Nyheter

Matsentralene: – Flaks om vi har middager å dele ut i det hele tatt

MATUTDELING: Over hele landet har pågangen til matsentralene økt drastisk. Daglig leder spår stram sommer for mange.

– Vi klarer ikke få tak i nok mat for de som trenger det i hele landet. Vi gir mer mathjelp enn noen gang før, men vi klarer ikke å dekke økningen av behovet, forteller daglig leder Per Christian Rålm i Matsentralen Norge.

Tidligere denne uka meldte Bergens Tidende om krise og tomme lagre på Matsentralen i Bergen. Matsentralene Vårt Land har snakker med i Tromsø, Trøndelag og Vestfold og Telemark, melder også om stor pågang.

ØKENDE: Daglig leder for Matsentralen Per Christian Rålm forteller om stor pågang på matsentralene over hele landet.

Rålm forteller at han estimerer en fordobling av trengende fra juni 2022 til nå. I Vestland og Bergen er gapet størst mellom behovet og det Matsentralene klarer å dekke, men gapet gjør seg gjeldende i resten av landet også.

– Vi ser at det å ha barn kan oppleves ganske tøft akkurat nå fordi matpriser har økt mer enn alle andre priser, samtidig som alle andre priser også har økt. Det å ha omsorg for noen, kan nå oppleves som en byrde, sier han.

---

Matsentralen

  • Organisasjon som fordeler overskuddsmat fra matvarebransjen til hjelpeorganisasjoner.
  • Oppgir å ha delt ut elleve millioner måltider i 2022.
  • Oppgir å ha delt ut dobbelt så mye mat i 2022 som i 2019, men anslår å kun dekke 50 prosent av behovet på landsbasis.
  • Gruppen som har økt mest er barnefamilier. Økte levekostnader får hovedskylden for økningen.
  • Beregner at 115.000 mennesker har behov for mathjelp.

---

Tilstrømming av småbarnsfamilier

Rebekka Trevland er daglig leder i Matsentralen Vestfold og Telemark. Hun forteller om en helt ny gruppe som kommer for å få utdelt mat.

– Det er fordi alt koster: renteoppgang, høye matvarepriser, dieselpriser. Det gjør at vi har en større tilstrømming av enslige forsørgere og småbarnsfamilier. Vi regner med at det blir enda flere etter sommeren, sier Trevland.

Hun forteller at hjelpeorganisasjonene de leverer til, kunne tatt imot 50 prosent mer mat enn de allerede gjør. Endringer i matvarebransjen har imidlertid ført til at Matsentralen ikke mottar den samme mengden varer de gjorde før.

– Produsenter er blitt flinke til å ha fokus på matsvinn, og så er det kommet opp andre typer butikker som kanskje tar matvarer vi ville kunne fått tidligere, forteller hun.

Det å ha omsorg for noen kan nå også oppleves som en byrde

—  Per Christian Rålm, daglig leder i Matsentralen Norge

– Flaks hvis vi har middag å dele ut

I Tromsø merker daglig leder Anne Elisabeth Hafstad særlig endringer i hvor mange middager de kan dele ut.

PÅGANG: Daglig leder ved Matsentralen i Tromsø forteller at de har opplevd en dobling i antall trengende det siste året.

– Jeg merker at mens vi for fire-fem år siden kunne gi hver husstand to-tre middager i uka, er det nå flaks hvis vi har noen middager å dele ut i det hele tatt.

Hafstad forteller at de har doblet antallet mottakere på et år, hvor de på det meste har delt ut til 526 husstander på én uke.

– Litt handler om krigen i Ukraina. Flyktningene kommer også til Tromsø og trenger hjelp. Men når det begynte å bli dyrere i høst, kom det flere og flere nordmenn. Det siste halve året har det kommet barnefamilier der begge foreldre har inntekt, men likevel er det for dyrt, sier hun.

Strammere om sommeren

STRAMMERE: Daglig leder i Matsentralen Trøndelag Marte Lønvik Bjørnsund forteller at de venter mindre mattilførsel de neste månedene.

– Vi har det ikke like ille som i Bergen, men våre utfordringer er å begrense og at organisasjonene må prioritere de som har mest behov, sier Marte Lønvik Bjørnsund ved Matsentralen Trøndelag.

Selv om de hadde en økning på varer i forhold til i fjor, har behovet økt enda mer.

Bjørnsund forteller at de følger svingene til matbransjen og de ser at det blir mindre tilgang på mat om sommeren.

– Dessverre tror jeg det blir strammere for folk om sommeren. Det er gjerne på sommeren at noen av organisasjonene tar seg ferie. Men de som trenger hjelp, har gjerne ikke råd til ferie, avslutter hun.


Les mer om mer disse temaene:

Selma Elise Ekre

Selma Elise Leinebø Ekre

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter