Nyheter

Tidligere justisminister Aud-Inger Aure er død

DØDSFALL: Tidligere justisminister Aud-Inger Aure er død. Aure var mangeårig KrF-politiker og statsråd i Kjell Magne Bondeviks første regjering.

Aure var født i Bremsnes i Møre og Romsdal og ble 80 år gammel. Hun hadde bak et langt politisk virke og en rekke verv innenfor norsk samfunnsliv.

Aure ble innvalgt i Kristiansund bystyre i 1979 og var i perioden 1995 til 1997 byens ordfører for Kristelig Folkeparti.

Senere satte hun spor i rikspolitikken og fikk plass i sentrumsregjeringen som Bondevik dannet høsten 1997. Som statsråd i Justis- og politidepartementet sto hun den gang sentralt i praktiseringen av en mer liberal asylpolitikk. Aure satt i regjering til 1999.

---

Aud-Inger Aure

  • Født i Bremsnes, 12. november 1942. Død 7. juni 2023
  • Vararepresentant for Kjell Magne Bondevik på Stortinget 1989 – 1990.
  • Utdannet jurist i 1993, 50 år gammel.
  • Leder Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1988-1994
  • Ordfører i Kristiansund 1995 – 1997
  • Medlem i Kristelig Folkepartis sentralstyre 1995-1997
  • Justisminister 1997 – 1999.

---

En rekke offentlige verv – sentral politiker

Aure var på 90-tallet blant annet distriktsarbeidssjef i Kristiansund og avla juridisk embetseksamen i voksen alder.

Rekken av offentlige lokale og nasjonale verv hun har innehatt, er lang. En tid var hun blant annet varamedlem i Norges Banks hovedstyre fra 1985 til 1989.

Aud-Inger Aure

I to perioder på 80-tallet var Aure vararepresentant på Stortinget. Fra oktober 1989 til november året etter møtte hun fast som stortingsrepresentant da Bondevik var utenriksminister i Jan P. Syses borgerlige regjering.

Aure var i en årrekke mellom 1980- og 90-tallet medlem av KrFs sentralstyre og arbeidsutvalg. Hun var leder av KrFs Kvinner fra 1988 til 1994.

Bollestad: – Takknemlige

– Det er med sorg vi tar imot nyheten om at Aud-Inger har gått bort. sier KrFs partileder Olaug Bollestad til Vårt Land.

Hun forteller at de er takknemlige for arbeidet Aure har lagt ned for partiet, lokalsamfunnet og landet.

– Aud-Inger var den første kvinnelige ordføreren i Kristiansund og en dreven justisminister, sier Bollestad.

– Tankene våre går til familien hennes og hennes nærmeste.Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter