Nyheter

Slik følger de kristne skolene opp systemsvikten i barnevernet

BEKYMRINGSMELDINGER: Minst 63 bekymringsmeldinger til barnevernet er blitt borte som følge av svikt i IT-systemet fra Visma. Vårt Land har spurt et utvalg kristne skoler hvordan de sikrer at meldte bekymringer, er kommet frem.

Mandag ble det kjent at flere titalls bekymringsmeldinger sendt til barnevernet, ikke har kommet frem. Årsaken er en svikt i IT-systemet Visma Familia, som er i bruk i over 240 kommuner.

Bergen kommune oppdaget feilen, som skal ha vedvart i flere år, og opplyste om svikten i en pressekonferanse.

– Vil etterspørre svar

Rektor Philip Krogevoll Pettersen ved den katolske grunnskolen St. Sunniva i Oslo opplyser til Vårt Land at skolen har satt i gang en intern gjennomgang for å sikre at alle bekymringsmeldinger som er sendt, er fulgt opp.

– Der vi ikke har mottatt en bekreftelse, vil vi etterspørre svar fra den aktuelle bydelen, sier han.

– Det gledelige er at vi ikke har funnet tapte bekymringsmeldinger til nå. De vi har sjekket, har vi fått svar på, sier Pettersen.

St. Sunniva håper å bli ferdig med gjennomgangen i løpet av denne uken. Pettersen opplyser at rektor alltid blir orientert når det sendes bekymringsmeldinger, slik at skolen skal ha oversikt og kunne finne eventuelle meldinger som ikke har kommet frem.

Dersom ansatte har sendt meldinger anonymt utenfor arbeidstiden, vil det imidlertid ikke være registrert hos skolen.

Ifølge VGs oversikt er det funnet tre bekymringsmeldinger i Oslo som ikke kom frem. Kommunene som er rammet, jobber fortsatt med å få oversikt over omfanget.

– Det er veldig leit at det skjer en sånn feil. Man må bare håpe at de som er berørt, likevel har fått oppfølging og den hjelpen de trenger, sier rektoren.

Danielsen: Sotra ikke rammet

Asle Ystebø, daglig leder i den kristne friskolebevegelsen Danielsen-skolene, opplyser at skolene forholder seg til systemet kommunen har valgt, og at enkelte av deres skoler ligger i kommuner som har brukt Visma.

Asle Ystebø

– For vår del er bekymringsmeldinger som hovedregel knyttet til saker der vi har pågående dialog med både foreldre og barnevern. Dette reduserer sjansen for at eventuelle bekymringsmeldinger blir borte uten at det blir oppdaget, sier han.

Danielsen har blant annet en ungdomsskole i Bergen kommune, hvor feilen først ble oppdaget. Bergen har opplyst at 21 bekymringsmeldinger er borte i kommunen.

– Vi regner med at dersom meldinger fra våre skoler skulle være rammet, så vil vi få beskjed fra de aktuelle kommunene. Vi har ikke fått noen slike meldinger på nåværende tidspunkt, sier Ystebø.

Danielsen Barne- og Ungdomsskole på Sotra, som er Danielsens største grunnskole og en av de største kristne friskolene i Norge på grunnskolenivå, er ikke rammet. Årsaken er at Øygarden kommune ikke bruker det aktuelle systemet.

Ystebø forteller også at bekymringsmeldinger fra denne skolen overleveres personlig ved fysisk oppmøte hos barnevernet, og at det tas en oppfølgingstelefon i etterkant for å sikre at meldingen er kommet frem til saksbehandler.

NLM: Ingen sentral kartlegging

Tore Slettvik, skolekonsulent i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (Delk), opplyser til Vårt Land at ingen av deres fem skoler har brukt meldingstjenesten Visma Familia, selv om noen av dem ligger i kommuner som er rammet.

– Det betyr at det heller ikke er naturlig å sette i verk videre tiltak for oss nå, sier han.

?

Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk-Luthersk Misjonssamband (NLM), opplyser til Vårt Land at organisasjonen sentralt kun har en rådgivende funksjon overfor skolene sine. Det er derfor ikke satt i verk noen sentral kartlegging av hvorvidt bekymringsmeldinger fra deres skoler er rammet.

Foreløpig har heller ikke skoleseksjonen fått meldinger om dette fra NLMs skoler. NLM driver tre barne- og ungdomsskoler, tre ungdomsskoler og elleve videregående skoler.

Espen Ottosen. NLM.

KFF: – Ingen henvendelser så langt

Seniorrådgiver Jan Erik Sundby i Kristne Friskolers Forbund (KFF) opplyser til Vårt Land at organisasjonen foreløpig ikke har fått henvendelser fra medlemsskoler om saken.

Jan-Erik Sundby, generalsekretær, Kristne Friskolers Forbund, KFF

Sundby mener det er lite trolig at bekymringsmeldinger fra deres medlemsskoler er rammet i særlig grad.

Når skolene melder bekymring for en elev, skjer det som regel som del av en dialog hvor det er etablert et samarbeid mellom skolen og andre faglige instanser i kommunen. Visma-systemet er mer beregnet for bekymringsmeldinger fra utenforstående, slik Sundby oppfatter det.

---

Feil i system for bekymringsmeldinger til barnevernet

  • En feil i systemet Visma Familia har ført til at bekymringsmeldinger til barnevernet har forsvunnet. Problemet har eksistert siden 2020, men ble først avdekket i Bergen kommune nylig.
  • Feilen har rammet 240 kommuner, deriblant Bergen, Oslo, Kristiansand, Drammen, Tromsø, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Narvik og Evenes.
  • Store kommuner som Trondheim og Stavanger har meldt at de ikke er rammet.
  • En opptelling fra VG viser så langt at minst 63 bekymringsmeldinger er borte.

Kilder: NTB og VG

---

Les mer om mer disse temaene:

Tori Aarseth

Tori Aarseth

Tori Aarseth er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter