Nyheter

Enighet om lønnsvekst for kirkeansatte

DEN NORSKE KIRKE: Arbeidsgiverorganisasjonen KA og ansatte i Den norske kirke er blitt enige om en lønnsramme på 5,4 prosent.

Partene ble enige fredag morgen. Oppgjøret er 0,2 prosentpoeng over frontfagsrammen på 5,2 prosent.

– Årets lønnsoppgjør har et krevende bakteppe, slik fjorårets oppgjør også hadde, med høy prisvekst og usikker økonomi for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det har vært krevende forhandlinger, og vi er glade for å ha kommet fram til et resultat som balanserer de hensynene vi må ta som ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon, sier forhandlingssjef i Hovedorganisasjonen KA, Anne Cecilie Andresen.

– Dette resultatet støtter opp under rekrutteringsarbeidet, samtidig som det ivaretar dem som rammes hardest av prisveksten i samfunnet. Dette er i tråd med de prioriteringene vi varslet på forhånd, sier hun.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter