Nyheter

Noas måtte si opp 11 ansatte

ASYLSØKERE: I 20 år har Noas hjulpet ferske asylsøkere. Nå har Caritas overtatt jobben etter en anbudskonkurranse. Noas-sjef Pål Nesse måtte si opp 11 ansatte.

– Vi er først og fremst skuffet over håndteringen av prosessen fra Utlendingsdirektoratet (UDI), sier Pål Nesse, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas).

Noas har drevet informasjons- og veiledningsprogrammet for asylsøkere i de 20 årene programmet har eksistert. Noas har måttet si opp 11 ansatte som har jobbet i programmet. Det er over en tredel av alle ansatte. Endringen vil ha økonomiske konsekvenser for Noas.

– Vårt tilbud ble avvist fordi UDI mente at vi hadde skrevet feil svar på noen spørsmål, sier Nesse.

Caritas overtok 1. juni

Noas har klaget på at anbudet ble avvist av UDI før selve anbudskonkurransen var i gang. Organisasjonen mener ut fra erfaringen de har at svaret de ga, som handlet om en prismodell, lå innenfor og kunne være med i konkurransen.

– Vi forventer ikke å ha klippekort, og skal heller ikke ha det i statlige anbudsprosesser, men vi er skuffet over måten dette er blitt håndtert på og skulle gjerne ønsket at det blir en reell konkurranse. UDI kunne ha forhandlet dette, men det valgte de ikke å gjøre, sier Nesse.

Kontrakten med Caritas ble inngått 23. mai og Caritas overtok ansvaret 1. juni. Noas har jobbet med å overføre kunnskap om programmet til Caritas, og er kritisk til at UDI ikke la opp til mer tid til å overføre ansvaret for tjenesten.

Foto: Javad Parsa / NTB

Skepsis til offentlige myndigheter

– Vi er bekymret for informasjonen asylsøkerne får i denne første perioden. Vårt inntrykk at UDI har tatt for lite hensyn til hvor komplisert og faglig tung denne prosessen er, sier Nesse.

Han understreker at de som veileder nyankomne asylsøkere må ha god innsikt i tankesettet der asylsøkere kommer fra. Noen av dem ankommer med stor skepsis til offentlige myndigheter.

– Vi har ansatte som har jobbet med dette i 20 år, de aller fleste av dem flyktninger, sier Nesse.

Nå ser det ut til at noen av dem vil jobbe for Caritas fremover.

Kritiserte Caritas

Georg Hansen ved kontoret for Fri rettshjelp er kritisk til at Caritas, som er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon, skal ha dette ansvaret. Hansen forteller NRK at de er bekymret for at dette kan være vanskelig for asylsøkere som er skeive, ut fra uttalelser om seksuell legning fra Den katolske kirke.

Herdis Nundal i Caritas Norge svarer overfor NRK at organisasjonen arbeider i tråd med menneskerettigheter og mot diskriminering, og at dette vil gå bra.

Pål Nesse i Noas har tillit til at Caritas Norge håndterer dette godt.

– Caritas har mye autonomi i landene de opererer, slik at en del asylsøkere vil kanskje ha oppfattet dette som en mindre livssynsnøytral utøver enn Caritas Norge er, sier Nesse.

Noas klaget på avvisningen ved advokat. UDI svarte på klagen. Noas valgte å ikke forfølge saken videre.

—  Vivian Ellingsen Gotaas, seksjonsleder UDI

«Caritas vant kontrakten»

Seksjonsleder Vivian Ellingsen Gotaas i UDI forteller at direktoratet har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Noas:

– Tjenesten Noas har levert ved Nasjonalt ankomstsenter ble konkurranseutsatt da kontrakten utløp. Dette er UDI pålagt å gjøre etter anskaffelsesregelverket. Caritas vant kontrakten. Noas sitt tilbud ble avvist fordi det inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. UDI var derfor etter anskaffelsesregelverket forpliktet til å avvise tilbudet. Noas klaget på avvisningen ved advokat. UDI svarte på klagen. Noas valgte å ikke forfølge saken videre.

– Noas mener at UDI har lagt opp for kort tid til å overføre tjenesten til Caritas som tar over dette ansvaret, og at UDI har tatt for lite hensyn til hvor komplisert og faglig tung denne prosessen er?

– Caritas, som vant kontrakten, har god erfaring og kompetanse på informasjonsarbeid og utlendingsfeltet. De er allerede i gang med veiledningsarbeidet på Råde, og vi ser frem til et godt samarbeid, sier Ellingsen Gotaas.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter