Nyheter

Næringsparti surfer frem – med omstridt verdipolitikk på menyen

MOTSTRØMS: Nekte likekjønnede vigsel? Da skal trossamfunnet miste all statsstøtte, mener nytt næringsparti som bykser frem. I en rekke verdisaker går INP helt motstrøms.

Med kamp for industri, olje og nei til EØS noterer nye Industri- og Næringspartiet (INP) stadig sterkere galluptall. Etter lokalvalget kan INP bli joker når ordførermakt avgjøres.

På Vårt Lands gallup i april ville partiet fått høye 3,6 prosent – og ett stortingsmandat.

Bak profilsaker som nei til vindmøller og utenlandskabler har Vårt Land dykket etter verdipolitikk i partiets program. Der er INP «annerledesparti» på en serie felt.

– Slike saker er nesten like viktige som merkesakene som folk forbinder oss med, forklarer partileder Owe Ingemann Waltherzøe.

I spørsmål om konverteringsterapi, tros- og livssynspolitikk og i alkohol stikker partiet seg ut.

Brukte Facebook-gruppe for å forme partiprogrammet

INP ble stiftet i januar 2020 av Waltherzøe og det han kaller «praktikere» fra landbruket og fra oljesektoren. Til høsten stiller partiet 138 lister ved kommune- og fylkestingsvalget.

Spesielt det siste halve året har INP vokst blant velgerne. For tiden pågår dessuten en fusjon med Helsepartiet. Førsteutkastet til partiprogrammet ble formet av Waltherzøe. Senere ble enkeltpunkter diskutert og formet i INPs Facebook-gruppe.

– Derfor har mange fått satt sitt avtrykk i programmet. Det er dynamisk og kan bli endret hvis aktuelle tema går ut på dato, forklarer INP-lederen.

Oslo 20230320. 
Owe Ingemann Waltherzøe, leder i Industri- og næringspartiet (INP).
Foto: Javad Parsa / NTB

Går mot strømmen – her er verdipolitikken

På særlig to verdifelt – omskjæring og bioteknologi – inntar INP omstridte posisjoner. Her er Vårt Lands gjennomgang:

Bioteknologi: Hjelp ved barnløshet skal gis, «upåvirket av hvilken lovlig seksuell legning man har». Aktiv hjelp – som eksempelvis eggdonasjon, inseminasjon, surrogati og adopsjon – skal være tilgjengelig for alle enslige og par i samboerskap.

– Hvorfor vil INP at myndighetene skal bistå par med surrogati?

– Ikke alle kan få eggdonasjon. I dag er det de rikeste som finner veien til land der surrogati er lovlig. Prinsipielt bør surrogati være tilgjengelig for alle, svarer Waltherzøe.

---

Nykommer i vekst

  • På Nettavisens stortingsmåling denne uken var Industri- og Næringspartiet (INP) med 3,8 prosent større enn Miljøpartiet De Grønne.
  • INP ble stiftet på Vemork på Rjukan i februar 2020. Med 9.500 medlemmer har partiet nå flere enn Venstre.
  • Ifølge partilederen har INP nå 127 lokallag og 12 fylkeslag. Ved høstens lokalvalg stilles det totalt 138 lister.
  • Særlig i Rogaland og Vestland står partiet sterkt.

---

Omskjæring: Barna må ha religionsfrihet for å bestemme

Abort: INP vil reversere Solberg-regjeringens innstramming av abortloven og utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. Abortnemndene skal bort. Disse omtales som «nedverdigende» og en «ekstra belastning for den enkelte i en tung situasjon».

Omskjæring: Partiet er imot rituell omskjæring av barn. Hittil har Frp vært alene å ha programfestet forbud mot rituell omskjæring av guttebarn. I Venstre, SV og MDG har tematikken tidvis gitt het intern strid, men ikke endt med vedtak.

– Bryter ikke et slikt punkt med respekt for en minoritet og umuliggjør det å praktisere religion fullt ut?

– Det er helt feil. Vi ber om at barna må tas hensyn til og ønsker en aldersgrense på eksempelvis 18 år. Også barna må kunne ha religionsfrihet til å bestemme om de vil la seg omskjære eller ikke.

Synspunkter fra INP-sjefen om omskjæring vakte før påske debatt. I avisen Dagen reagerte blant annet Det Mosaiske Trossamfunn.

– Det er galt å dra et antisemittistisk kort mot oss i denne saken, sier INP-lederen til Vårt Land.

Industri og Næringspartiet med valgkiosk i Sandnes sentrum - våren før stortingsvalget i 2021

Vil bruke kvakksalverloven mot «homoterapi»

Konverteringsterapi: Praksis med konverteringsterapi bør straffeforfølges «på lik linje med rasisme» og utøvere skal dømmes etter kvakksalverloven. Da i skjerpende retning.

Tro- og livssyn: INP definerer seg som et religionsnøytralt parti. Alle skal ha lik mulighet til å utøve religion når «det ikke påfører samfunnet eller enkeltpersoner ulempe».

– Den norske stat er tuftet på kristne grunnverdier, og INP er klare på at slik vi at det skal fortsette å være, heter det.

Forutsetningen for offentlig pengestøtte til religiøs virksomhet er at norsk lov ligger til grunn. Brudd på lovverk skal «automatisk» gi krav om tilbakeføring av støttemidler.

Vigsel bør være likt for alle. Når staten gir støtte, bør den også kunne fremme krav.

—  Owe Ingemann Waltherzøe, leder Industri- og Næringspartiet.

Nekte likekjønnede vigsel? Da trekkes all statsstøtte

Vigsel: Trossamfunn som nekter å vie homofile og lesbiske skal straffes for dette: INP lover at de skal fratas «all offentlig støtte» om de nekter å vie.

Det skal gjelde med tilbakevirkende kraft til den dato menigheten ga avslaget. INP-lederen forklarer:

– Fortsatt finnes det kirkesamfunn der presten nekter å vie likekjønnede. Vigsel bør være likt for alle. Når staten gir støtte, bør den også kunne fremme krav, sier Waltherzøe.

Arendal 20220818. 
NRKs direktesendte partilederdebatt i Arendal torsdag kveld.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Går for kveldshandel på Vinmonopolet

Asyl: «Human og rettferdig», er ordene INP bruker om egen asylpolitikk. Men programmet fastslår at Norge ikke er et land der det «geografisk» er naturlig å søke asyl i.

– Det som teller er at folk som kommer til Norge skal ha det godt, sier Waltherzøe til Vårt Land.

Blant løftene: Asyl til det antall Norge har mulighet til å integrere i en periode på inntil 10 år av gangen. Familiegjenforening kun for kone/mann og egne barn.

INP har blant annet utarbeidet skolepolitikk, boligpolitikk og familiepolitikk i partiets «fullskala» program. Det byr også på mer liberal alkoholpolitikk.

Alkohol og handel: INP vil beholde dagens ordning med søndagsstengte butikker. Men alkoholsalg skal mykes opp:

Så lenge en dagligvarebutikk holder åpent skal øl kunne omsettes. Vinmonopolet skal få holde utsalgene åpne så lenge andre butikker har åpent.

Men det skal være stengt etter klokken 22.00 på hverdager og klokken 20.00 lørdager.Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter