Nyheter

Disse kirkene får mer penger til vedlikehold

KIRKE-VEDLIKEHOLD: 37 kirker får 39 millioner til vedlikehold.

Kjersti Toppe bevilger 39 millioner til dekke litt av vedlikeholdsbehovet på gamle kirker. Det kommer fram i en pressemelding fra regjeringen

117 søkte på midlene i denne omgang. 37 ble innvilget. Se nederst i artikkelen hvilke kirker som får penger.

10 milliarder er nødvendig for å få Norges kirker i full stand, i følge KA, arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter.

De er fornøyd med dagens fordeling.

– Dette er en grei fordeling. Samtidig har vi forventninger til det kommende bevaringsprogrammet. Det vil gi et enda større løft for de verdifulle kirkene våre, sier Randi Moskvil Letmolie til Vårt Land.

Hun er direktør for avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning og er glad for at det satses på restaurering av kirkene.

– Det satses på istandsetting, sikring og kunnskapsinnhenting, det er bra.

GREI FORDELING: Randi Moskvil Letmolie i KA syns det er en grei fordeling av midler.

I løpet av 2023 skal det utarbeides en bevaringsstrategien med bevaringsprogram for kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg.

På regjeringens sider står det at «det kan dreie seg både om istandsetting av selve kirkebygget og av interiøret til kirka. I tillegg vil man se på hvordan man kan sikre kompetanse, formidling, engasjement og deltakelse slik at disse bygningene kan stå og ha verd også for kommende generasjoner, både som religiøse og kulturhistoriske bygg.»

Riksantikvaren gjør valgene

Millionene som nå fordeles er midler som Riksantikvaren tidligere i år lyste ut på vegne av Barne- og familiedepartementet. Det er også Riksantikvaren som har behandlet søknadene, opplyser NRK:

– Å ta godt vare på tak og vegger er noe av det viktigste vi kan gjøre for de verdifulle kirkene våre, sier riksantikvar Hanna Geiran til NRK.

Toppe: – Viktig nasjonal oppgave

– Å sikre og istandsette de gamle kirkene våre for framtidige generasjoner er en viktig nasjonal oppgave. Kirkebyggene er av de fremste kulturminnene vi har her i landet, og kirkene spiller en viktig rolle i mange menneskers liv, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Millioner til jubileumskirken

Moster kirke får tre millioner alene. Middelalderkirken på Bømlo skal spille en sentral rolle når 1000-årsjubileet neste år for innføringen av kristenretten på Moster.

I løpet av 2023 skal det også utformes en bevaringsstrategi med bevaringsprogram for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg, skriver departementet i en pressemelding.

Det kan dreie seg både om istandsetting av selve kirkebygget og av interiøret til kirken.

Disse kirkene får penger til sine prosjekterKjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er nyhetsleder i Vårt Land. Har du nyhetstips, send mail til kjell.kvamme@vl.no.

Magnus Laundal

Magnus Laundal

Magnus Laundal er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter