Sultet seg til døde for «å møte Jesus»

Så har det skjedd igjen.

En karismatiske leder har samlet mennesker rundt seg, og lovet dem noe som ble umulig å innfri. Resultat: Massedød.

Politiet finner stadig flere lik på eiendommen til en selvutnevnt pastor i Kenya. Dødstallet har nå passert 200. Men over 600 er savnet.

Utgravingene i Shakahola-skogen sørøst i Kenya startet 21. april, en uke etter at pastor Nthenge Mackenzie ble pågrepet for andre gang.

«Se Kristus på Golgata»

Pastoren skal ha oppfordret sine disipler til å sulte seg til døde for «å møte Jesus». Han startet med barna. Derfor er det mange mindreårige blant dem som nå hentes opp av gravene.

I en video Nthenge Mackenzie la ut på nettet i mars sier han: «Jeg har hørt stemmen til Kristus fortelle meg at oppdraget jeg ga deg om å forkynne endetidsbudskapet i ni år har kommet til en slutt».

Kirkemedlemmet Solomon Muendo forklarte i en telefon til søsteren i april hva de forberedte seg på:

«Vi starter en faste slik at vi kan få se Kristus på Golgata», fortalte han, sier Elizabeth Syombua til New York Times.

Vi starter en faste slik at vi kan få se Kristus på Golgata

—  Medlem i Good News International Church

Så til at ingen spiste

Nthenge Mackenzie var taxisjåfør da han i 2003 grunnla Good News International Church i kystbyen Malindi, med en tilhørende TV-kanal. Kirkesamfunnet ble i 2019 flyttet til Shakahola-skogen, som ligger mer øde til utenfor Malindi.

I mars overga han seg til politiet etter meldinger om at to barn av sektmedlemmer hadde sultet i hjel. Han ble siden løslatt mot kausjon, men pågrepet igjen i april da politiet fant fire medlemmer i Good News International Church døde på skogseiendommen.

26 personer er pågrepet i saken, blant dem personer som skal ha hatt ansvar for å sikre at ingen spiste eller forlot skogen i live.

Sterk sosial kontroll

Religionshistoriker og forfatter Helene Kierulf Næss har arbeidet mye med det som omtales som sekter:

– Kirkesamfunnet i Kenya kan absolutt defineres som en sekt. Men de som lever i en sekt vil sjelden si at det er det de gjør, sier hun til Vårt Land.

– Hva kjennetegner sekter?

– De har ofte en sterk og karismatisk leder. Det utøves sterk sosial kontroll, og medlemmene er sterkt engasjert i kirkesamfunnet eller organisasjonen. Mange ganger handler det også om at dette fellesskapet har trukket seg tilbake etter å ha kommet på kant med storsamfunnet, eller nekter å la seg regulere eller kontrollere.

Kierulf Næss peker på at medlemmer i sekter – særlig de som har konvertert inn i sekten som voksne – ofte har det til felles at de var i en vanskelig livssituasjon. Sekten tilbød dem tryggere rammer.

– Men når vi opplever masseselvmord som i Kenya, eller massedrap i tidligere sekter, så sitter vi alltid igjen med ett stort spørsmål, «hvordan kunne dette skje»? Vi har et forklaringsproblem.

Skal granskes

Massedøden i skogen retter et skarpt søkelys på Kenyas over 4.000 kirkesamfunn. Mange spør: Hvordan kunne Nthenge Mackenzie spre sitt farlige endetidsbudskap uten at myndighetene grep inn?

President William Ruto har svart med opprette en granskingskommisjon og en arbeidsgruppe. Kommisjonen skal undersøke Good News International Church, mens arbeidsgruppen skal vurdere hvordan religiøs virksomhet kan reguleres.

død

Samlet i kirke, brent til døde

En annen karismatisk leder som førte folk rett i døden, var den selvoppnevnte profeten og utstøtte katolske presten Joseph Kibweteere fra Uganda. Han orkestrerte en forferdelig død for medlemmene i kirkesamfunnet Bevegelsen for gjeninnføring av Guds ti bud.

Kibweteere ble ansvarlig for massedrap på rundt 900 mennesker i Uganda i 2000.

Han spådde verdens undergang og hadde et så fast grep om sine tilhengere at de barrikaderte kirken. I en sovesal fant politiet kyllingben og brød, rester av det siste måltidet de inntok.

Sektmedlemmene – for det meste tidligere katolikker – hadde solgt alle sine eiendeler, og iført seg hvite, grønne og svarte drakter. Også barna var med.

Kirkedøra ble låst, vinduene spikret igjen. Så sang de seg inn i en rus, helte ut bensin og tente på.

Verden gikk ikke under

Politiet hadde store problemer med å telle de døde, for svært mange lå filtret inn i hverandre. Andre hadde armene strukket ut, i det som synes som en bønn om hjelp.

Medlemmene i Bevegelsen for gjenreising av Guds ti bud var blitt spådd at verden skulle gå under 31. desember 1999, og hadde gitt alt de eide til sektens ledere. Men så ble datoen utsatt til 17. mars 2000.

Denne dagen skulle alle troende bli ledet inn i himmelen.

Mange ganger handler det også om at dette fellesskapet har trukket seg tilbake etter å ha kommet på kant med storsamfunnet, eller nekter å la seg regulere eller kontrollere

—  Helene Kierulf Næss, religionshistoriker

Overlevde kirkebrannen

Bevegelsen for gjenreising av Guds ti bud hadde offisielt 235 registrerte medlemmer, men to-tre ganger så mange mennesker bodde på kirkeområdet Kanungu.

Etter kirkebrannen fant politiet i Uganda massegraver med opp mot 400 døde på sektens eiendom. Flertallet hadde blitt drept.

Politiet tror at kultens to fremste ledere, Joseph Kibwetere og Credonia Mwerinde, overlevde kirkebrannen.

Drakk giftbeger

Det verste masseselvdrapet i nyere tid fant sted i Guyana i 1978. Da drakk over 900 mennesker gift:

USA 1997: De 39 medlemmene i Himmelporten, som ble ledet av Marshall Applewhite, trodde tilsynelatende at de var utsendinger fra «et høyere nivå», midlertidig i menneskekropp, og at tiden var inne til å vende hjem. Sektmedlemmene begikk masseselvmord i Rancho Santa Fe i USA.

I en avskjedserklæring opplyste sekten at de hadde de hadde returnert til «det som i deres litteratur kalles Himmelens kongerike, Guds rike». Selvmordssektens ideologi var en blanding av kristen teologi og UFO-fantasier.

Sveits 1994: 48 medlemmer i dommedagssekten Soltempelets Orden ble funnet døde i et brannherjet våningshus og tre hytter på en gård ved byen Fribourg. Samme dag fant man ytterligere fem døde, blant dem et spedbarn, i kantonen Valais rundt 100 kilometer sør for Fribourg. Året etter døde 16 medlemmer av Soltempelets Orden, halvparten av dem sveitsere, i et kollektivt selvmord i Frankrike. Etterforskningen tydet på at en del av disse var blitt drept av sine trosfeller, som deretter begikk selvmord.

DØD

USA 1993: I april 1993 angrep FBI sekten Davidianernes Mount Carmel i Waco. Hovedkvarteret ble antent, sannsynligvis etter ordre av lederen David Koresh selv, etter å ha vært beleiret av FBI i 51 dager. Rundt 80 sektmedlemmer omkom sammen med Koresh. Han var tidligere adventist og forkynte den nært forestående dommedag og så på seg selv arvtager til kong Davids trone. Koresh regnet seg selv som Jesus Kristus. Medlemmene av sekten trodde han kunne utløse dommedag – og evig frelse for tilhengerskaren.

Sør-Korea 1987: 32 medlemmer av en sekt som var ledet av Park Soon Ja, en prestinne som trodde hun var guddommelig, ble funnet døde i Seoul. Politiet opplyste at de fleste av ofrene hadde drukket gift.

Japan 1986: De forkullede restene av sju kvinner ble funnet på en strand i Wakayam. Ofrene var medlemmer av sekten Kirken av sannhetens venner og hadde skrevet i brev at de ønsket å gjøre slutt på sine liv etter at deres åndelige leder Kiyoharu Miyamoto var død.

Filippinene 1985: 60 medlemmer av Ata-stammen på øya Mindanao begikk selvdrap ved å ta gift etter ordre fra lederen Datu Mangayanon.

Guyana 1978: 912 medlemmer av Folkets tempel døde i et masseselvmord. Sekten var grunnlagt av den amerikanske presten Jim Jones. Han hadde organisert sekten som et jordbrukskollektiv. Da det ble klart at den ble gransket, ba Jones tilhengerne om å ta sitt eget liv. De fleste av ofrene drakk gift, selv om Jones selv døde av en kule i hodet. Myndighetene fant ikke ut om han skjøt seg selv.

død