Nyheter

Kveles av hans sjalusi

SJALUSI: Hun lever med en sjalu mann, noe som gjør henne ufri og engstelig, og der forholdet blir skadelidende. Hva må til for at hun ikke skal miste både seg selv og kjærligheten til mannen?

Kjære samlivspanelet

Jeg er en gift kvinne på snart 50. Vi har et rimelig bra ekteskap, men det forutsetter at jeg hele tiden må passe på hva jeg sier og gjør. Mannen min er nemlig veldig sjalu. Han krever rapport hver gang jeg er ute blant andre, og spesielt der det deltar menn. Når jeg får en tekstmelding, er han rask til å spørre hvem det er fra.

Jeg kjenner at dette tærer på forholdet til mannen min

—  Innsenderen S

Da jeg nevnte dette for en venninne, var det eneste hun spurte meg om; «Har han grunn til å være sjalu, da?». Dette får meg til å tvile på meg selv, hvorvidt jeg opptrer flørtende og inviterende overfor andre menn, noe jeg mener jeg ikke gjør. Jeg kjenner at dette tærer på forholdet til mannen min. Og mer og mer av min tid bruker jeg på å forsikre meg om at han ikke skal ha noen grunn til å være sjalu.

Jeg er fortvilet og vet ikke hva jeg skal gjøre, så jeg er takknemlig for råd.

Hilsen S


Artikkelen er oppdatert tirsdag 30. mai kl. 15.30. Et av navnene på skribentene i Samlivspanelet var feil.

Kjære S

Det må være svært vanskelig for deg å bli mistrodd og mistenkeliggjort av den som står deg så nær. Det gjør deg konstant på vakt, og påpasselig av frykt for at han skal bli sjalu. Dette gjør deg ufri, noe jeg tenker er helt i strid med hva et kjærlighetsforhold bør være; basert på gjensidig tillit og trygghet. Derfor går det an å forstå at du blir svært frustrert og fortvilet. Grunnleggende forutsetninger for deres forhold står på spill.

Hva er sjalusi?

Noen vil hevde at hans sjalusi er et bevis for hans sterke kjærlighet til deg. Fra et faglig ståsted antar vi at bak sjalusifølelsen ligger mer primære følelser av redsel for å bli forlatt. Dette er en av de mest truende følelser vi kan erfare. Alle har vi grunnleggende behov for å høre til og ha tilknytning til flokken, og da især den vi har valgt som vår livspartner.

Bak sjalusifølelsen ligger mer primære følelser av redsel for å bli forlatt

—  Terje Tilden

Det dreier seg om sentrale følelser av tillit og trygghet der vi trenger å vite at vi er inkludert, ønsket og elsket. Noen har vonde erfaringer med utrygg tilknytning, svik og svikt i omsorg og nære relasjoner. Det kan være smertefulle tap med å ha blitt forlatt. Nye situasjoner som aktiverer slike minner, blir dermed lett tolket som trussel om enda et tap. Og for å forhindre at noe slikt skal skje igjen, reagerer personen med sjalusi som avstedkommer slike handlinger du forteller om.

Når effekten blir motsatt av intensjonen

Selv om intensjonen til personen er et forsøk på å hindre å bli forlatt på ny, synliggjør din fortelling hvordan dette virker mot sin hensikt. Jo mer han forsøker å holde på deg, dess mer føler du deg kvalt. Han tenker gjerne at det er omsorg, men for deg blir det uttrykk for manglende tillit.

Sting synger «If you love somebody, sett them free». I denne setningen ligger det et premiss om at vi ikke kan kontrollere en annen person. Kontroll er ikke forenelig med kjærlighet. Selv om det er risikofylt, er et forpliktende kjærlighetsforhold basert på frivillighet hvor vi hele tiden velger den andre.

Når et forhold blir preget av sjalusi, skaper dette isteden en frykt og ufrihet. En blir redd for å fortelle hva en har gjort og hvem en har vært sammen med, fordi det da avkreves så mye redegjørelse, forsikring, og i verste fall en type bevisførsel for egen uskyld. Redselen for å være åpen om slikt, skaper enda mer mistanke fordi partneren tolker dette som at du har noe å skjule.

Da er dere inne i en vond spiral.

Hvem eier problemet?

Det er gode grunner til at vi har følelsen sjalusi fordi den varsler om trussel om tap. For noen er denne varsellampen hypersensitiv og slår seg på uten grunn. Slik jeg tolker din historie, bidrar hans sjalusi til økt avstand mellom dere. For din del blir du ufri, engstelig og «på tå hev» der du begynner å betvile din egen dømmekraft. Når dette skjer, har du blitt dratt inn i hans problematikk.

Sjalusien kan dermed betraktes som en gift for forholdet, der også du risikerer å bli forgiftet. Jeg tenker at dette bør du beskytte deg mot. Du trenger for eksempel ikke å gå med på hans kontrollbehov. Gjør du dette for at han skal bli mindre sjalu, er du blitt en del av problemet.

Dette er ikke ditt problem. Det er hans.

Jeg tenker du bør få til en samtale med ham om hva dette gjør med deg, eventuelt sammen med en tredjeperson, for eksempel ved et familievernkontor. Der kan du for eksempel være tydelig på at du ønsker å fortsette parforholdet, men at du ikke lenger kan godta måtene han uttrykker sitt kontrollbehov.

Hvis han virkelig elsker deg, må han gi deg frihet til å være deg.

Vennlig hilsen

Terje Tilden

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter