Nyheter

Kommisjonen vil fortelle en skjult del av norsk historie

SANNHET OG FORSONING: Intervjuene som Sannhets- og forsoningskommisjonen gjorde, viser et alvor som går dypere enn medlemmene så for seg. Også Den norske kirke har ansvar for overgrep, ifølge kommisjonsmedlem.

– Det som møtte oss var skremmende, sier Ivar Bjørklund, medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen og professor emeritus i kulturvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Han viser til de over 700 fortellingene som kommisjonen har fått gjennom intervjuer og skriftlige beretninger de fem årene siden arbeidet startet i 2018.

Også biskop emeritus Per Oskar Kjølaas trekker fram møtene med mennesker som har lidd under fornorskingsperioden, og fortsatt bærer forfedre og formødres opplevelser av fornorsking i kroppen. Men intervjuene avdekket også en stolthet over egen identitet og kultur.

– Motstanden man har mobilisert mot å bli utrydda, er noe av det som har gjort sterkest inntrykk. Resultatet skulle være at det ikke fantes en eneste same og ikke en eneste kven igjen i det norske samfunnet, sier Kjølaas.

Dette har formet livene deres og muligheten til å ta del i det norske samfunn

—  Ivar Bjørklund, medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen

Pågikk til 1980-tallet

Torsdag overrekker leder Dagfinn Høybråten rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen til Stortinget, som bestilte den. Kommisjonen skulle granske fornorskingspolitikken og urett begått mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner.

Ivar Bjørklund, professor i kulturvitenskap, Universitetet i Tromsø

– Dette viser seg jo å være en skjult del av norsk historie. Tusener av mennesker har fått sine livsvilkår forverret på grunn av fornorskingspolitikken, sier Bjørklund.

Han forteller om intervju etter intervju med personer som fikk en skolegang der fornorskingen var et premiss og der det ikke ble gitt undervisning i samiske eller kvenske forhold.

– Person etter person snakker om tap og hva man ikke lærte. Og så kom mobbing i tillegg. Dette har formet livene deres og muligheten til å ta del i det norske samfunn. Denne systematiske forverringen av livsvilkår som har pågått helt fram til 1980-tallet, er ganske skrekkelig å være vitne til, sier Bjørklund.


?

Et overgrep mot samisk tro

Per Oskar Kjølaas understreker at kirka har vært en del av fornorskingspolitikken, og dermed også har et ansvar.

– Fornorskingen gjaldt ikke bare språk, men hele det åndelige og mentale i den samiske befolkningen. Man kunne ikke tenke seg en oppbygging av nasjonen uten å tenke oppbygging av en felles religion. Her er det gjort overgrep, det er det ingen tvil om, sier Kjølaas.

Han mener at kirka må trekke ut det den vil fra rapporten, danne seg et eget bilde og finne egne tiltak.

Konfliktpotensialet øker

Ifølge Bjørklund tegner rapporten opp bildet av en alvorlig situasjon for samer, kvener/norskfinner og skogfinner, som vil kreve massiv satsing for å etterleve folkerettslige forpliktelser og lover og regler som er vedtatt.

– Samtidig ser vi at kommentarene på nett og sosiale medier koker. Konfliktpotensialet blir bare større. Det er et stort paradoks. Det påligger Stortinget et særdeles alvorlig ansvar her, sier Bjørklund.

Han håper at rapporten ikke får samme skjebne som flere tidligere utredninger, som Samerettsutvalget del 2 om rettigheter og bruk av land og vann i samiske områder sør for Finnmark fylke, og Kystfiskeutvalget om sjøsamers rett til fiske. Begge ble lagt til side og ikke fulgt opp politisk.

Kjølaas håper at Stortinget tar rapporten på alvor.

– Jeg håper at dette fører til noe, at tiltakene vi foreslår materialiserer seg, og at dette kan være en vekker også for majoriteten i det norske folk, slik at man ser at man her har et ansvar. Det vil ikke skje noen forsoning uten kunnskap og uten at man tar inn over seg det som har skjedd. Det er veien videre vi er opptatt av, sier Kjølaas.

---

Sannhets- og forsoningskommisjonen

  • Leverer torsdag 1. juni klokka 12 sin rapport til Stortingets presidentskap.
  • Norske myndigheter har frem til slutten av 1900-tallet ført en politikk overfor samene, kvenene/norskfinnene og skogfinnene som fikk alvorlige negative konsekvenser for deres kultur, språk, identitet og levekår, kjent som fornorskingspolitikken.
  • Etter påtrykk fra Sametinget vedtok Stortinget i 2017 å opprette en offentlig kommisjon for å granske fornorskingspolitikken og dens virkninger.
  • Granskingen skal legge grunnlaget for fortsatt forsoning mellom samer, kvener/norskfinner, skogfinner og majoritetsbefolkningen.

Kilde: Sannhets- og forsoningskommisjonen

---

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter