Nyheter

Undersøkelse: Syv av ti barn og unge ønsker ikke at seksuell lavalder senkes

KRITISK: Forslaget om å senke aldersgrensa, bør skrotes, mener Redd Barna.

Det er Straffelovrådet – også kalt Seksuallovbruddsutvalget – som har anbefalt Regjeringen å sette ned den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år.

– Så vidt vi kan se så har ikke utvalget spurt barn og unge hva de mener selv. Det står heller ingenting i deres uttalelse om at de har vært i kontakt med barne- og ungdomsorganisasjoner.

Det sier Monica Sydgård, som er leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Undersøkelse: Barn og ungdom sier «nei»

På vegne av Redd Barna har Ipsos nylig gjort en undersøkelse som viser at 70 prosent av barn mellom 12 og 19 år ikke ønsker at aldersgrensen skal senkes. Ipsos er et norsk institutt som driver markedsanalyse.

Det er flere jenter enn gutter som mener den seksuelle lavalder bør forbli 16 år, ifølge undersøkelsen. 77 prosent av jentene ønsker dette, mot 63 prosent av guttene.

I aldersgruppen 16–19 år ønsker hele 78 prosent av gutter og jenter at lavalderen forblir 16 år.

Sydgård mener myndighetene og justisminister Emilie Enger Mehl bør ta svarene som kommer frem i undersøkelsen på alvor, og ikke endre lavalderen.

– Lavalderen skal beskytte barn mot å bli utsatt for seksuelle overgrep fra voksne. Når det er et stort flertall av barn og unge som ikke ønsker at den settes ned, så må de lytte til dem.

Undersøkelsen er gjort blant et representativt utvalg av 880 barn og ungdommer mellom 12 og 19 år, jevnt fordelt mellom kjønn, og fra hele landet.

– I hvilken grad mener du barnas og ungdommenes stemmer må lyttes til når spørsmålet om seksuell lavalder skal avgjøres?

Både i FNs barnekonvensjon og i Norges grunnlov står det at barn og unge skal bli hørt når beslutninger som berører dem tas. I spørsmål som er så tett på livene til barn og unge, er viktig at voksne lytter, og ikke tar beslutninger over hodene deres.

– Kan være de opplever grensa som en beskyttelse

Sydgård sier hun ikke vet hvorfor flere jenter vil beholde dagens lavalder. Hun gjør seg likevel noen refleksjoner:

– Vi vet at mange jenter allerede utsettes for seksuelle krenkelser i dag. Det kan nok være at de opplever det som en beskyttelse at det finnes en aldersgrense på 16 år.

Nasjonale tall i Ungdata-undersøkelsen fra 2022 viser at:

  • 20 prosent av jenter og 8 prosent av gutter har opplevd at noen befølte dem seksuelt mot deres egen vilje.
  • 12 prosent av jenter og 3 prosent av gutter har opplevd at noen presset eller tvang dem til samleie eller andre seksuelle handlinger.
  • 28 prosent av jenter og 15 prosent av gutter har opplevd at noen kalte dem for hore, homo eller andre ord med seksuelt innhold.

Undersøkelsen utføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved universitetet OsloMet.

Mener foreldre og skole må gjøre mer

I Redd Barnas undersøkelse kommer det frem at 6 av 10 i alderen 12–19 år har snakket med foreldrene sine om at de ikke skal presses av andre til å ha sex.

– Det er bra. Men det er også mange foreldre som ikke har snakket skikkelig med barna om dette, og det er det viktig at de gjør, sier Sydgård.

– Vi ser hvor stor oppmerksomhet stemmer som Andrew Tate og hans likemenn får. Vi kan ikke overlate til dem å stå for oppdragelsen av ungdommene med tanke på kropp, grenser og seksualitet. Det er viktig at foreldre tar ansvar.

Andrew Tate er en britisk-amerikansk influenser, som har fått mye oppmerksomhet i media på grunn av sine omstridte synspunkt på kvinner, seksuelle overgrep og trakassering.

Det går også frem av undersøkelsen til Redd Barna at omkring halvparten av barna og ungdommene ikke har opplevd seksualundervisningen på skolen som nyttig.

– Mange får undervisningen om seksualitet, men langt færre om grensen mellom sex og overgrep.

Sydgård forteller at Redd Barna har jobbet lenge for å bedre seksualundervisningen i skolen, slik at den blir mer helhetlig, og handler både om kropp, følelser og grenser.

Håper forslaget skrotes

I undersøkelsen ble spørsmålet om seksuell lavalder formulert slik:

«Den seksuelle lavalderen i Norge skal beskytte barn mot å bli utsatt for seksuelle overgrep fra voksne. I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. Det betyr at den som har seksuell omgang med et barn under 16 år, kan bli straffet. Regjeringen har fått et råd om å senke den seksuelle lavalderen til 15 år. Hva mener du om dette?»

Deretter fikk barna og ungdommene svare på om de mente lavalderen burde senkes eller ikke.

Monica Sydgård i Redd Barna er klar i sin tale:

– Jeg håper barn og unge får en forsikring fra justisministeren om at forslaget skrotes, og at grensen ikke settes ned.

Rett til å bestemme selv

Advokat Anders Brosveet sitter i Straffelovrådet som har utformet forslaget om å sette ned den seksuelle lavalderen. Han mener dagens lov begrenser 15-åringers seksuelle selvbestemmelsesrett. Derfor er det viktig å senke lavalderen.

– Dette er i prinsippet et spørsmål om hvor langt samfunnet skal gå i å overprøve ungdommers frivillige valg om sin seksualitet. Når 15-åringer kan straffes og selv disponere sine inntekter, fremstår det som vanskelig å forsvare et så stort inngrep i deres personlige handlefrihet, sier han.

VALG: Medlem i Straffelovrådet Anders Brosveet mener at senking av seksuell lavalder vil føre til mer selvbestemmelse for 15 åringer.

Å sette ned grensa handler derfor om 15-åringers rett til å bestemme selv. Videre forteller han at det i dag i prinsippet er straffbart for to 15 åringer å utføre seksuell handling ovenfor hverandre, som også inkluderer kyssing. Brosveet mener at rådets forslag innebærer en betydelig utvidelse av vernet for alle barn under 18 år.

– Tenker du det fortsatt er fornuftig å sette ned grensa når barna selv sier de ikke vil det?

– Det spørs hvilke premisser som er gitt for spørsmålet i undersøkelsen til Redd Barna. Det spørs også hvilken informasjon som er gitt rundt hva den seksuelle lavalderen betyr juridisk sett, sier Brosveet.

Brosveet mener at rådets forslag innebærer en betydelig utvidelse av vernet for alle barn under 18 år. Når det kommer til i hvilken stor grad man skal høre på barnas meninger i denne saken, forteller han at gjennom å senke den seksuelle lavalderen gir man 15-åringene også rett til å bestemme over egen seksualitet.

– Det ligger i perspektivet vårt at det nettopp handler om å gi barn fra 15 år selvbestemmelsesrett, avslutter han.

RETTELSE: I en tidligere utgave av denne artikkelen skrev Vårt Land at det er Regjeringen som har foreslått å senke aldersgrensen. Det er feil. Det er Straffelovsutvalget som har kommet med anbefalingen – til Regjeringen. Rettet 27. juni kl. 11.14.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Selma Elise Ekre

Selma Elise Leinebø Ekre

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter