Nyheter

Ropstad krever svar om skolelag og gudstjenester

FORKYNNELSESFORBUD: Vil den nye opplæringsloven gå utover skolelag og gudstjenester, spør Kjell Ingolf Ropstad i et skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna.

Fredag vedtok Stortinget ny opplæringslov. I lovteksten skjerpes blant annet forbudet mot forkynnelse i skolen inn. Det har skapt usikkerhet og uro, blant annet rundt skolegudstjenester.

«Kan statsråden bekrefte at forbudet mot forkynnelse i all opplæring ikke vil gå utover muligheten til å ha skolelagsvirksomhet og skolegudstjenester i skolen?», skriver KrFs Kjell Ingolf Ropstad i sitt skriftlige spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Kristelig Folkeparti stemte imot forslaget om ny opplæringslov.

Statssekretær: loven er ikke farlig for skolelag

I utgangen av mars i år la Kunnskapsdepartementet først fram forslaget til ny opplæringslov. Der foreslo de at forbudet mot forkynning skulle bli skilt ut som en egen paragraf i den nye loven, for å gjøre det tydelig at forbudet skal gjelde i all opplæring.

Da reagerte Kjell Ingolf Ropstad med å stille seg undrende til forslaget. Han forsto ikke hvilke problem den nye loven så ut til å løse, og fryktet mulige konsekvenser.

– Det er viktig at samfunnet legger til rette for tro, og man må være forsiktig med alt som legger begrensninger på enkeltmenneskets mulighet til å utøve tro. I verste fall kan dette ramme skolegudstjenester, skolelag og mer.

Da avviste statssekretær Kjetil Vevle (Ap) Ropstads bekymringer.

– Jeg tror absolutt ikke forslaget er farlig for dem. Derimot gir forslaget et enda tydeligere rom for alle mulige trosutøvelser, men ikke i selve opplæringen.

---

Dette er foreslått endret i opplæringsloven

  • Regjeringen foreslår å sette forbud mot forkynnelse i skolen inn i en egen paragraf.
  • Tidligere har forbudet mot forkynnelse kun vært i grunnskolen, nå vil regjeringen også inkludere videregående opplæring og hjemmeundervisning.
  • Opplysningssenteret for hjemmeundervisning og en rekke privatpersoner støtter ikke det siste leddet i forslaget i deres høringssvar.
  • Fra før har forbudet vært spesielt retta mot KRLE-faget. Regjeringen foreslår at det skal gjelde i alle fag.
  • Loven er sendt til Stortinget for behandling, og skal tre i kraft fra skolestart 2024.

---

Les mer om mer disse temaene:

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter