Nyheter

Toppe rydder vei for flere ideelle i barnevernet

BARNEVERN: Barne-og familieministeren kaster de kommersielle aktørene ut av barnevernsektoren, men kan ikke love økonomisk støtte til ideelle som vil overta.

– Dette vil ta litt tid. Det må være en gradvis overgang, sier Kjersti Toppe til Vårt Land.

Barne- og familieministeren fra Senterpartiet er tydelig om målet: De kommersielle aktørene skal ut av barnevernet.

Tirsdag signerte Toppe en intensjonsavtale om at ideelle mer og mer skal bidra med barnevernsinstitusjoner. Signeringen skjedde med representanter fra Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Ideelt Barnevernsforum og arbeidsgiverorganisasjonene Abelia og Virke ideell og frivillighet.

Innen 2025 skal den ideelle andelen av plasser på barnevernsinstitusjon passere 40 prosent, ifølge avtalen.

Høyre: Spinnvill pengebruk

Høyre reagerer på regjeringens prioriteringer.

– Jeg er bekymret for tempoet regjeringen legger opp til og den spinnville pengebruken, sier Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, til Vårt Land.

Høyre foreslår å styrke tilbudet om gratis sommerferie til økonomisk vanskeligstilte barnefamilier, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Høyre kunne vært med på et mål om 40 prosent ideelle aktører for å sikre et bredt mangfold av aktører, forteller han, men frykter at Toppes plan vil gå utover tilbudet.

Pettersen viser til revidert nasjonalbudsjett der regjeringen har regnet på hva det vil koste å la ideelle aktører stå for 40 prosent av institusjonstilbudet, i et scenario hvor kommersielle aktører ikke benyttes i det hele tatt.

Prislappen ligger på om lag 700 millioner kroner årlig.

– Det er uten at vi hjelper et eneste barn mer enn vi gjør i dag, sier Pettersen.

Frykter målet ryker

Øystein Søreide, administrerende direktør i Abelia, er glad for initiativet fra statsråden. Forutsigbarheten er nødvendig om de skal klare å bygge opp den kapasiteten som trengs, forteller han.

Anne Kjersti Toft, bransjeleder for omsorg i Virke ideell og frivillighet, håper på en tett dialog med statsråden og partene videre.

– Tiden frem mot 2025 går fort, og vi vet at det trengs både økonomiske ressurser og fagpersoner for å etablere en god institusjon. Så målet skal nok holde litt hardt, sier hun, og peker på at en mulig løsning er å gi støtte til de ideelle organisasjonene i en overgangsfase.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe

Lover ikke etableringsstøtte

I revidert nasjonalbudsjett ble det satt av 60 millioner kroner til å øke kapasitet og kvalitet i statlige barnevernsinstitusjoner. Disse midlene skal, ifølge en pressemelding fra regjeringen, brukes til en omstilling i det statlige barnevernet som også legger til grunn ideell vekst og en gradvis utfasing av kommersielle aktører.

Men det er ikke tilstrekkelig, innrømmer statsråden.

– I årene fremover trengs det en styrking av det statlige og det ideelle tilbudet, slår hun fast.

Om hun får resten av regjeringen og stortingsflertallet med på det, gjenstår å se. Til de ideelle aktørene som nå står klare til å stille opp, kan hun love samtaler og samarbeid, men ikke penger.

– Vi utreder nå muligheten for å gi etableringsstøtte til ideelle aktører som skal ruste opp barnevernstilbudet, sier hun.

Etterspør en tydelig plan

Med signeringen av intensjonsavtalen oppfylles to punkt i Hurdalsplattformen. Der sier regjeringen at de vil:

  • Gradvis fase ut store, kommersielle aktører innenfor barnevernet.
  • Avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren, og sikre ideelle virksomheter langsiktige avtaler med det offentlige.

Det betyr mye at ideelle aktørers innsats på barnevernsområdet anerkjennes så tydelig

—  Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors

Helene Harsvik Skeibrok, nestleder i Fagforbundet, er fornøyd med at regjeringen nå sjekker av et punkt i regjeringserklæringen. Nå må det jobbes på ulike fronter, sier hun, og viser til formuleringene i avtalen om at partene fremover skal møtes to ganger i året for å følge opp.

Mimmi Kvisvik, leder i FO, er opptatt av at utfasingen av kommersielle aktører, ikke må ramme tilbudet. En kan ikke avvikle det kommersielle barnevernet fra den ene dagen til den neste.

– Å legge en helt konkret plan for hvordan overgangen skal se ut, har vi ikke vært gode nok til, hevder hun.

---

Dette sier intensjonsavtalen

  • Partene i avtalen med regjeringen er Virke Ideell og frivillighet, Abelia, Ideelt Barnevernsforum, Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet.
  • Partene tar utgangspunkt i at Stortinget har fattet anmodningsvedtak om å øke den ideelle andelen barnevernsinstitusjoner til 40 prosent innen 2025.
  • Partene skal møtes to ganger i året i regi av Barne- og familiedepartementet.

---

Blå Kors: Handling teller

– Det betyr mye at ideelle aktørers innsats på barnevernsområdet anerkjennes så tydelig, sier Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors.

Blå Kors er en av organisasjonene som tilbyr ulike tjenester innen barnevernssektoren. Nå forventer hun at Toppe følger opp avtalen og løftene hun har gitt, og jobber videre med politikken flertallet på Stortinget ønsker.

– Det er handling som teller, sier Stensen.

Les mer om mer disse temaene:

Josefine Gjerde

Josefine Gjerde

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter