Nyheter

Danmark: Statsminister Frederiksen sier ja til aktiv dødshjelp

DØDSHJELP: Folketinget skal stemme over hvorvidt Danmark bør innføre aktiv dødshjelp. Utfallet kan få betydning for Norge, mener ekspert.

– Jeg vet godt at dette er en vanskelig debatt, sier statsminister Mette Frederiksen i sin tale til Folkemøtet 15. juni.

I Danmark har Det Etiske Råd flere ganger uttalt seg negativt til legalisering av aktiv dødshjelp. Statsministeren var tydelig i sin tale om at hun er uenig og at hun tror hun har mange med seg.

– Det handler om følelsen av verdighet i siste del av livet, sier Frederiksen.

Foreløpig ligger det ikke noe lovforslag på bordet. Men selv om hun ikke er konkret om hva slags regelverk hun ser for seg, kan en ikke tolke det på annet vis enn at Frederiksen mener at man skal tillate aktiv dødshjelp i en eller annen form i Danmark, sier Hans Redder politisk redaktør i danske TV 2 til TV-kanalen.

50.000 signaturer for dødshjelp

Snart skal politikerne ta stilling til hvorvidt Danmark skal følge etter land som Spania og Portugal, som nylig har innført aktiv dødshjelp. Bakteppet er innbyggerinitiativet «Legalisering av aktiv dødshjelp» som i mai passerte 50.000 underskrifter og derfor blir sendt til politisk behandling i Folketinget.

Innbyggerforslaget vil legalisere dødshjelp der «særlige omstendigheter» er til stede. I forslagsteksten skriver initiativtakerne at de ønsker å la danske borgere å dø i eget land og unngå det de omtaler som «ydmykende og anstrengende reiser» til andre land hvor aktiv dødshjelp er tillatt.

Ifølge en oversikt gjort av den danske avisen Kristeligt Dagblad er det bare partiet Alternativet som har programfestet et ja til legalisering. Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne er imot. De fleste partiene på Folketinget har ikke har tatt stilling og fristiller sine representanter.

dk

Legeforeningen: Uetisk

Det Etiske Råd i Danmark har ansvaret for å rådgi og igangsette debatter om nye bio- og genteknologilover og tar stilling i etiske spørsmål som angår helsevesenet.

Rådet har nå varslet at de som følge av den politiske diskusjonen om aktiv dødshjelp vil løfte diskusjonen på nytt og komme med en ny anbefaling. Til nå har rådet vært negative til innføringen av aktiv dødshjelp.

Også Legeforeningen i Danmark har vært kritiske til en lovendring lenge. De mener aktiv dødshjelp er uetisk og er mot en lovendring som kan tillate aktiv dødshjelp i Danmark. I en pressemelding fra Legeforeningen reagerer formann Camilla Rathcke sterkt på statsministerens uttalelse.

– Vi deler ønsket om å sikre døende en bedre og verdig siste tid. Men det er behov for å styrke mulighetene for å gi lindrende behandling, ikke å forårsake pasienters død.

Hun er bekymret for å se den samme utviklingen i Danmark som hun mener man ser andre steder, hvor grensen for når man tillater dødshjelp skyves på etter legalisering.

---

Aktiv dødshjelp

  • Dødshjelp, også kalt «aktiv dødshjelp», er en samlebetegnelse på eutanasi og assistert selvmord. Ved eutanasi er den en lege som gir pasienten en dødelig injeksjon. Ved assistert selvmord/dødshjelp får pasienten utskrevet resept på en dødelig dose av et medikament av en lege, men må innta dosen selv.
  • Aktiv dødshjelp er ikke tillatt i Norge eller andre nordiske land i dag. Av de europeiske landene er det kun Sveits, Østerrike, Tyskland, Belgia, Luxemburg, Nederland, Spania og Portugal somt tillater aktiv dødshjelp.

---

Kan påvirke Norge

Av de nordiske landene er det Sverige og Finland som til nå har vært nærmest legalisering. Hverken Norge eller Danmark har hatt en reell politisk debatt om dette, forteller Morten Magelssen, førsteamanuensis på Senter for medisinsk etikk.

At spørsmålet nå skal drøftes i det øverste demokratiske organet i Danmark, vil kunne ha konsekvenser for Norge, mener han.

– Det våre naboland gjør i denne saken vil garantert påvirke den norske debatten og politiske prosessen, sier Magelssen.

Av de etablerte politiske partiene i Norge er det bare Fremskrittspartiet som er for legalisering av aktiv dødshjelp.

En ny spørreundersøkelse initiert av Rådet for legeetikk viser at 7 av 10 nordmenn er positive til innføring av aktiv dødshjelp i Norge.

Det er 34 prosent som er «svært enig» i legalisering av legeassistert selvmord, og like mange som er «litt enig». Det kan tolkes som at de som er litt enig og de som er litt uenig (9 prosent), ikke har et avklart syn i dødshjelpsspørsmålet, hevder Magelssen.

– Disse vil kanskje la seg påvirke av argumenter i debatten, avslutter han.

Les mer om aktiv dødshjelp:

Josefine Gjerde

Josefine Gjerde

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter