Nyheter

Reiser heim til Ukraina med pengar frå Norge

KRIGEN I UKRAINA: Dagleg søkjer ukrainske krigsflyktningar asyl i Norge. Men fleire slår seg ikkje til ro i Norge. I år har 58 reist heim – med 15.000 kroner i statsstøtte i kofferten.

Utlendingsdirektoratet (UDI) sender ut meldingar dagleg:

«Det ble registrert 30 nye asylsøkere fra Ukraina søndag.»

«Fredag og lørdag ble det registrert henholdsvis 131 og 39 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.»

«Til sammen har UDI mottatt 485 asylsøknader fra ukrainere den siste uken.»

Sidan Russland invaderte nabolandet Ukraina i februar i fjor, har 49.178 ukrainarar søkt asyl i Norge. Blant dei er 22.202 kvinner, 11.791 menn og 15.185 barn.

Kjem til Norge og snur

Storparten er busette i kommunar, går på norskkurs og skaffar seg jobbar. Men alle som har søkt vern i Norge finn seg ikkje til rette. Dei reiser heim til krigsherja Ukraina.

UDI opplyser til Vårt Land at:

  • 245 ukrainarar har søkt tilbakevending hittil i år, 58 har returnert til Ukraina.
  • 182 ukrainarar søkte tilbakevending i 2022, 20 personar returnerte.
  • 70 prosent er vaksne, 30 prosent er barn.

Søkjarar får nei

Skilnaden mellom talet søknader og talet på heimvende, forklarar UDI slik i ein epost til Vårt Land: «Noen venter på svar på søknaden, noen søknader blir trukket, noen søknader blir avslått, og noen søkere har fått en reisedato av IOM, men har ikke reist ennå.»

IOM er Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, som hjelper til ved heimvendingar.

Flere mennesker ble drept da russisk artilleri traff denne boligblokken i Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyj Rih i Ukraina natt til tirsdag. Foto: Regionalmyndighetene i Dnipro / AP / NTB

15.000 per person

Ukrainarar som ønskjer å vende tilbake til byar og bygder i heimlandet kan få nyte godt av den økonomiske støtteordninga for tilbakevending som UDI administrerer.

Dei som får positivt svar på søknaden, får 15.000 kroner i kontantar frå den norske stat «til å reise hjem og reetablere deg i Ukraina på egen hånd».

UDI opplyser at dei ikkje kan hjelpe til med transport til Ukraina.

Kollektivt vern

Det fremste kravet som blir stilt for å få støtta på 15.000 per person, er at søkjaren må ha fått kollektiv vern, opphald på grunn av sterke menneskelege omsyn, eller ha fått familiesamling med ein person som tilhøyrer ei av desse gruppene.

Ukrainarane som søkjer asyl i Norge får kollektivt, mellombels vern.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter