KrFU-erne som var til stede, og har tatt kontakt med alle.

De ønsker ro om saken, vil ikke uttale seg og viser til nåværende generalsekretær Ingunn E. Ulfsten.

– Det er meldt inn et brudd på KrFs retningslinjer for en tid tilbake, og kommet inn varsler som vi tar på høyeste alvor og som er under behandling internt, bekrefter Ulfsten når Vårt Land tar kontakt.

Vårt Land har valgt å anonymisere gruppen KrFU-ere. Selv om de er over 18 år, så er de unge og har ikke søkt oppmerksomhet om saken.

KRF landsmøte

Varsler er ikke ferdig behandlet

Varslene er ennå ikke ferdigbehandlet, etter det Vårt Land kjenner til.

– På generelt grunnlag så er det viktig for oss at alle ansatte og tillitsvalgte forholder seg til de etiske retningslinjene, sier Ingunn E. Ulfsten til Vårt Land.

Varslene skal ikke inneholde anklager om seksuell trakassering eller lovbrudd. Ingen Vårt Land har snakket med peker på noe sånt.

KrFs etiske retningslinjer gjelder for tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte i partiet. De uttrykker partiets forventninger til sine egne, for eksempel til ledere.

«Det påligger et særlig lederansvar å være oppmerksom på asymmetriske maktrelasjoner både internt i egen organisasjon og relatert til egen ledelse», står det blant annet der.

Sa opp i sommerferien

29. juli 2022 kom nyheten om at Geir Morten Nilsen sa opp jobben som KrF-general.

Etterfølgeren Ingunn E. Ulfsten ble ansatt i februar 2023 og hadde første arbeidsdag 2. mai.

Organisasjonssjef Erling Ekroll var konstituert som generalsekretær fra 25. august og fram til Ulfsten tiltrådte.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter